Na levi strani Ulice heroja Tomšiča lastniki dovolilnic za parkiranje po sistemu bele cone sploh ne morejo več parkirati zaradi rezerviranih mest: policistom so se namreč po selitvi pridružili še mestni redarji. Tudi zato nas je zanimalo, kako je s parkiriščem pri Mestni občini Maribor, ki takrat, ko se najbolj išče prosto parkirno mesto, vidno sameva.

Tabla je čez noč vznikila v zadnjem tednu avgusta. Že tako je v Ulici heroja Tomšiča relativno malo parkirnih mest, kajti že doslej je bilo kar osem mest rezerviranih za službena vozila Policijske uprave Maribor. Nato je po preselitvi Medobčinskega redarstva iz stavbe Nigrada na Teznu v stavbo mestnega inšpektorata preostalih šest mest na levi strani ulice pripadlo še Medobčinskemu redarstvu. Na Mestni občini Maribor so nam na naše poizvedovanje pojasnili, da je ta rešitev sicer kratkoročna.

Sprostitev mest takoj, ko bodo zagotovljena druga parkirišča

»Po preselitvi Medobčinskega redarstva s Tezna v Ulico heroja Tomšiča smo morali hitro najti možnost, da smo lahko redarjem v mestnem središču zagotovili nemoten potek dela. Signalizacijo bomo umaknili in ta parkirišča spet sprostili takoj, ko zagotovimo parkirišča na drugi občinski površini, ki pa ni namenjena parkiranju po sistemu bele cone

Za redarje, ki pri svojem delu veliko uporabljajo službena vozila, je za njihovo dobro odzivnost in učinkovitost pomembno, da so ta parkirana v neposredni bližini sedeža redarstva, so zapisali na občini. Ampak res tudi popoldan in zvečer? »Svoje naloge redarji izvajajo v dveh izmenah na način, da je terenski nadzor zagotovljen ob delovnikih od 7. do 22. ure, po potrebi pa nadzore izvajajo tudi ponoči in ob koncih tedna. Zato je pomembno, da imajo vedno zagotovljena prosta mesta.«

Svoje naloge redarji izvajajo v dveh izmenah na način, da je terenski nadzor zagotovljen ob delovnikih od 7. do 22. ure, po potrebi pa nadzore izvajajo tudi ponoči in ob koncih tedna. Zato je pomembno, da imajo vedno zagotovljena prosta mesta.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah pristojni organ MOM z odredbo določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za parkiranje službenih vozil Mestne občine Maribor. »Dovolilnice, ki jih imajo redarji, sicer veljajo samo na parkirnih mestih, ki so označena kot mesta, kjer lahko parkirajo samo službena vozila Medobčinskega redarstva, in za čas, dokler velja odredba, s katero so bila ta mesta namenjena za ta vozila.«

Kako je urejeno plačevanje parkirnih Medobčinskega redarstva

Zanimalo nas je tudi, kako je urejeno plačevanje parkirnih Medobčinskega redarstva. »Za parkiranje službenih vozil organov lokalne skupnosti se po odloku o občinskih cestah ne plača parkirnina.«

Doslej so na teh mestih lahko parkirali lastniki dovolilnic za Cono 3, ki imajo po zaprtju Koroške ceste manj možnosti parkiranja v Mladinski ulici.

Zakaj torej niso našli redarjem parkirnih mestih na drugih površinah? »Z betonskimi bloki zagotavljamo večjo prometno pretočnost v Mladinski, Maistrovi in Cankarjevi ulici. Kot veste, prometa čez obnovljena Glavni trg in Koroško cesto ni več, v velikem deležu se je preusmeril prav na te ulice. Tam ohranjamo promet na dveh pasovih. Samo tako, da (s pomočjo betonskih blokov) ohranjamo nekatera parkirna mesta prosta, lahko zagotavljamo ustrezne varovalne širine za tista parkirišča, ki ostajajo.«

Dopoldan napis »pokliči me«, zvečer prostor sameva

Kar 30 odstotkov zastojev v centru Maribora povzroča iskanje prostega parkirnega prostora, kakor kažejo izsledki prometne študije, ki jo je mariborska občina naročila pri Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kot je poročal Večer. Zato toliko bolj ob večjih dogodkih, kakršen je bil Festival Lent, pa tudi sicer ob popoldnevih ter večerih in zlasti ob koncu tedna, izstopa v večernih oziroma nedelovnih urah prazna površina pri Mestni občini Maribor.

Prosilcev za možnost parkiranja kar 150

Lastnik zemljišča vzdolž Razlagove ulice je Mestna občina Maribor, so nam odgovorili iz občine. Zanimalo nas je, kako je urejeno plačevanje za uporabnike tega parkirišča. Kolikšen je znesek na uro/dan/teden/mesec na posameznega uporabnika, kdo krije znesek plačevanja te parkirnine zaposlenih. »Zaposleni na MOM lahko na tej površini parkirajo brezplačno, vendar le v času opravljanja službenih obveznosti,« so nam odgovorili na občini.

Zaposleni na MOM lahko na tej površini parkirajo brezplačno, vendar le v času opravljanja službenih obveznosti.

Ker ima površina status javne površine in ne statusa parkirne površine, na njem ne morejo parkirati ali prostor najeti drugi uporabniki, torej občani. Na vprašanje, koliko je uporabnikov tega parkirišča, ki je dopoldan pogosto tako zasedeno, da je preparkirano in lahko vidimo napise »pokliči me«, so nam odgovorili, da je trenutno prosilcev za možnost parkiranja 150.

Preučujejo, da bi lahko parkirali tudi drugi

Že ob javni debati ob načrtovani prenovi Gregorčičeve ulice, je bila ena od predlaganih rešitev tudi ta, da bi bilo ob morebitni ukinitvi parkirnih mest občinsko parkirišče na voljo javnosti po izteku delovnega časa. Bi bilo to izvedljivo? »Da, in preučujemo možnosti, kako izvesti,« so zapisali na občini in tako vsaj posredno namignili, da se zavedajo težav, ki nastajajo zaradi (napovedanega) ukinjanja parkirnih mest. Vsaj dokler je gradnja parkirne hiše pod Ljudskim vrtom le v idejni fazi.