Kot je pred časom za Maribor24.si pojasnjeval župan Maribora Saša Arsenovič, so pred nekaj leti ocenjevali, da je športna infrastruktura ob mariborskih šolah in tudi nasploh precej slaba. Zato so v zadnjih letih veliko pozornosti namenili obnovam ali pa kar postavljanju športne infrastrukture na novo. V tem in naslednjem letu pa ima občina v načrtih še številne druge projekte. Preverili smo, kaj vse so v zadnjem letu naredili in kaj še načrtujejo.

Velike obnove igrišč mariborskih šol

Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Kamnica

V okviru prenovitvenih del se  je obnovilo obstoječe igrišče za rokomet, mali nogomet in košarko v velikosti 20x 40 kvadratnih metrov. Igrišče  je bilo predano v uporabo v mesecu novembru 2023.

Vrednost ureditve igrišča je znašala 80.874,90 evra z DDV, dela pa je v celoti financirala MOM.

Igrišče je namenjeno za uporabo vseh občanov. V dopoldanskem času za šolo in vrtec, popoldan in čez vikend pa za ostale uporabnike.

Ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Prežihov Voranc

V okviru prenovitvenih del se je  zgradilo večnamensko igrišče velikosti 1176 kvadratnih metrov. Večnamensko igrišče zajema  igrišče za rokomet, mali nogomet in dve igrišči za košarko. Na igrišču je omogočeno igranje odbojke in badmintona. Igrišče je bilo predano v uporabo v mesecu januarju 2024, uradna otvoritev pa je potekala konec aprila.

Vrednost ureditve igrišča je znašala 246.608,59 evra z DDV. MGTŠ je sofinanciralo izgradnjo igrišča v višini 100 tisoč evrov, ostalo je financirala MOM.

Igrišče je namenjeno za uporabo vseh občanov. V dopoldanskem času za šolo in vrtec, popoldan in čez vikend pa za ostale uporabnike.

Izgradnja  telovadnice in zunanjega večnamenskega igrišča  OŠ Franceta Prešerna

V okviru izvedbe projekta je bila zgrajena telovadnica z večnamenskim vadbenim prostorom in spremljevalnimi prostori. Zunanje večnamensko igrišče omogoča igranje  rokometa, mali nogomet, košarko, odbojko, skok v daljino. Zgrajeno je bilo tudi igrišče z otroškimi igrali. Predano v uporabo v mesecu marec 2023.

Vrednost del  je znašala 2.299.857,00 evrov z DDV. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje  je sofinancirajo izgradnjo igrišča v višini 1.192.843,21 evra, ostalo je financirala MOM.

Objekti  so  namenjeni za uporabo vseh občanov. V dopoldanskem času za šolo in vrtec, popoldan in čez vikend pa za ostale uporabnike.

Ureditev ostale športne  infrastrukture v MOM  v letu 2023

Atletska dvorana

Investitor, Mestna občina Maribor (MO Maribor), je v letu 2023 zgradila v Športnem parku Tabor, na Atletskem stadionu Poljane v Mariboru objekt atletske ogrevalne steze z rekonstrukcijo tribune  in ureditvijo okolja. Objekt je namenjen vadbi in treningom atletom, osnovnim, srednjim in višjim šolam za uporabo pri športni vzgoji ter izvedbi domačih in mednarodnih atletskih tekmovanj.

Kot pravijo na občini, je MOM z naložbo dolgoročno rešila potrebe atletov, ki nimajo na voljo pokritih površin za vadbo in zato v zimskih mesecih gostujejo v dvoranah po Sloveniji in sosednjih državah. 
Kratkoročno je dodatni izziv za naložbo bila tudi izvedba atletskih tekmovanj v okviru Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM), ki ga je Maribor izvedel 23.–29. julija 2023.

Vrednost izgradnje AOD je znašala 6.032.550,01 evra od tega tri milijone evrov sofinancerskih sredstev MIZŠ.

Prenova košarkarskega igrišča Ljudski vrt v športnem kompleksu Ljudski vrt

V okviru prenovitvenih del  sta se  zgradili dve košarkarski igrišči za košarko 3x3, ki omogočata tudi igro košarke 5x5 in košarkarsko igrišče za najmlajše v velikosti 96,00 kvadratnih metrov.

Igrišče je bilo predano v uporabo v mesecu septembru 2023.

Vrednost ureditve igrišča je znašala 346.064,40 evra z DDV. Fundacija za šport RS je sofinancirala izgradnjo igrišča v višini 55.157,00 evra, ostalo je financirala MOM. Igrišče pa je namenjeno za uporabo vseh občanov. 

Številne ureditve tudi v tem in prihodnjem letu

Kot za nas še napovejo pri mariborski občini se v letu 2024 načrtujejo še nadaljnja vlaganja v športno infrastrukturo, in sicer bodo sanirali streho stare tribune in pohodne betonske strehe stadiona Ljudski vrt ter obnovili kegljišča v Dvorani Tabor. Glede načrtov za vlaganja v športno infrastrukturo ob mariborskih šolah pa napovedujejo izdelavo investicijske,  projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo večnamenskega igrišča OŠ Leona Štuklja – izgradnja se bo predvidoma izvajala v letu 2024 in letu 2025; zamenjavo finalne športne prevleke na zunanjem košarkarskem igrišču OŠ Draga Kobala; ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Borcev za severno mejo; ureditev zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Slave Klavore, sanacijo zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Gustava Šiliha ter sanacijo zunanjega večnamenskega igrišča OŠ Martina Konšaka.

Kdaj točno bi se napovedani projekti izvajali in kolikšna je ocenjena vrednost posameznega projekta? »O vrednosti ne moremo pisati, ker še niso bili izvedene ali  končani JR, prav tako tudi časovnica še ni točno določena,« pojasnijo na občini.