Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, danes, 26. septembra 2022, v Hotelu Maribor med 10.00 in 15.00 uro organizira brezplačno zaključno konferenco »Štartaj kariero za zeleni in digitalni prehod« v okviru projekta »Štartaj kariero s potencialom! s sejemskim programom projekta eDigiStars. Dogodek je namenjen vsem, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih (direktorjem, vodjem kadrovskih služb in HR managerjem, kadrovikom in kadrovskim strokovnjaki ter drugim), kakor tudi zaposlenim in iskalcem zaposlitve.

Brez digitalne in zelene preobrazbe ni prihodnosti

Ljudje naj bi si želeli postavljati nove izzive, se učiti in nenehno rasti v kraju, kjer delajo. Da bi jih opolnomočili, morajo organizacije preseči omejitve tradicionalnega napredovanja in omogočiti zaposlenim širši nabor priložnosti v organizaciji. Karierna pot bi naj omogočala zaposlenim, da raziskujejo in vizualizirajo več kariernih možnosti na podlagi njihovega znanja, veščin, sposobnosti, interesov in kariernih ciljev ter potreb organizacije. Ko se ljudem omogoči, da svobodno raziskujejo svoje priložnosti in odkrivajo lastne potenciale, raste celotna organizacija.

“Skupaj z mednarodnimi in slovenskimi strokovnjaki bomo iskali odgovore na vprašanje, kakšne pristope in aktivnosti načrtovati, da se glede na napovedi zelene in digitalne transformacije trga dela zagotavlja dostojna in fleksibilna prihodnost dela,” poudarjajo iz Fundacije Prizma, ki so glavni organizatorji današnjega dogodka.

Skozi napovedi zelene in digitalne transformacije trga dela je ljudem treba predstaviti, da so v procesu sprememb najbolj pomembni in da je vseživljenjska karierna orientacija tista, ki zaposlenim v podjetjih krepi njihov razvoj in delovno aktivnost. Poseben poudarek pri njihovi rasti mora biti razumevanje novih oblik dela in prehoda v zeleno energijo, saj nastajajo delovna mesta, ki jih še nekaj let nazaj nismo poznali. Skupaj z neprestanim razvojem tehnologije in digitalizacijo je svet dela danes v mnogočem zelo drugačen, zato zahteva veliko novih veščin.

Vodja projekta Štartaj kariero s potencialom, Karmen Vaupotič na Fundaciji Prizma, se zahvaljuje za sodelovanje pridruženemu partnerju Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor in Ptuj, za izvrstno podporo, saj sta poskrbela za informiranje iskalcev zaposlitve, ki so se vključili v projekt v okviru razvojnega progama Aktivne politike zaposlovanja. Z njihovo pomočjo jim je uspelo vključiti 369 iskalcev zaposlitve, ki so ob podpori kariernih svetovalk na Fundaciji Prizma bili vključeni v načrtovanje kariere in si pridobili veščine iskanja zaposlitve. Glede na potrebe nove zaposlitve so se jim v okviru projekta dodatno financirali programi usposabljanja, prekvalifikacije in dokvalifikacije, zaradi znanj in kompetenc, ki so bila prepoznana kot manko, z namenom, da se oseba opolnomoči in se ji zagotovi mobilnost in čimprejšnja zaposlitev na trgu dela.

Direktorja obeh območnih služba, mag. Bernard Memon in mag. Tomaž Žirovnik sta tudi sodelovala na delavnici z mag. Nastjo Mulej » (Za)misel za vseživljenjsko karierno orientacijo zaposlenih s priporočili ukrepov do 2027«, in sta izpostavila pomen povezovanja v lokalnem okolju s ključnimi akterji na trgu dela in izobraževanja s sodelovanjem zavoda za zaposlovanje, ko se iščejo nove priložnosti za iskalce zaposlitve. Skupaj s predstavnico sindikata, go. Jolando Lašič, so spregovorili o dobrih praksah in idejah za nadaljnje načrte, ki so tudi v skladu s priporočili in smernicami iz osnutka programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

“Današnji dogodek poteka v okviru projekta “Štartaj kariero s potencialom” in tudi v okviru projekta eDigiStars, kjer poteka še sejemski del dogodka s hitrimi zmenki . Na dogodku želimo predstaviti izkušnje predvsem pri delu z iskalci zaposlitve in z zaposlenimi, katerih zaposlitev bi lahko bila morda ogrožena. Pričakujemo malce več kot 130 obiskovalcev – tako predstavnikov podjetij, kadrovskih strokovnjakov, kariernih svetovalcev, iskalcev zaposlitve, zaposlenih in izobraževalcev,” pove Karmen Vaupotič, vodja razvoja in kakovosti pri Fundaciji Prizma

Na dogodku bodo izjemne slovenske kadrovske strokovnjakinje in strokovnjakinje na področju zelene ekonomije: Profesor dr. René Schmidpeter, soustanovitelj M3TRIX Instituta za trajnostno preobrazbo in mednarodni profesor trajnostnega upravljanja v Nemčiji, Ana Struna Bregar (CER), Kim Turk Mehes (Deloitte), Anisa Faganelj (AMZS), Urška Stanovnik (Optiweb), dr. Danijela Brečko (Sofos), Maja Majstorović Hajduković, Agile People Slovenia ter drugi.

Dogodek je še posebej namenjen starejšim od 50 let

Na sejemskem programu za iskalce zaposlitve 50+ bodo med drugim hitri zaposlitveni zmenki z delodajalci, individualno karierno svetovanje in okrogla miza na temo trendov na področju zaposlovanja oseb 50+, prednosti zaposlovanja oseb 50+, osebne izkušnje pri iskanju zaposlitve 50+ ter kako so lahko iskalci zaposlitve še bolj konkurenčni in zanimivi na trgu dela.

“V sodobnem času vemo, da brez računalnika, sodobnih elektronskih naprav dandanes preprosto ne moremo delati, ampak v resnici tudi ne živeti. In to je nuja, kar pomeni da delodajalec kader, ki nima vsaj osnovnih digitalnih kompetenc, skoraj več ne zaposluje. Temu je bil namenjen projekt eDigiStars, ki ga danes zaključujemo in je bil sofinanciran iz evropskih sredstev v okviru podonavskega programa Interegg Podonavje, ki je 20 brezposlenim osebam v starosti 50 let in več omogočil brezplačno pridobitev digitalnih kompetenc, ki jih delodajalci na trgu dela iščejo, gre predvsem za Microsoft Office – poznavanje rabe Microsoft Worda, PowerPointa, Excela in za uporabo sodelovalnih orodij – Zoom, MS Teams, ki sicer omočajo tudi delo na daljavo ter rokovanje z družbenimi omrežji – Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Mestna občina Maribor je sicer partner projekta in je skupaj s Fundacijo Prizma sodelovala v 2,5-letnem projektu, kjer smo izvajali najrazličnejše projekte na področju Podravja,” pojasnjuje Natalija Žunko, vodja projektne pisarne Fundacije Prizma

Projekt eDigiStars zagotovo ne bi beležil tako dobrih rezultatov brez aktivnega sodelovanja in podpore ZRSZ, OS Maribor in OS Ptuj pri izvedbi vseh projektnih aktivnosti. Predstavniki ZRSZ, OS Maribor in OS Ptuj so vključeni v Svetovalno skupino projekta, ki bdi nad potekom eDigiStars aktivnosti in daje strokovna priporočila za izboljšanje izvedbe projekta. Več kot 50 svetovalk/cev ZRSZ iz celotne Slovenije je bilo tekom projekta vključenih v online usposabljanje, kjer so pridobili nova znanja in orodja, kako uspešneje motivirati brezposelne osebe 50+ za vseživljenjsko učenje. Vloga ZRSZ, OS Maribor in Ptuj je bila ključna pri pridobivanju brezposelnih za vključitev v usposabljanje eDigiStars za pridobitev digitalnih kompetenc. Svetovalke/ci ZRSZ so naredili nabor 41 potencialnih brezposelnih udeležencev 50+, jih povabili na informativni srečanji v Mariboru in Ptuju in izvedli formalni postopek vključitve 20 brezposelnih oseb 50+. ZRSZ OS Maribor in Ptuj sta 20 vključenim udeležencem na podlagi sklenjenih pogodb povrnili potne stroške za udeležbo na usposabljanju. Tudi dogodek »Štartaj kariero za zeleni in digitalnih prehod«, ne bil tako dobro obiskan s strani brezposelnih oseb (več kot 50), če se svetovalke/ci ne bi potrudili z informiranjem. Strokovnjakinji ZRSZ OS Maribor in Ptuj sta omogočili individualno karierno svetovanje vsem zainteresiranim brezposelnim iskalcem in jim dajali koristne nasvete za iskanje zaposlitve. Predstavnici ZRSZ OS Maribor in Ptuj sta sodelovali tudi na okrogli mizi »Kariera po petdesetem« in predstavili stanje in trende na trgu dela, potrebe delodajalcev, perspektivne panoge in poklice ter ukrepe, ki jih ZRSZ nudi iskalcem zaposlitve 50+.

Projekt “Štartaj kariero s potencialom” se je izvajal v obdobju zadnjih 5 let, kar je bil sicer eden izmed daljših projektov na področju izobraževanje delavcev in delodajalcev iz digitalnih znanj in mehkih veščin. “Današnji dogodek je tako sestavljen iz strokovnega dela in sejemskega dela, ki bo na voljo iskalcem zaposlitve, predvsem tistim, ki so starejši od 50 let. Obdobje po covidu je komaj dodobra minilo, ko se že ponovno srečujemo z novimi izzivi, predvsem na področju energetske krize zaradi vojne v Ukrajini, dodatno pa se zavedamo, da se srečujemo še z vremenskimi ujmami – vsi ti izzivi od nas zahtevajo, da je nujno potrebno zagotoviti zeleno, predvsem pa tudi digitalno preobrazbo na področju trga dela. Vse hitrejši tehnološki razvoj od nas namreč terja neprestano prilagajanje,” pove Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacije Prizma.

“Tukaj v Podravju in nasploh v Sloveniji pa se srečujemo še s pospešenim staranjem prebivalstva in posledičnim podaljševanjem delovne dobe. Še vedno namreč obstajajo stereotipi povezani s starejšimi, ki pa so k sreči večkrat neopravičeni,” nam pove Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacije Prizma

“Zato želimo predvsem starejšim od 50 let, ki so v iskanju zaposlitve, nuditi sodobne in predvsem digitalne kompetence za izboljšanje njihovih možnosti zaposlitve. Poskrbeti moramo tudi, da kljub lokalnim, nacionalnim in globalnim izzivom ohranjamo aktivne zaposlene v dobri delovni kondiciji,” pojasnjuje Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacije Prizma

Projekt ocenjujejo kot uspešen, največ povpraševanja po operativnih delavcih

Spoznali boste lahko aktivnosti v zadnjih 5. letih za zaposlene katerih zaposlitev je bila ogrožena in za tiste, ki se jim je zaposlitev iztekla. “Načrtovali smo, da bomo imeli vključenih 800, zaradi večjih potreb smo nato v projekt vključili kar 960 tistih, katerih zaposlitev je bila ogrožena ali tistih, ki se jim je iztekala. Več kot 650 oseb je bilo vključenih tudi v programe dodatnega usposabljanja, da so lahko zadovoljili potrebe novih delovnih mest. Naš projekt je skoraj 80% posameznikov omogočil prehod na nova delovna mesta, kar ocenjujemo kot uspešen rezultat našega dela,” še doda Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacije Prizma.

“Trenutno so najbolj iskani delavci v proizvodnji in kader iz področja informacijskih tehnologij (IT) ter programerji, ki jih prav tako primanjkuje. Digitalne veščine in poznavanje programskih jezikov so ključne predvsem za slednje, pri delu v proizvodnji pa predvsem resnost in stabilnost ter določeno zagotovilo, da je kandidat resen za delo. Nemalokrat se namreč zgodi, da se kandidati na razgovoru odločijo za zaposlitev, kasneje pa se več ne odzivajo na pozive delodajalca,” pojasnjuje Sara Hren s Kadring – Kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o .o.

Najbolj iskana so delavna mesta v proizvodnji, četudi z nižjo poklicno izobrazbo, zaželena je tudi višja izobrazba, ki nato delavcem omogoča še dodatne možnosti napredovanja na delovnem mestu, v kolikor se ti izkažejo. “Če imajo iskalci zaposlitve že izkušnje je vsekakor dobro, ne glede na potrebe trga dela pa je trenutno na določenih mesti že dovolj zgolj izkazan interes za delo in resnična želja po delu, kriteriji so namreč zaradi pomanjkanje kadra na določenih področjih trenutno tudi nekoliko nižji. Digitalne kompetence so vsekakor bolj potrebne kot nekoč, smo pa mnenja, da se lahko že z osnovami in željo po dodatnem izobraževanju pride do določene zaposlitve,” pove Mojca Babšek z Adecco H.R. kadrovsko svetovanje

“Največ se trenutno išče voznike avtobusov, vzdrževalce objektov ter delavce za preprosta fizična dela. Pri nas iščemo predvsem posameznike s kategoričnimi vozniškimi izpiti za opravljanje različnih vozniških del,” pove Danijela Holcman, z Javnega holdinga Maribor, d. o. o.

“Imamo dobre izkušnje z intervjuji, ki jih izvajamo v okviru današnjega dogodka, saj lahko posameznikom predstavimo prosta delovna mesta in jih informiramo o potrebnih znanjih in veščinah, ki jih zanje potrebujejo,” dodaja Danijela Holcman, z Javnega holdinga Maribor, d. o. o.

Na kraju dogodka pa se je zvrstilo tudi precej posameznikov, ki so bili v iskanju zaposlitve in so imeli možnost neposredno stopiti v stik s posredovalci delovnih mest in celo delodajalci sami. “Na dogodek sem prišel zato, da bi spoznal nove možnosti za zaposlitev. Ravnokar sem imel razgovor z Javnim holdingom Maribor, ki zastopa več podjetij na področju mariborske regije ter lahko tako nudi večji vpogled v prosta delovna mesta in posledično poveča možnost zaposlitve. Na področju iskanja dodatnih izobraževanj iz računalniških in digitalizacijskih znanj mi je današnji dogodek prišel še posebej prav,” nam pojasni Roman Kociper, udeleženec dogodka.