Kot kaže, se je na področju urejanja vodotokov vendarle začelo premikati. Potem ko so predstavniki ministrstva za naravne vire in prostor skupaj z direkcijo za vode v februarju obiskali več porečij po Sloveniji in županom predstavili načrte vzdrževalnih, sanacijskih ter investicijskih del na vodotokih, so ponekod stroji že na terenu in opravljajo izredne ukrepe. Državna sekretarska na ministrstvu Lidija Kegljevič Zagorc je ob tem poudarila, da želijo v pripravo načrtov urejanja vodotokov vključiti tudi lokalne skupnosti, saj te najbolje poznajo svoj teren in težave. Obljubila je, da bo do konca marca na mizi načrt vzdrževalnih del, ki se bodo izvajala letos. »Predloge občin bomo upoštevali v največji možni meri in jih vključili v program rednih vzdrževalnih del. Nekateri vodotoki, ki so bili predlagani, so že uvrščeni v plan del,« so na naše novinarsko vprašanje odgovorili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Kje bodo letos opravljali vzdrževalna dela?

O načrtovanih delih na vodotokih na območju občine Pesnica smo že poročali, kje pa bodo letos še izvedli vzdrževalna dela? »Iz naslova vzdrževalnih del so v tem letu predvidena dela na Pekrskem potoku, Rošpoškem potoku, Počehovskem potoku, potoku iz Kamniške grabe, razbremenilniku Pekrskega potoka, potoku iz Hrastja in Razvanjskem potoku. Vsakoletno se izvajajo tudi košnje visokovodnega nasipa v Dogošah ter košnje na urejenih odsekih strug,« odgovarjajo na direkciji. 

V občini Maribor se bo iz naslova izrednih ukrepov po poplavah odstranilo še nekaj podrtih dreves na levi brežini v Malečniku.

Na ministrstvu dodajajo, da se z lastniki zemljišč povežejo, kadar je to le mogoče. Težave nastopijo v primerih neurejenih lastništev ali najemov posameznih zemljišč, v večini primerov pa težav nimajo. »V kolikor težave nastopijo, jih rešujemo sproti z vsakim posameznikom.«