Innovum, veliki projekt Univerze v Mariboru kmalu ne bo več na papirju, saj se v prihodnjih dveh letih začenja več pomembnih obnov in prenov – rekonstrukcija prostor za Fakulteto za logistiko v Celju, izgradnja novega objekta Fakultete za energetiko v Krškem, gradnja Trojčka fakultet na Gosposvetski, rekonstrukcija objekta Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli ter prenova Tehniških fakultet.

Veliki univerzitetni projekt Innovum

Čeprav Innovum oziroma Tehnološki inovacijski center Univerze v Mariboru predvideva vrsto dolgotrajnih investicij, pa se nekaj za Maribor in celotno kohezijsko regijo Vzhodne Slovenije pomembnih projektov obeta že precej kmalu.

Ključno bo leto 2025

Kot nam časovnico projekta opišejo na Univerzi v Mariboru, bo sprememb prva deležna Fakulteta za logistiko v Celju.

»V začetku leta 2025 se bo pričela rekonstrukcija prostorov za Fakulteto za logistiko v Celju. Investicija predvideva prilagoditve in rekonstrukcijo obstoječih objektov bivše Srednje ekonomske šole Celje v nove izobraževalne in raziskovalne prostore,« pojasnjujejo na Univerzi v Mariboru:

»Pri predmetni investiciji gre za rekonstrukcijo in obnovo obstoječih stavb v starem mestnem jedru, kar predstavlja tudi trajnostni vidik gradnje in primer splošne družbene sprejemljivosti v prostorsko vsebinskem razvoju starega mestnega središča Celje. Rekonstrukcija zajema 4.600 m2 površin.«

Kasneje v letu 2025 sledi začetek izgradnje novega objekta Fakultete za energetiko v Krškem na lokaciji Vrbina v neposredni bližini obstoječega Inštituta za energetiko, Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ki se na mikrolokaciji nahaja v neposredni bližini Jedrske elektrarne Krško in Gen energije d.o.o..

»Novogradnja stavbe predvidene površine 2200 m2 bo omogočala sodobno izvajanje izobraževalnih in raziskovalnih aktivnosti na področju energetike in bo hkrati predstavljala podporno infrastrukturo pri nadgradnji Jedrske elektrarne Krško,« razložijo na UM.

Nato je na vrsti Maribor – konec leta 2025 je namreč predviden začetek gradnje »Trojčka fakultet« na Koroški cesti v Mariboru, ki v prvi fazi predvideva gradnjo v velikosti 12.520 m2 površin. »Predvidena je tudi ureditev zunanjih športnih in parkovnih površin v izmeri 4.000 m2 in postavitev garaž v izmeri 4.000 m2,« še dodajo na Univerzi v Mariboru.

innovum

»Trojček fakultet« (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko)

Hkrati se bo v tem letu začela tudi prva faza rekonstrukcije obstoječega objekta v velikosti 3.397 m2 površine za zagotovitev raziskovalne infrastrukture za področje varne in zdrave hrane na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli. »Predviden začetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je konec leta 2025,« pripomnijo.

V prihodnjih dveh letih se obeta začetek petih za Maribor in celotno kohezijsko regijo Vzhodne Slovenije ključnih projektov, ki so:

»Zagotovitev prostorov Fakultete za logistiko z Raziskovalnim centrom za logistiko«;

»Zagotovitev prostorov za Fakulteto za energetiko z izgradnjo raziskovalne infrastrukture Inštituta za energetiko«;

»Zagotovitev prostorov z ureditvijo kampusa za potrebe delovanja Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete ter Fakultete za naravoslovje in matematiko – I. Faza«;

»Izgradnja Raziskovalnega centra za rastlinsko pridelavo in predelavo, fitomedicino in biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na lokaciji Pivola«;

»Izgradnja Raziskovalnega centra za rastlinsko pridelavo in predelavo, fitomedicino in biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na lokaciji Pivola« ter

»Celovita prenova in dogradnja objektov Tehniških fakultet – I. Faza«.

Obsežen projekt v samem središču mesta

Sledi celovita prenova Tehniških fakultet v mestnem središču. »Celoten kompleks Tehniških fakultet na južni strani Smetanove ulice sestavlja kompleks 13 objektov (A, B, C, D, E, F, G1, G2, G3, G4, H, J1, J2), od katerih sta novo zgrajena ali celovito prenovljena objekta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko z oznakami G2 in G3,« pojasnjujejo na UM:

»Vsi ostali objekti pa bodo v okviru celovite prenove Tehniških fakultet deležni ali temeljite sanacije ali rušitve z naknadno izvedeno nadomestno novogradnjo.«

innovum

»Tehniške fakultete« – prenova in novogradnja (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

Kaj se bo dogajalo? »V okviru prve faze znotraj zagotovljenih sredstev se načrtuje izgradnja podzemnih garaž s 160 parkirnimi mesti in nad njimi novogradnja stavbnega tkiva večinsko namenjenega raziskovalni dejavnosti,« razložijo in dodajo:

»Tako bo v prvi fazi porušenih 6.034 m2 površin, na sproščene površine pa se bodo zgradila nova stavbna tkiva v skupni velikosti 23.761 m2 površin v katere bo vključena tako raziskovalna kot tudi izobraževalna infrastruktura. Gradnja se bo pričela predvidoma leta 2026.«

Kaj pa študentje?

Pri napovedi obsežnih projektov se pojavlja vprašanje, kaj se bo v tem času dogajalo s študijskim procesom na fakultetah, ki jih bodo prenove zadevale.

Kot pojasnijo na UM, investicije Fakultete za logistiko, Fakultete za energetiko, »Trojčka fakultet« (Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta in Fakultete za naravoslovje in matematiko) in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede ne ovirajo izvedbe študijske programa, saj se izvajajo izven obstoječih prostorov.

innovum

»Tehniške fakultete« – prenova in novogradnja (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

Nekoliko zahtevnejša bo prenova Tehniških fakultet, kjer pa bo delo potekalo v več delih, kar pomeni, da se bosta znotraj obstoječih stavb pedagoški in raziskovalni proces lahko nemoteno odvijala.

»V ta namen si Univerza v Mariboru prizadeva pridobiti nove nepremičnine in najeti dodatne prostore, ki bodo v času gradnje nadomeščale izpadlo infrastrukturo pri izvajanju študijskega procesa,« še dodajo na UM.

»V ta namen si Univerza v Mariboru prizadeva pridobiti nove nepremičnine in najeti dodatne prostore, ki bodo v času gradnje nadomeščale izpadlo infrastrukturo pri izvajanju študijskega procesa,« še dodajo na UM.

Obetajo se arhitekturni razpisi

Do začetka izvajanja prve faze projekta platforme INNOVUM, ki vključuje predstavljenih pet investicij, pa nas loči še nekaj časa, v katerem na Univerzi v Mariboru ne počivajo.

»Univerza v Mariboru je že pričela s prvimi koraki, ki zajemajo pripravo treh arhitekturnih natečajev za »Tehniške fakultete«, »Trojček fakultet« in Fakulteto za energetiko v Krškem,« nam zaupajo na UM ter dodajo še:

»Hkrati potekajo tudi usklajevanja prostorskih aktov na vseh navedenih območjih. Vzporedno poteka tudi izdelava in potrjevanje investicijske dokumentacije za navedene gradnje, katere uvodne faze so uspešno zaključene. V letu 2024 je predvideno izdelava projektne dokumentacije in priprava razpisov za gradnjo. Pred začetkom GOI del (gradbena, obrtna in inštalacijska dela) bodo informacije podane v okviru polaganja temeljnih kamnov in sicer s pričetkom gradnje v letih 2025 in 2026.«

Spomnimo …

Platforma INNOVUM zajema tri razvojne stebre in je umeščena kot neposredna operacija strateškega pomena za Slovenijo v obdobju 2021-2029. V letu 2022 je bila predstavljena Evropski komisiji in, kot pojasnijo na UM, kasneje umeščena v evropske mehanizme financiranja ter prepoznana, kot platforma za razvojni in inovacijski preboj Vzhodne kohezijske regije.

»Celotna investicija platforme INNOVUM (raziskovalna in izobraževalna infrastruktura ter raziskovalna oprema), ki je v drugem stebru sestavljena iz gradnje in prenove objektov desetih fakultet Univerza v Mariboru, skupaj ob upoštevanju vseh sprememb cen na trgu, inflaciji, stroških selitev, začasnih najemov in drugih stroškov znaša predvidoma 280 milijonov evrov,« dodajajo na Univerzi v Mariboru ter pripomnijo, da je bilo v okviru kohezijske politike zagotovljenih 126 milijonov, preostalo pa si UM prizadeva pridobiti iz »STRATEGIJE IN AKCIJSKEGA NAČRTA ZA OZELENITEV JAVNE IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI DO LETA 2030« ter kombinacije Javno zasebnega partnerstva, predvsem pri prenovi obstoječih objektov.

Več o samem projektu, razlogih, ciljih ter dolgoročnih načrtih lahko preberete tudi v našem prispevku DNEVNA: V Maribor prihaja več kot 100 milijonov evrov vreden projekt ter v prispevku Univerza v Mariboru preko platforme INNOVUM pridobila sredstva za infrastrukturo in inovacije, več o treh stebrih, ki so sestavljajo platformo Innovum pa lahko preberete tukaj.