Proti koncu poletnih počitnic oziroma v začetku novega šolskega leta mariborski javni potniški promet čaka velika ''preobrazba''. Kot smo že večkrat poročali, so namreč mestni svetniki na junijski redni seji po skrajšanem postopku potrdili predlagane spremembe avtobusnih linij. Tako ima Marprom skupaj z odgovornimi med poletnimi počitnicami veliko dela pri implementaciji zadanega cilja.

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je ob tem napovedal, da bi lahko nove avtobusne linije začeli uporabljati že 15. avgusta. Ne bo pa to edina sprememba, ki jo bo dočakal javni potniški promet pri nas v tem letu.

Preobrat: Jeseni se bomo vendarle vozili na novih avtobusnih linijah

Zamenjali bodo vse čitalnike vozovnic, ki bodo omogočali ...

Podjetje Marprom iz Skupine JHMB namreč v tem letu načrtuje zamenjavo čitalnikov kart na vseh mestnih avtobusih – zamenjali jih bodo kar 75. Zakaj bo to velika sprememba? Kot nam pojasnijo, bodo novi čitalniki omogočali tudi plačilo vozovnic z bančnimi karticami.

»Na avtobusih mestnega potniškega prometa je v tem letu predvidena zamenjava obstoječih čitalnikov vozovnic z novimi. Ti bodo, tako kot sedanji, nameščeni pri vstopnih vratih, po nadgradnji pa bodo potnikom omogočali tudi plačilo voženj z bančnimi karticami,« so nam pojasnili in dodali, da o točni časovnici implementacije nove strojne in programske opreme za prodajo in validacijo vozovnic v mestnem potniškem prometu trenutno še ne morejo govoriti, saj je postopek javnega naročila še v teku.

»Razpisna dokumentacija določa, da mora izbrani ponudnik v roku osmih mesecev od uvedbe sistema zagotoviti možnost plačevanja z bančnimi karticami so še dodali.

Kaj pa validacija na vseh vratih avtobusa?

Ob tem smo jih povprašali še o enem izmed predlogov na platformi Izboljšajmo Maribor, kjer je občan izrazil pobudo, da bi čitalnike vozovnic vgradili na vseh vratih avtobusov in s tem omogočili potnikom vstop tudi pri sredinskih in zadnjih vratih avtobusa.

Marprom nam pojasni, da je to tudi njihova želja in želja Mestne občine Maribor, vendar časovni okvir izvedbe za zdaj še ni natančno opredeljen.

V Ljubljani to možnost ponudili nedolgo nazaj

Plačevanje z bančno kartico na avtobusih je v tujini že skorajda standard, medtem ko je slednje v Sloveniji bolj izjema kot pravilo. V Ljubljani so ga tako na avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa implementirali v preteklem letu, s čimer so ugodili pobudam potnikov, občanov in obiskovalcev Ljubljane, hkrati pa tovrstna možnost predstavlja pomemben korak k digitalizaciji in zmanjševanju ogljičnega odtisa. 

Ob tem velja izpostaviti, da plačevanje z bančno kartico na ljubljanskih mestnih avtobusih sicer olajša potovanja, a zaenkrat ne ponuja možnosti prestopa. Brezplačno prestopanje v roku 90 minut je namreč ugodnost, ki je še naprej nudena le uporabnikom Urbane, kar pomeni, da potnik z bančno kartico vsako vsako vožnjo posebej plača po ceniku. 

Prav tako je, čeravno je validacija na ljubljanskih avtobusih možna na več validatorjih ob vseh vratih avtobusa, plačevanje možno le pri vozniku. 

Ostalih bistvenih sprememb za potnike možnost plačevanja z bančno kartico ne prinaša, enako kot pri Urbani pa se izvaja tudi kontrola plačila prevoza s plačilnimi karticami. 

Če ne za potnike, pa je bila nadgradnja sistema Urbane z možnostjo plačevanja z bančnimi karticami večji zalogaj predvsem za Mestno občino Ljubljana in Ljubljanski potniški promet - vrednost celotne investicije namreč znaša približno 8 milijonov evrov

Pomemben korak k digitalizaciji, med novostmi še marsikaj

Možnost plačevanja z bančnimi karticami na mariborskih avtobusih je tako pomemben korak v procesu digitalizacije, h kateri tako v podjetju Maprom kot na MOM stremijo že nekaj časa. S katerimi izzivi se bosta podjetje ter občina pri tem soočila, pa bo pokazal le čas. 

Vzporedno s spremembo avtobusnih linij in napovedano digitalizacijo pa v podjetju skrbijo tudi za elektrifikacijo voznega parka Marproma. V sklopu slednjega so lani kot prvi v Sloveniji in širši regiji začeli z obratovanjem popolnoma elektrificirane avtobusne linije, linije 6

»Dodatno nabavljamo majhne električne avtobuse za mestne linije, 2 avtobusa, in električne kombije za šolske prevoze, 2 e-kombija,« so še pred časom dodali na občini ter nam zupali, da predvidoma v letu 2025 načrtujejo popolno elektrifikacijo linije 1 z 18-metrskimi električnimi avtobusi, nabavo turističnega električnega vlakca ter nabavo štirih manjših električnih avtobusov za mestne linije.

»Cilj je do leta 2030 elektrificirati polovico avtobusne flote v Mariboru,« so nam namreč pojasnili pred nekaj mesecih ter dodali, da se sočasno z nabavo električnih avtobusov se planira tudi izgradnja polnilne infrastrukture na končnih in začetnih postajah ter v delavnicah za polnjenje čez noč.