Mariborčani bomo težko pričakovano revolucijo avtobusnih linij očitno le dočakali že v začetku novega šolskega leta. Za to so namreč poskrbeli mestni svetniki, ki so na četrtkovi redni seji po skrajšanem postopku potrdili prenovo sistema z dopolnilom, da linija z Gaja ostane povezovalna linija in tako vozi potnike tudi v center mesta.

Gradivo, ki ga je pripravil Urad za komunalo, promet in prostor, bi sicer moralo biti na mizah mestnega že maja, a sta se usklajevanje pripomb in priprava končnega predloga nekoliko zavlekla. Tako je že kazalo, da bi se z novimi avtobusnimi linijami vozili šele v decembru. »Glede na število prejetih pobud smo te dejansko tudi testirali na terenu, usklajevali znotraj občine in strokovnih služb, pregledovali številke in da, se zamika za približno pol leta,« je pred sejo pojasnjeval Mitja Klemenčič iz urada. 

Župan MOM Saša Arsenovič pa dodal: »Če ne bo velikih tem na prvem branju, gremo v skrajšanj postopek. Tako bi lahko pričeli pilotno uvajanje, kar bi bilo seveda bistveno lažje, saj nas je takrat manj v mestu, že avgusta«.

Pohvale in pomisleki 

In ravno to se je zgodilo. Razprava je bila sicer precej dolga in podrobna. »Z naše strani gredo izredne čestitke ekipi, ki je pripravila predlog. Izjemno smo veseli, da so odprli razpravo okrog spremembe in prilagoditve avtobusnih linij tudi javnosti in upoštevali izredno veliko število k njim prispelih pobud dejanskih uporabnikov. Gre za eno veliko spremembo v Mariboru na tem področju, ki je bila tudi dolgo pričakovana,« je po predstavitvi gradiva v imenu svetniške skupine dejal Aljaž Bratina

»Včasih je res nemogoče čisto vse želje in pa pripombe upoštevati, je pa dejstvo, da kot nekdo, ki se s tem javnim prevozom ukvarja kot navdušenec, včasih pogrešam še več bolj progresivnih in ambicioznih načrtov, ker bi si želel, da število potnikov ne bi naraščalo samo po nekaj promilih na leto, ampak da bi to res bil velika sprememba in da bi postala hrbtenica transportnega sistema v mestu,« je k temu dodal Josip Rotar.

Danijela Šerbinek pa je urad opozorila, da nekateri izmed tistih, ki so podali svoje mnenje, povratne opredelitve urada še niso prejeli. »Po mojem mnenju je pravilno da bi se opredelili do tistih predlogov, ki ste jih upoštevali pa tudi do tistih, ki jih niste. Predvsem pa za tiste, ki jih niste upoštevali, da bi obrazložili, zakaj jih niste upoštevali,« je dejala. 

»Za vsako pobudo smo podali stališča, ki smo jih kvantitativno ovrednotili ter za vsakega, ki je podal pobudo smo seveda pripravili odgovor. Ti odgovori bodo objavljeni v začetku julija, kjer bodo nekako tudi obrazložena stališč, ki niso bila zajeta,« ji je odvrnil poročevalec Mitja Klemenčič.

Šerbinek je med drugim tudi predlagala, da linija iz Gaja do Maribora ostane glavna oziroma zdaj kot povezovalna linija in ne kot integrirana linija. Predlog je povzročil precej zmede, župana je namreč  begalo dejstvo, da avtobus v predlogu na poti nazaj v mesto, ne bi pobiral potnikov. Šerbinek je sicer predlagala, da se zadeva preuči do drugega branja, vendar je župan dejal, da je stvar res nesmiselna in bodo to uredili z amandmajem in seveda poskrbeli, da bo avtobus na poti v Maribor pobiral potnike. 

Davorko Pregl je zanimalo še, kako bodo nove avtobusne linije približali predvsem starejšim, ki so na neke ustaljene povezave že navajeni. »Obveščanje bo seveda šlo vsem po vseh možnih kanalih. Lahko pa gremo tudi s poštnim obveščanjem, saj gre res za veliko stvar, ki ima izjemen pomen. Cilj tega je seveda, da bi več ljudi to uporabljajo,« je dejal župan. 

Po dolgi in zelo podrobni razpravi so z dopolnilom po skrajšanjem postopku potrdili prenovo avtobusnih linij. »Odlok je sprejet, kar daje ogromno dela tako zaposlenim na občini kot zaposlenim na Marpromu. Veselim se, da bomo, upam, najkasneje po 15. avgustu deležni spremenjenih linij. Četudi ne bodo vsa za to potrebna krožišča zgrajena, bomo uvedli začasne rešitve, da bodo lahko avtobusi vozili po novih poteh, ki jih bomo skupaj testirali dva ali tri mesece,« je razpravo zaključil župan. 

Dolga pot 

Prenova avtobusnih linij se je sicer začela že v začetku tega leta, ko je Mestna občina Maribor javno objavila pripravljen predlog, nato pa pozvala občane in občanke, da sami sodelujejo pri ustvarjanju končnega sistema. Javna razprava glede predlogov se je zaključila februarja 2024, občina pa je s strani občanov in druge zainteresirane javnosti prejela 647 pobud za izboljšave. 

Pobude so se strokovno uskladile glede na različne mobilnostne in tehnične pokazatelje – generacija in atrakcija potovanj, tehnična izvedljivost v prometu, število potnikov, razpoložljivost šoferjev, čas in pogostost vožnje, povezanost ...

Kot so nam pojasnjevali na mariborski občini, je šlo v grobem za manjše pripombe in ideje, predvsem na območjih, kjer se spreminjajo trase linij in direktna dostopnost do izbranih lokacij. 75 odstotkov pripomb je bilo vezanih na avtobusne linije, 25 odstotkov pa na avtobusna postajališča in ostalo. Od vseh prejetih pripomb so vsebinsko upoštevali 73 odstotkov.

V svojem gradivu je urad predstavil tudi vse želje občanovi in ostale zainteresirane javnosti, ki so jih pri pripravi upoštevali:

 • Direktna povezanost UKC centra z obema pokopališčema in posledično povezavo Pobrežja z Meljem in centrom preko dvoetažnega mostu (predlagani liniji P12 in G3) 
 • Povezanost Studenc s Supernovo (predlagani liniji G3, P19) 
 • Obstoječa linija 15 naj se ne spreminja v Košakih (Predlagana linija P15) 
 • Hitrejša povezanost Tezna s Centrom (Predlagana linija G1). Dostopnost do srednjih šol, UKC in Europarka bo zagotovljena z novimi postajališči na Titovi cesti
 • Ohranitev linije v Dogoše preko Zrkovc (predlagana linija P9) 
 • Vzpostavitev avtobusne linije po Koroški cesti, ne po Lentu/Povezava Koroških vrat z UKC (predlagana linija G5) 
 • Ohranitev povezave med Pekrami/Lackovo z OŠ Tabor 2 (Predlagana linijaP14) 
 • Izboljšana dostopnost Ljubljanske ulice od Ceste proletarskih brigad do Streliške ceste (Predlagani liniji G2 in G3) 
 • Omogočena dostopnost do redkeje naseljenih območij kot npr. Hrastje, Gaj, Počehova, Kamniška graba. (Integrirane linije omogočajo povezavo z ostalim omrežjem JPP v Mariboru). 
 • Dodajanje postajališča Mariboxa za dostopnost do Lenta/Mariboxa – (na linijah P7, P12, P15, P19, II04) 
 • Dodajanje postajališča Cankarjeva za lažjo dostopnost (brez stopnic) do zdravstvenega doma Adolfa Drolca (na linij ah P7, P15, P19, l104) 
 • Dodajanje postajališča Dom pod Gorco za lažjo dostopnost (na linijah G4, P19) 
 • Dodajanje postajališča MČ Pobrežje za lažjo dostopnost do NK Pobrežje (Predlagana linija (P 12)
 • Povezanost krajevne skupnosti Pekre in Limbuš s trgovskimi centri (Supernova, Leclerc, Merkur, Lesnina, ...(Predlagana linija P14) 
 • Dobra povezava z živilskimi trgovinami 
 • Vzpostavitev frekventne avtobusne povezave v Melju (predlagana linija G3 ) 
 • Razbremenitev križišča Mlinske ulice in Partizanske ceste 
 • Direktna povezanost Lesarske šole s centrom mesta (predlagana linija G4) 
 • Direktna povezava med študentskimi domovi in centrom mesta (predlagana linija G5) 
 • Vzpostavitev nadstrešnic na postajališčih, kjer jim še manjkajo 
 • Linija P&R v meri sever-jug in vzhod-zahod 
 • Zmanjšanje emisij v mestnem prometu z električnimi in plinskimi avtobusi 
 • Frekventna povezava z Mariborskim Pohorjem

Kot rečeno, je bil predlog z dopolnilom na četrtkovi seji sprejet, sedaj pa bo po besedah Klemenčiča Marprom potreboval dva do tri mesece za vpeljavo novega sistema, kar pomeni, da bi se naši šolarji in dijaki na prvi šolski dan že lahko peljali z novimi avtobusnimi linijami