DARS
 • 27.05.2022 11:36 - A2, Obrežje - Ljubljana, pokrit vkop Karteljevo - priključek Mirna Peč v smeri Ljubljane, okvara tovornega vozila, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - H5, Škofije - Koper, razcep Srmin - priključek Bertoki v smeri Kopra, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Koper - Ljubljana, predor Kastelec - počivališče Ravne v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - priključek Ljubljana Podutik v smeri Kosez, dela, oviran promet, košnja.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-211, Ljubljana - Medvode, zastoj.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-605, Kambreško - Livek, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prireditev, Giro d’Italia, do 18:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-401, Žaga - Učja, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prireditev, Giro d’Italia, do 17:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-211, Medvode - Ljubljana, zastoj.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-203, Bovec - Kobarid, na več odsekih, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prireditev, Giro d’Italia, do 17:00.
 • 27.05.2022 11:36 - A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, priključek Podlehnik - priključek Lancova vas v smeri Maribora, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, pri Selcih, prometna nesreča, popolna zapora.
 • 27.05.2022 11:36 - H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, razcep Dolga vas - prehod Dolga vas v smeri Madžarske, dela, pomična zapora voznega pasu.
 • 27.05.2022 11:36 - A5, Pince - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Cerkvenjak v smeri Maribora, dela, pomična zapora voznega pasu, košnja.
 • 27.05.2022 11:36 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod - priključek Sežana vzhod v smeri Gabrka, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred priključkom Sežana vzhod v smeri Fernetičev, Italije, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, oviran promet, barvanje talnih označb.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-211, Ljubljana - Medvode, v Mednem, pri hotelu, izmenično enosmerni promet, dela na objektu, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na cesti Proletarskih brigad, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 17:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-430, Hoče - Slivnica, pri Spodnjih Hočah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, barvanje talnih označb, do 16:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Zalči - Rečica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, pri Jablanici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-409, Divača - Senožeče - Razdrto, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-697, Nazarje - Gornji Grad, Lačja vas - Nazarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, menjava odbojne ograje.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-409, Logatec - Vrhnika, pri Logatcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 16:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Martinju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 17:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-232, Petrovci - Martjanci, pri Puconcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 13:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri odcepu za Vrhje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-612, Plave - Gonjače, Plave - Vrhovlje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 16:00.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-444, Razdrto - Podnanos, Podgrič - Manče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 17:00.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pokrit vkop Strmec - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Ljubljana - južna obvoznica, priključek Ljubljana jug - razcep Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Staro selo - Kobarid, v Kobaridu, Markova ulica, popolna zapora, izvedba 19. etape mednarodne kolesarske dirke Giro D"Italia, do 27. 5. 2022, do 13. ure.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-610, Marof - Žiri, pri Ledinskem Razpotju, izmenično enosmerni promet, sanacija in dvig krone, do 6. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Grintovcu, oviran promet, gradnja optičnega omrežja, do 7. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-201, Kranjska Gora - Rateče, v Podkorenu, v križišču proti Korenskem sedlu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-424, Boštanj - Planina, v Doropolju, oviran promet, sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin, do 12. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, popolna zapora, ureditev ceste, do 8. 6. 2022. Obvoz: Benedikt - Gornja Radgona - Apače - Trate in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-227, Ravne - Kotlje, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-688, Žiče - Slovenske Konjice, v Žičah, popolna zapora, obnova vozišča, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Draža vas - Tepanje - Slovenske Konjice - Konjiška vas - Žiče in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-444, Ajdovščina (obvoznica), izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 16. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A2, Ljubljana - Obrežje, predor Debeli hrib - predor Mali Vrh v smeri Novega mesta, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Spodnja Idrija, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 11. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-212, Unec - Cerknica, na Rakeku, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 27. 5. 2022, med 7:30 in 17:00.
 • 27.05.2022 11:36 - Novo mesto, Podbevškova ulica, popolna zapora, rekonstrukcija ceste ter obnova meteorne in fekalne kanalizacije.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Tišini, izmenično enosmerni promet, izvedba žarnega zidu na pokopališču, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - LG-243850, Maribor, Ul. Veljka Vlahoviča od Čufarjeve ceste, izmenično enosmerni promet, obnova kolesarske infrastrukture, do 17. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, v Črnem Potoku, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 30. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Dolenji vasi pri Čatežu, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka, do 9. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - Domžale, Masljeva ulica, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - Domžale, Ljubljanska cesta, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Kamniku pod Krimom, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, urejanje brežin, do 27. 5. 2022, med 7. in 15. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, Turiška vas - Mislinjska Dobrava, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 19. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 7. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-428, Solčava - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 13. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-662, Metlika - Božakovo, v Rosalnicah, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-708, Zg. Kungota - Plač, Zg. Kungota - Zgornje Vrtiče, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja RUNE.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, oviran promet, ureditev kolesarskih površin na dveh odsekih, do 27. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-908, Mojstrana - Vrata, izvedba protiprašne zaščite, do 30. 6. 2022. Obvoz: V času popolnih zapor obvoza ni. Popolne zapore dnevno od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. ure. V soboto in nedeljo zapore ni.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Semič, Črnomaljska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, pri Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 2. 6. 2022. Zaprt je odcep proti Kranjski Gori po Borovški cesti, obvoz preko Vršiške ceste.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-633, Jereka - Jezero, v Srednji vasi, pri Studorju v Bohinju, popolna zapora, gradnja povezovalnega kanala Zg. Bohinjske doline, do 30. 6. 2022. Obvoz: Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz - Stara Fužina - Studor.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš, v Gredah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 11. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, do 20. 6. 2022. Nočne popolne zapore od ponedeljka do sobote, od 19. do 6. ure.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-210, Sp. Jezersko - Zg. Jezersko, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-681 Laško - Šentrupert, Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022. Obvoz: Laško–Marija Gradec–Laško in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-5, Celje - Laško - Krško, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - Stari Grad - Makole, pri Makolah, dela, popolna zapora, do 27. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, oviran promet, popravilo pločnika, do 31. 5. 2022, dnevno med 7. in 16. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-907, Krnica - Radovna, v Krnici, izmenično enosmerni promet, gradnje novega mostu, do 12. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine gradu Borl, do 30. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, počivališče Podlehnik iz smeri Hrvaške, dela, oviran promet, popolna zapora B.S. Petrol Podlehnik, počivališče je pa odprto.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-225, Radmirje - Mozirje, pri odcepu za Rečico ob Savinji, oviran promet, rekonstrukcija križišča "Renek", do 19. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • 27.05.2022 11:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • 27.05.2022 11:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Murska Sobota v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 27.05.2022 11:36 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprta vozni in prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-108, Zagorje - Trbovlje, pri Spodnjem Šklendrovcu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, v križišču pri policijski postaji, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022. Promet poteka dvosmerno.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 14. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-625, Bertoki - Gračišče, pri odcepu za Kubed, popolna zapora, popravilo vozišča, do 9. 7. 2022. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, obnova ceste.
 • 27.05.2022 11:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše - uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Kosez, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Porečah, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 30. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Hlaponcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-940, Zavrhek - Artviže, na Misličah, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-5, Celje - Krško, v Radečah, most čez Savo, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika za pešce, do 22. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Drski, oviran promet, zaradi del je zaprt priključek na občinsko cesto, Ulico Slavka Gruma, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, na dveh odsekih, obnova ceste, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, med Hrušico in Dovjem, izmenično enosmerni promet, gradnja pešpoti, do 6. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Domžalah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske povezave, do 5. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske steze, do 10. 6. 2022, kratkotrajne popolne zapore bodo dvakrat dnevno, ob 9. in 19. uri.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-447, Šempeter - Latkova vas, med krožiščema pri mostu čez Savinjo, izmenično enosmerni promet, izgradnja in razširitev pločnikov, do 13. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 21. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-414, Kamnik - Ločica, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 11:36 - A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnje plinovoda in obnove vodovoda, do 15. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-711, Fram - Rače, pri avtocestnem priključku Fram, izmenično enosmerni promet, širitve kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - LC, Pesnica - Maribor, Šentiljska cesta, pri Veterinarski bolnici, izmenično enosmerni promet, udor cestišča.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, na več lokacijah, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 10. 7. 2022, dnevno med 6. in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-703, Muta - Gortina, v Muti, na Gortinski cesti, oviran promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Šentjernej - Križaj, pri Kostanjevici na Krki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Podutik - razcep Koseze v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • 27.05.2022 11:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Podutik - uvoz Ljubljana Dravlje v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-673, Drnovo - Križaj, Pristava - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-225, Radmirje - Mozirje, pri Juvanju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja krožnega križišča, do 17. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, pri Rakitovcu, oviran promet, izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste, do 23. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 25. 7. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 29. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 11:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 11:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred uvozom Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnja otoka za umirjanje prometa, do 3. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 22. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, izvedba povezovalnega vodovoda, do 15. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-413, Moste - Duplica, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Reška cesta, oviran promet, izvedba kolesarske povezave, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, Zreče, Cesta na Roglo, popolna zapora, ureditev ceste, do 4. 6. 2022. Obvoz: Kovaška cesta.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Gornjem Doliču, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-724, Berkovci - Kobilje, Pordašinci - Motvarjevci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja optičnega omrežja, do 30. 6. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Benediktu, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija opornih zidov in zaščita pred snežnimi plazovi, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Rečica - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Studenem, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika in gradnja opornega zidu, do 1. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Kostanjevica na Krki - Čatež ob Savi, Krška vas - Čatež, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu, do 26. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-111, Izola - Jagodje, na izolski obvoznici, sanacija ceste, do 15. 6. 2022. Promet poteka v vsako smer samo po enem pasu.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 30. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, izmenično enosmerni promet, sanacija udora vozišča, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Pamečah, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča, do 30. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Maribor - vzhodna obvoznica, krožišče Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, Promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih.
 • 27.05.2022 11:36 - A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas, promet poteka po enem zoženem pasu.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez potok Cerkovnik, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev pločnika in preplastitev ceste, do 18. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-449, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča (1. faza), do 12. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-4, Velenje - Črnova, Velenje - Pirešica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 20. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Metliki, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, na dveh odsekih, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-101, Tržič - Ljubelj, v Tržiču, izmenično enosmerni promet, sanacija nadvoza, do 15. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste z umestitvijo kolesarske steze, do 5. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in novogradnja fekalne kanalizacije, do 26. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvoza, do 21. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 17. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 28. 6. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Lajše, do 24. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 1. 7. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrikcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrava, v Družinski vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije, do 3. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-728, Ig - Rakitna, v Mali vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije in vodovoda Iška vas, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika in AP, do 18. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 30. 6. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 14. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, obnova vozišča.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 1. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, od krožišča pri mostu do križišča pri stadionu, popolna zapora, ureditev ceste, do 30. 5. 2022. Obvoz: je urejen in označen, po državnih in lokalnih cestah.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja krožišča, do 22. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, popolna zapora, sanacija vozišča. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Beznovci – Vadarci – Grad in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 15. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, oviran promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, pri Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 31. 5. 2022. Od ponedeljka do sobote med 8.30 in 9.30 so možne popolne zapore.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 30. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 7. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 28. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 10. 6. 2022. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 26. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-210, Gorenja vas - Trebija, v Gorenji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu čez Poljansko Soro, do 28. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Šentjernej, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev hodnika za pešce, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, novogradnja tretje razvojne osi - zaključna dela, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.05.2022 11:36 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 27.05.2022 11:36 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
 • 27.05.2022 11:36 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 27.05.2022 11:36 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

Lenart

Kmetijsko-obrtniški sejem Lenart tudi letos ponuja vsebine za vse generacije. Med najbolj priljubljenimi je tekmovanje v kuhanju štajerske kisle župe.

Damjan Veršič1 dan

Energetska prenova stavb mora biti v celoti zaključena do novega šolskega leta.

Damjan Veršič5 dni

FOTO in VIDEO: Andreja Bunderla iz Spodnjih Žerjavcev je zmagala na natečaju za najboljšo slovenskogoriško gibanco.

Damjan Veršič6 dni

To soboto na tržnici v Lenartu ne bo manjkalo kulinarične, vinske in ostale ponudbe, na voljo bodo tudi strokovna svetovanja.

Damjan Veršič1 teden

Nazadnje so člani kluba, v katerem nadaljujejo tradicijo prostovoljnega dela nekdanjih mladincev in brigadirjev, pobarvali ograjo okoli športno-rekreacijskega centra v Lenartu.

Damjan Veršič1 teden

Tudi na tokratnem Kmetijsko-obrtniškem sejmu bodo v ospredju dopolnilne in obrtniške dejavnosti na kmetiji ter prikazi kmetijske in ostale mehanizacije.

Damjan Veršič2 tedna

V Lenartu so danes izbrali najboljšo slovenskogoriško gibanco.

Damjan Veršič2 tedna

Tudi tokrat bodo v ospredju dopolnilne in obrtniške dejavnosti na kmetiji ter prikazi kmetijske in ostale mehanizacije.

Damjan Veršič3 tedni

Priljubljeno turistično točko v osrednjih Slovenskih goricah je po dveh letih znova obiskalo veliko pohodnikov in obiskovalcev od blizu in daleč.

Damjan Veršič4 tedni

Prvi maj tradicionalno obeležujemo z budnicami, ki jih to jutro igrajo godbe, gasilci pa jih predvajajo z gasilskih vozil.

Uredništvo4 tedni