Letos bo minilo 30 let od nastanka občine Duplek, ki je bila ustanovljena v oktobru leta 1994, z delovanjem in izvajanjem nalog pa je začela leta 1995. Od leta 2012 občino vodi Mitja Horvat, ki smo ga ob okrogli obletnici povabili pred mikrofon. 

Pravi, da je občina trenutno v dobri kondiciji, je pa ta v veliki meri odvisna od državnega financiranja. "Ne želim se hvaliti, da smo ne vem koliko kreditno sposobni in da imamo zelo velik investicijski potencial, zagotovo pa delujemo na normalnih, zdravih temeljih in z določeno mero previdnosti, da ne bi prišli v situacije, iz katerih bi se težko reševali. Občani in tudi sam pa si gotovo želimo še več," pove uvodoma. Doda, da je lansko obilno deževje, ki je sprožilo precej plazov, povzročilo nepredvidene izdatke, zaradi katerih so bili prisiljeni nekatere nenujne investicije zamakniti vsaj za eno leto. "Če bi želeli vse plazove, ki smo jih evidentirali, trajno sanirati, bi to pomenilo še dodatni zastoj v delovanju. Najnujnejše zadeve smo sanirali, ostalo, kot se reče, gasimo. Še vedno je seveda nekaj odprtih stvari, tisti občani, ki so ob plazišču, seveda to težavo občutijo bistveno bolj kot drugi."

Glavnino del v osnovni šoli bodo opravili v času poletnih počitnic 

Največ pozornosti trenutno namenjajo osrednjemu letošnjemu projektu - rekonstrukciji kuhinje in jedilnice v osnovni šoli v Spodnjem Dupleku (gradbišče je ob igrišču) ter dozidavi tamkajšnjega vrtca (ob športni dvorani). Projekt so morali zaradi velikega finančnega obsega razdeliti na več let, v času letošnjih poletnih počitnic pa morajo opraviti glavnino gradbenih del, ki bi lahko kasneje motila pouk. "Objekt šole smo vrsto let dograjevali, zaradi vedno večjega števila učencev pridobivali novo infrastrukturo, medtem pa je centralna kuhinja ostajala v istih merah kot na začetku in zato pokala po šivih. Sedaj bo nova, razširjena, nova bo tudi jedilnica v pritličju, prav tako šolska knjižnica v nadstropju. To so zagotovo pridobitve, na katere bo lahko kraj ponosen," pojasni župan. 

[[image_1_article_67110]]

Do začetka novega šolskega leta, v septembru, naj bi začeli z delovanjem novi kuhinja in jedilnica. Ravno v teh dneh izvajalec skozi odprtino na strehi vstavlja montažne gradbene elemente na mesto prejšnje steklene strehe jedilnice. V prizidku vrtca pa bodo uredili štiri igralnice z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori, s čimer bo vrtec postal šestoddelčen. Ta dela bodo v celoti zaključena v začetku leta 2025. Pogodbeni rok v pogodbi je do maja prihodnje leto. 

[[image_2_article_67110]]

Projekt je vreden dobrih 3,7 milijona evrov, dober milijon zagotavlja država, ostalo so sredstva občinskega proračuna. Ker gre za trajnostno gradnjo, računajo še na morebitna sredstva eko sklada. 

[[image_3_article_67110]]

Gradbišču v Zgornji Koreni se bo kmalu pridružilo še eno v Zimici 

Kljub finančno in izvedbeno zahtevnemu projektu v dupleški občini izvajajo in načrtujejo še druge investicije. Tako v poletnih mesecih predvidevajo razpis za rekonstrukcijo ceste skozi Zimico, vreden več kot milijon evrov, pri čemer gre za izključno lastna sredstva. Ker bo gradnja potekala v strnjenem naselju, bo zelo zahtevna, potrebno bo tudi precej strpnosti tamkajšnjih prebivalcev in dobrega komuniciranja s strani občine. 

Trenutno je v teku izgradnja pločnika in novega vodovoda v Zgornji Koreni. Projekt, ki bo veliko pripomogel k varni šolski poti, naj bi bil zaključen do konca poletja. 

Dom starostnikov je pomemben za razvoj centra 2

Eden večji izzivov za prihodnje je gradnja enote doma starostnikov v Spodnjem Dupleku, na prostoru za lekarno oziroma ambulanto. Investicijo načrtujejo v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec Maribor, po zagotovilih pristojnega ministrstva bo projekt uvrščen v državni proračun, država pa je od občine že prevzela stavbno pravico nad zemljiščem, kjer bo dom zgrajen. Res pa je, kot dodaja župan, da se projekt ne premika s takšno dinamiko, kot bi si želeli. "Računamo, da bi lahko v jesenskih mesecih letošnjega leta začeli z javnim naročilom. Je pa to za nas zelo strateško pomemben projekt, posebej za nadaljnji razvoj tako imenovanega centra 2. Ko bosta zgrajena dom in krak ceste, bomo nadaljevali s projekti in poskušali celotni občinski podrobni prostorski načrt centra 2 spraviti v življenje," pravi župan Mitja Horvat. 

Na izgradnjo krožišč sta vezana projekta kanalizacije in trgovskega centra v Zgornjem Dupleku 

Tudi naslednji večji načrtovani projekt je v veliki meri odvisen od sodelovanja države. Gre za izgradnjo dveh krožišč na državni cesti v Zgornjem Dupleku, s čimer bo razbremenjena pomembna prometna vpadnica z mariborske strani. Občina je za omenjeno gradnjo v proračunu načrtovala sredstva ter opravila vse ostale potrebne korake, sedaj je žogica na strani direkcije za infrastrukturo. "Želimo, da država najde sredstva in da projekta ne drobimo na posamične rondoje. Pomembno je, da čimprej začnemo, saj občini preti potek gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije na tistem območju. S temi deli ne moremo začeti pred državo, poleg tega pa potencialni investitorji, ki želijo v neposredni bližini zgraditi trgovski center potrebujejo cestni priključek s krožišča," razlaga župan. 

Za trgovski center v Zgornjem Dupleku je že sprejet podrobni prostorski načrt. Poleg trgovine z osnovimi prehranskimi izdelki predvideva tudi druge storitvene prodajalne, s čimer se bo tamkajšnjim krajanom uresničila dolgoletna želja pa trgovini. 

Trgovski center je predviden na lokaciji med vrtcem in avtopralnico z neposredno navezavo na prvi načrtovani rondo (pri odcepu za Malečnik). 

[[image_4_article_67110]]

Občani so bolj povezani 

Če so bili prebivalci Dupleka v preteklosti precej razdeljeni, pa se zadnja leta zdi, da znajo stopiti skupaj, in se, kot je potrebno, povezati. To se je nenazadnje pokazalo tudi pri letošnjem Vurko festu, ko so se povezali obe osnovni šoli, vsi vrtci in občina, občani pa so to nagradili z množičnim obiskom prireditve.

Horvat si, kot nam je povedal, sam ne želi lastiti zaslug za boljše sodelovanje v kraju, gotovo pa je na tem veliko delal. Ker se je v občino preselil in nima korenin ne v višjeležečih delih kraja in ne v ravninskem delu, se je te naloge lotil manj obremenjen. Ne morejo mu namreč očitati, da navija za eno ali drugo stran. "Vedno pa zastopam takšno politiko, da vsi zaselki začutijo, da so del občine. Tudi mene zelo veseli, da so ljudje med seboj povezani."

"Lepo je  namreč videti, ko na primer ljudje iz Spodnjega Dupleka pridejo na kakšno prireditev v Koreno in obratno."

"Tudi društva so preko Medgeneracijskega centra Danica bolj povezana. Nekateri zdravi premiki so se zgodili tudi na tem področju. Pomembno je predvsem to, da smo vsi občani občine Duplek in da smo na kraj tudi ponosni, pa tudi, če smo prišleki."

V zadnjih 19 letih so pridobili dva tisoč prebivalcev 

Ob 30-letnici je eden izmed uspehov gotovo tudi večja nataliteta in vedno več priseljencev v občini, kar je odraz razvitosti območja. Ob nastanku je bil Duplek v senci večjega mesta, z lastno občino se je to začelo spreminjati, za kar sedanji župan pripisuje pomembne zasluge tudi prejšnjemu občinskemu vodstvu. Trenutno je v občini okoli 7 tisoč prebivalcev, še leta 2005 jih je bilo 5 tisoč. 

Dupleški teden 2024: Čuki in Fehtarji 

V Dupleku sicer v teh dneh praznujejo občinski praznik, v okviru katerega se bodo zvrstile številne prireditve in dogodki. Osrednja proslava s podelitvijo občinskih priznanj bo v sredo, 19. junija. 30-letnici občine bodo, ker je ta začela delovati 1. januarja 1995, več pozornosti namenili naslednje leto. 

[[image_5_article_67110]]

Velik obisk pričakujejo zlasti v nedeljo, 23. junija, na tradicionalni prireditvi Špor(t)het ob jezeru, kjer obiskovalci ne bodo deležni le kulinaričnih užitkov, temveč tudi koncerta Čukov. Naslednji dan, 24. junija, bo nepogrešljiva Dupleška noč, ki jo obišče veliko Mariborčanov in prebivalcev sosednjih občin, letos jih bodo zabavali Fehtarji, Domen Kumer in domači ansambel Nova pot. 

[[image_6_article_67110]]