Rasti in vrednosti cen nepremičnin v Mariboru se precej razlikujejo, stanovanje na Teznu ni enako stanovanju na Taboru.

V zadnjem obdobju smo priča živahnemu dvigu cen nepremičnin v Mariboru in okolici. Po podatkih Gursa je bila povprečna cena stanovanja v Mariboru v letu 2016 še 1070€/m2 za povprečni letnik 1971. Pri Idejum nepremičnine ugotavljajo, da se je stanje izboljšalo, trend rasti pa se postopoma nadaljuje. Uradnega poročila za polletje 2017 Gurs sicer še ni pripravil, zato so se pri Idejum odločili za krajšo analizo cen stanovanj po krajevnih enotah v Mariboru. Kaj ugotavljajo?

Cene nepremičnin v centru Maribora zrasle za kar 19 odstotkov

Ugotovitve slonijo na pet med seboj primerljivih izbranih nepremičnin letos in v enakem obdobju lani. Poglejmo ugotovitve za vsak okraj posebej.

Tezno

Povprečna cena avg-nov 2016 na m2: 852€/m2

Povprečna cena avg-nov 2017 na m2: 967€/m2

Rast: 115€/m2 ali okrog 12%

Pobrežje

Povprečna cena avg-nov 2016 na m2: 902€/m2

Povprečna cena avg-nov 2017 na m2: 1099€/m2

Rast: 197€/m2 ali okrog 17%

Tabor

Povprečna cena avg-nov 2016 na m2: 1027€/m2

Povprečna cena avg-nov 2017 na m2: 1220€/m2

Rast: 193€/m2 ali okrog 16%

Nova vas

Povprečna cena avg-nov 2016 na m2: 1026€/m2

Povprečna cena avg-nov 2017 na m2: 1131€/m2

Rast: 105€/m2 ali okrog 10%

Maribor Center

Povprečna cena avg-nov 2016 na m2: 1075€/m2

Povprečna cena avg-nov 2017 na m2: 1295€/m2

Rast: 249€/m2 ali okrog 19%

Maribor Center in Tabor najbolj zaželeni lokaciji pri iskanju nepremičnine

Ugotovitve so zelo zanimive, saj so rasti cen po območjih mesta Maribor precej različne. Tezno in Pobrežje denimo, sta edini območji, kjer lani povprečna cena stanovanja ni presegla 1000€/m2, je pa rast na Pobrežju bistveno sunkovitejša, kar pa ne velja za Tezno, ki magično mejo 1000€/m2 še ni preseglo. Najvišjo rast cen beležita  Maribor Center in Tabor, ki sta tudi najbolj zaželeni lokaciji v mestu. Center se ponaša z zavidljivimi prodajnimi cenami v letošnjem letu, po analizi je pa videti, da so prodajalci še pogumnejši. Ker novih stanovanj v mestu še vedno praktično ni, se cene na Taboru in v Centru povzpnejo celo do 1500€/m2. Po drugi strani Nova vas nekoliko presenetljivo beleži najmanjšo rast cen stanovanj.

Kupci vedno več zahtevajo, a so previdnejši

Danijel Grabrovec iz podjetja Idejum opozarja predvsem na razlike med oglaševano in prodajno ceno. V mestu je čutiti pozitivno klimo glede nepremičnin, zato so štartne ponudbe nekoliko pretirane. Kupci so previdnejši kot so bili njihove zahteve pa večje ugotavlja. Opozarja predvsem na celostno analizo za prodajalca in ključno svetovanje za kupce. Pri podjetju Idejum.com  za kupce in prodajalce preverimo celostno analizo območja, prihodnji razvoj okraja, napovedi rasti, tveganja investicije kot tudi fizično stanje stanovanja. Svetujemo pri oblikovanju, obnovi in ostalih postopkih, ki pospešijo prodajo ter zadovoljijo kot kupca kot prodajalca.  Nakup stanovanja naj bo realen in premišljen, izpostavlja pa vlogo svetovalcev in profesionalcev, ki bodo kupcem v veliko pomoč  in varnost.