Že nekaj časa se širi trend, ko lahko na družbenih omrežjih zasledite fotografije prometnih nesreč, ki jih delijo mimoidoči. Velikokrat gre za ozaveščanje drugih voznikov, da se je pripetila nesreča, toda ogledovanje, slikanje in celo snemanje prometnih nesreč, je lahko izjemno nevarno. Na družbi DARS in Policiji beležijo tudi primere, ko je tovrstno početje povzročilo prometno nesrečo na nasprotnem pasu od prvotne prometne nesreče.

Trčili tudi v osebe, ki so pomagale pri obravnavi prometne nesreče

Na DARS so nam povedali, da gre za problematiko, o kateri opozarjajo in menijo, da fotografiranje oz. ogledovanje prometne nesreče lahko povzroči novo prometno nesrečo na nasprotni strani avtoceste. “Takšni primeri so prav gotovo prisotni, vendar pa statistike o tovrstnih vzrokih za prometno nesrečo ne vodimo,” so pojasnili.

V teh primerih udeleženci niso dovolj pozorni na gibanje svojega vozila: “Zgodilo se je že tudi, da je mimovozeči avto trčil v osebo, ki je pomagala pri obravnavi prometne nesreče in odpravljanju posledic,” medtem razložijo na Policiji.

Naše stališče je, da je opazovanje in sploh fotografiranje prometnih nesreč najmanj neprimerno, če fotografira ali snema voznik, pa tudi nevarno. Ne razumemo, zakaj nekateri mimovozeči čutijo potrebo, da morajo prizore, ki so včasih tudi pretresljivi, nemudoma deliti z javnostjo,” povedo na DARS in pojasnijo, da pa v tovrstnih primerih glede fotografiranja in ogledovanja prometne nesreče nimajo nobene pravne podlage za ukrepanje.

“Naše stališče je, da je opazovanje in sploh fotografiranje prometnih nesreč najmanj neprimerno, če fotografira ali snema voznik, pa tudi nevarno. Ne razumemo, zakaj nekateri mimovozeči čutijo potrebo, da morajo prizore, ki so včasih tudi pretresljivi, nemudoma deliti z javnostjo,” povedo na DARS.

Ob tem še na DARS pojasnijo, da občasno tudi sami objavijo posnetke, toda to počnejo z namenom ozaveščanja in opozarjanja na to, kakšne posledice ima lahko nepravilno ali neprimerno ravnanje pri vožnji na avtocesti, kjer so hitrosti večje kot na drugih cestah in posledice nesreč lahko zelo hude.

Zakonodaja določa postopek ukrepanja ob prometnih nesrečah

Kot pojasnijo na družbi, imajo na avtocestah in hitrih cestah določene obveznosti, pooblastila in odgovornosti, ki so jim bile dane oz. poverjene z več predpisi. Temeljni predpisi, ki družbi DARS nalagajo posamezne naloge s področij rednega vzdrževanja, upravljanja s cestno infrastrukturo in deloma upravljanja s prometom, so predvsem Zakon o cestah (ZCes), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) ter drugi predpisi kot so odredbe, uredbe in pravilniki, ki so podzakonski predpisi.

ZPrCP določa, da izvajalci rednega vzdrževanja zavarujejo kraj prometne nezgode. To sodelavci družbe DARS, vzdrževalci avtocest izvedejo tako, da označijo kraj s signalnimi prikolicami. Nadzorniki prometa v pristojnem Regionalnem nadzornem centru (če dogodek vpliva na prometne tokove več območij, sodelujejo tudi drugi regionalni nadzorni centri) med drugim o dogodku obveščajo tudi prek obstoječih elektronskih portalov nad avtocestami, sicer pa v okviru nalog s področja upravljanja prometa sodelujejo z njihovimi sodelavci, vzdrževalci avtoceste, ki so na terenu, s policisti ali drugimi intervencijskimi skupinami.

Vse aktivnosti v zvezi s preiskovanjem prometne nesreče izvaja Policija. Ko policija (oz. gasilci / reševalci) opravi z nalogo, naročijo DARS, da pričnejo s čiščenjem vozišča. Policija promet nadzira in ga lahko tudi usmerja. DARS svoje zadolžitve v celoti izvede pri vseh nesrečah oz. izrednih dogodkih, še dodajo na družbi.

Kako pa je z zastori?

Na DARS so pred nekaj leti nabavili zaščitne panele oziroma zastore, ki radovednežem onemogočajo pogled na posledice prometnih nesreč. Uporabljajo se samo na avtocestah in hitrih cestah. DARS zastorov ne postavlja ob vsaki nesreči, smiselni so ob hujših nesrečah, ko se po dogovoru s policijo in gasilci oceni, da bo reševanje trajalo dlje časa, ko so smrtne žrtve, ko se predvideva, da bo zapora trajala dve, tri ure … Kot pojasnijo, je postavitev zastorov odvisna od časa reševanja, vrste nesreče, njene lokacije. Skupni čas postavitve zastorov je odvisen od tega, koliko časa potrebujejo delavci DARS, vzdrževalci avtoceste, da se prebijejo do kraja nesreče.

Zastori največkrat preprečujejo poglede na posledice nesreče s sosednjega vozišča avtoceste, saj se je že zgodilo, da so nekateri vozniki celo ustavljali na prehitevalnem pasu na drugi strani avtoceste in fotografirali mesto nesreče. Zastori lahko v večji meri prispevajo k zmanjšanju učinka radovednih voznikov in s tem k večji pretočnosti prometa med reševanjem nesreče.

Zastori lahko v večji meri prispevajo k zmanjšanju učinka radovednih voznikov in s tem k večji pretočnosti prometa med reševanjem nesreče.

Drugih pristojnosti, razen da ob nesrečah preko Prometnoinformacijskega centra pozivamo voznike, naj tega ne počnejo, nimamo. Posledica tovrstnih ravnanj so predvsem zastoji, nepozornost voznika na vožnjo pa lahko vodi tudi do naleta in s tem povzročitve dodatnih zastojev,” dodajo na družbi.

Poziv, da naj udeležencem prometne nesreče pomagajo, ne pa izkoriščajo situacije

Dejstvo je, da je promet živa stvar, da se nesreče dogajajo in se bodo žal tudi v prihodnje. Tudi ‘firbčnosti’ oz. zvedavosti, radovednosti voznikov ne bo mogoče odpraviti, ker je v človeški naravi. Že vsak manjši dogodek (npr. zaustavljeno vozilo na odstavnem pasu in ljudje, ki npr. čakajo pri vozilu za odbojno ograjo) lahko povzroči upočasnitev prometa, če pa so prometni tokovi močni, lahko tudi zastoj. Očitno lahko v neki vsakodnevni rutinski vožnji vse, kar ni običajno ali enako večini drugih dni na poti, pritegne pozornost in ob gostem prometu tudi vpliva na pretočnost,” še navedejo na družbi DARS.

Na Policiji pa so vse voznike in mimoidoče pozvali, naj ne izkoriščajo nesreče drugih za objave na omrežjih oziroma v svojo korist: “Predvsem pa naj na kraju prometne nesreče naredijo vse, da pomagajo poškodovanim, kot jim nalaga zakon. Če pa je za udeležence že poskrbljeno, naj čim prej odpeljejo mimo kraja nesreče in so pri tem pozorni na smer vožnje svojega vozila ter na tak način pomagajo k temu, da se promet čim prej sprosti.”