Za energetsko učinkovitost v turizmu 21,5 milijona evrov

Uredništvo , 06.12.19 ob 15:52

Gospodarsko ministrstvo ponuja mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma sofinanciranje projektov, katerih cilj je povečanje energetske učinkovitosti oz. rabe obnovljivih virov energije.

Javni razpis je objavilo danes v uradnem listu, na voljo pa je 21,5 milijona evrov, večji del za podjetja z vzhoda države.

Vzhodni koheziji dobrih 18. milijonov

Javni razpis delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Od skupnega zneska 21,5 milijona evrov v treh letih je za turistična podjetja iz kohezijske regije vzhodna Slovenija namenjenih dobrih 18 milijonov evrov, za podjetja iz kohezijske regije zahodna Slovenija pa nekaj manj kot 3,5 milijona evrov.

Njegov namen je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s tem ko se spodbuja ukrepe za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi. S tem naj bi podjetjem pripomogli k zmanjšanju stroškov poslovanja in tako omogočili loviti razvojni zaostanek.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana za dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov oz. za oddajanje zasebnih sob gostom, kot tudi počitniški domovi in letovišča, planinski domovi in mladinska prenočišča ter restavracije in gostilne.

Prijavljeni projekt mora imeti vnaprej določen začetek in konec izvajanja, in sicer se ne sme začeti pred 1. januarjem 2019, zaključen pa mora biti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe oz. najkasneje do 30. septembra 2022. Njegova vrednost mora biti najmanj 50.000 evrov, višina sofinanciranja pa lahko znaša maksimalno 200.000 evrov.

Na ministrstvu so določili tri roke za oddajo vlog: do 20. januarja 2020, do 30. novembra 2020 in do 30. novembra 2021.