Na Otoku načrtujejo dolgoročen trajnostni plan, v katerem se bodo posvetili širitvi električnega voznega parka, vetrni in jedrski energiji ter ustvarjanju novih, zelenih služb.

Približno 120 milijonov funtov bo Združeno kraljestvo namenilo zeleni strategiji, s katero bodo skušali doseči brezogljičnost, pri čemer se bodo v načrtu osredotočili na širitev in promocijo uporabe električnih vozil (predvsem avtomobilov), vlaganje v vetrno in jedrsko energijo ter posledično ustvarjanje novih, bolj zelenih delovnih mest. Pričakujejo tudi, da bo strategija v prihodnjem desetletju privabila tudi privatne investitorje, ki bodo v zeleni sektor namenili vsaj 90 milijard funtov.

Približno 3,9 milijard funtov se bo namenilo tudi energetski prenovi stavb ter razogljičenju ogrevanja, pri čemer bodo lahko gospodinjstva dobila posebna posojila in subvencije za nizkoogljične toplotne črpalke, mogoče pa bo nadgraditi in »ozeleniti« tudi obstoječe hišne ogrevalne sisteme.

Velika Britanija postavlja zgled

»Pot Združenega kraljestva k boju proti podnebnim spremembam bo tlakovana z dobro plačanimi delovnimi mesti, milijardami naložb in cvetočo zeleno industrij, ki spodbuja našo zeleno industrijsko revolucijo po vsej državi. S prvim premikom in pogumnimi ukrepi bomo zgradili odločilno konkurenčno prednost pri električnih vozilih, vetrni energiji na morju, tehnologiji zajemanja ogljika in še več, hkrati pa podpirali ljudi in podjetja,« je ob predstavitvi dolgoročne zelene strategije povedal britanski premier, Boris Johnson, ki je dodal, da si želijo z načrtom pred prihajajočim podnebnim vrhom Cop26 k resnim spremembam spodbuditi tudi ostale države.

Kljub odobravanju številni opozarjajo, da v načrtu manjkajo konkretne strategije za masovno uporabo energije, pridobljene s pomočjo obnovljivih virov, plan za boj proti fosilnim gorivom ter rešitve za spodbujanje uporabe javnega prometa in podobno …

Čeprav je plan požel odobravanje, pa so znotraj države številni opozorili na nekatere nepravilnosti in pomanjkljivosti ter na področja, ki jih načrt sploh ne obravnava, kot so recimo razogljičenje specifičnih sektorjev in konkretne spremembe v zeleno smer za delavce.

»Pot Združenega kraljestva k boju proti podnebnim spremembam bo tlakovana z dobro plačanimi delovnimi mesti, milijardami naložb in cvetočo zeleno industrij, ki spodbuja našo zeleno industrijsko revolucijo po vsej državi. S prvim premikom in pogumnimi ukrepi bomo zgradili odločilno konkurenčno prednost pri električnih vozilih, vetrni energiji na morju, tehnologiji zajemanja ogljika in še več, hkrati pa podpirali ljudi in podjetja.«

Nekateri so šli celo tako daleč, da so si upali trditi, da je plan le pretveza, s katero Velika Britanija skuša slediti ciljem Pariškega podnebnega sporazuma, čeprav trenutna dejstva govorijo, da Otok ob trenutnih izpustih ogljikovega dioksida nikakor ne bo ostal pod 2 stopinjami Celzija povprečnega dviga temperature glede na predindustrijsko stanje. Ob tem so se pojavili tudi pozivi, da bi se nekaj sredstev namenilo tudi za obnovitev nekaterih naravnih habitatov, v pogozdovanje ter zaščito ogroženih ozemelj, zanimiva pa je tudi pobuda k zmanjšanju mesa v prehrani Britancev – slednja podpore ni prejela.

Vir: Guardian