Vprašanje digitalnih odpadkov postaja vedno bolj pereče, zato se posamezniki in organizacije po svetu že vrsto let trudijo prirejati virtualne čistilne akcije. Pri nas so letos že drugič pobudniki tovrstne akcije Ekologi brez meja, ki so letošnjo akcijo poimenovali Digitalno čiščenje Slovenije 2.0.

Virtualni odpadki, ki se sicer zdijo nevidni, namreč predstavljajo precejšnjo težavo – gre namreč za številne datoteke, aplikacije, e-sporočila in druge digitalne zadeve, ki zasedajo prostor ter predstavljajo obremenitev za okolje tudi v fizičnem smislu.

Vsako leto internet in njegovi podporni sistemi proizvedejo 900 milijonov ton CO2 in nekatere študije ocenjujejo, da bo v desetletju internetno omrežje porabilo 20 % odstotkov celotne svetovne energije.

Zakaj in kako?

Digitalni odtis najbolje razložijo kar Ekologi brez meja.

»Ogljični odtis se nanaša na količino toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida (CO2), ki jo določena dejavnost, organizacija, izdelek ali posameznik sprosti v ozračje. Ta koncept se uporablja za merjenje prispevka k podnebnim spremembam in se izraža v enotah ekvivalentov ogljikovega dioksida (CO2eq), da se upoštevajo še drugi toplogredni plini,« pišejo in dodajo:

»Ogljični odtis digitalnih aktivnosti se nanaša na količino toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti na internetu, vključno z brskanjem po spletu, pošiljanjem e-pošte, uporabo socialnih omrežij, prenosom datotek, gledanjem spletnih videoposnetkov itd. Digitalne storitve in infrastruktura, kot so podatkovni centri, omrežja in strežniki, zahtevajo veliko električne energije, kar povečuje njihov ogljični odtis.«

Kako lahko v digitalni čistilni akciji sodelujete letos? Preverite tukaj.

Vir: Ekologi brez meja

 

[[image_1_ge_579]]