Slovenska energetika dokazuje, da misli resno s prehodom v brezogljično družbo

Uredništvo , 01.11.20 ob 11:30

Holding Slovenske elektrarne, ELES, Plinovodi in HESS so na evropski Sklad za inovacije oddali skupno prijavo projekta SLOP2G. Štiri družbe ocenjujejo, da gre pri projektu za slovenski mejnik na področju združevanja sektorjev elektrike in plina v Sloveniji, saj so se družbe povezale, da bi skupaj zniževale ogljični odtis svojega delovanja.

»S projektom SLOP2G krepimo zavedanje o pomembnosti inovativnih pristopov in rešitev za prehod v brezogljično družbo in podnebno nevtralnost«, je ob oddaji projekta SLOP2G na evropski Sklad za inovacije povedal mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE d.o.o.. Projekt namreč inovativno naslavlja ključni izziv energetskega sektorja. Sonce, voda, veter so namreč odlični in okolju prijazni viri obnovljive energije, a so zaradi vremenskih in drugih razmer le relativno stabilni. To pomeni, da se mora energetski sektor temu prilagoditi, sploh, če želi sčasoma opustiti izrabo fosilnih goriv. Zato je shranjevanje presežne električne energije izrednega pomena, česar se zavedajo tudi v slovenski energetiki. Projekt SLOP2G predvideva, da se bo presežek električne energije pretvarjal v vodik, ki se ga lahko okolju prijazno uporablja v prometu ali industriji. Zeleni vodik se obenem z metanacijo lahko pretvori v sintetični metan, ki ga je možno shranjevati celo v plinovodnem sistemu in ob potrebi ponuditi na trg ali industriji ali posamezniku.

Zakaj je prav zeleni vodik združil slovenske energetike?

Tudi Evropska vodikova strategija postavlja v ospredje zeleni vodik, in sicer kot osrednji element za razogljičenje evropskega gospodarstva. Goldman Sachs zeleni vodik opisuje kot enkratno priložnost za investicije, končno vrednost celotnega trga se do leta 2050 ocenjuje na 12 trilijonov dolarjev. Slovenska energetika je očitno zaznala priložnost, da združi svoje znanje, tehnologijo in zavezo, da bo delovala še bolj okolju prijazno. Projekt SLOP2G pomeni prvi korak zahtevne transformacije slovenske energetike.

Začetek povezovanja sektorjev elektrike in plina

Projekt je izjemnega pomena zaradi jasne zaveze sodelujočih štirih družb k odločnemu prehodu v zeleno družbo. A hkrati je projekt pomemben, ker predstavlja začetek infrastrukturnega povezovanja sektorjev električne energije in plina. To poudarja tudi Marjan Eberlinc, glavni direktor družbe Plinovodi d.o.o., ki je koordinirala celotno prijavo. Eberlinc poudarja, da je »vesel, da je skupna pobuda obrodila konkretne rezultate. Zavedamo se, da je prijava kljub svoji kompleksnosti in zahtevnosti šele prvi korak na dolgi poti, a vzpodbuja nas vzpostavljen duh sektorskega sodelovanja, združevanja in prepoznana pomembnost prihodnjega skupnega dela. Lahko rečem, da je to že test naše energetske tranzicije, kot najzahtevnejšega procesa za energetiko v naslednjem desetletju.«

Projekt podpira tudi država

Projekt, ki v ospredje postavlja zeleni vodik, uživa močno podporo države, saj projekt podpirajo Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za obrambo. Za prehod v brezogljično družbo je nujna namreč prav najnovejša tehnologija in inovativen pristop, ki ga izkazujejo HSE, HESS, ELES in Plinovodi.