S pomočjo Energije plus do nepovratnih sredstev za gostinstvo in turizem

Oglasno Sporočilo, 20.12.19 ob 08:46

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za nepovratna sredstva namenjena podjetjem s področja gostinstva in turizma, ki načrtujejo ukrepe za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Sredstva so namenjena za spodbujanje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Podjetja bodo upravičena tudi do dela sredstev, ki jih bodo v okviru posegov potrebovala za zunanja svetovanja ter informiranje o novostih njihove ponudbe.

Ker se je Energija plus v zadnjih letih poleg dobavitelja električne energije in zemeljskega plina gospodinjstvom in podjetjem razvila tudi v ponudnika celovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti, so za zainteresirana podjetja pripravili posebno pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Zainteresirana mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo več informacij in pomoč pri prijavi na razpis, jih lahko kontaktirajo na [email protected] ali jih pokličejo na tel. številko 02/22 00 668.

Ministrstvo z nepovratnimi sredstvi spodbuja ukrepe za večjo energetsko in snovno učinkovitost, s čimer se bo izboljšala konkurenčnost gostinskih in turističnih podjetij in povečala njihova dodana vrednost. Cilji ministrstva so zmanjšanje stroškov podjetij ter zmanjšanje njihovega razvojnega zaostanka, kar bodo dosegli z manjšo rabo energije za objekte, učinkovitejšo rabo vode ter učinkovitejšim ravnanjem z odpadki. Med drugimi aktivnostmi bodo denimo sofinancirali celovito energetsko obnovo stavb, nakup in vgradnjo naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, energetsko učinkovitejšo razsvetljavo, ukrepe za manjšo porabo pitne in sanitarne vode, nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov in stiskalnic za odpadke ter podobne ukrepe.

Po več informacij v Energijo plus

V Energiji plus lahko dobite več informacij o tem, kateri ukrepi so upravičeni do nepovratnih sredstev, posebno pozornost pa podjetje namenja tistim, ki želijo zamenjati sistem ogrevanja in hlajenja z energetsko učinkovitejšim ali zamenjati kurilno napravo. Na tem področju sodi Energija plus v sam slovenski vrh, saj je njihov projekt “Učinkovita kotlovnica” prejel tudi nagrado za energijsko najbolj učinkovit projekt v Sloveniji. Ker je Energija plus družbeno odgovorno podjetje, so za vse, ki se bodo prijavili na razpis ministrstva, pripravili posebno ponudbo svetovalnih storitev, da bodo njihove prijave pripravljene v skladu s pogoji in kriteriji. Hkrati pa jim bodo zagotovili tudi stik s podjetji, ki jim bodo ponudila storitve na področju informiranja in marketinga, s katerimi bodo lahko javnost obvestili o njihovih novih pridobitvah.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški energetske obnova objektov in snovna učinkovitost, stroški informiranja in komuniciranja in stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Izjemna priložnost za gostinska in turistična podjetja

Razpis ministrstva je izjemna priložnost za tista podjetja, ki si načrtovanih ukrepov ne bi mogla privoščiti brez nepovratnih sredstev. Poleg tega bo to v letošnji zimi edina možnost za pridobitev nepovratnih sredstev, saj ministrstvo ne načrtuje drugih razpisov, ki bi bili namenjeni ponudnikom gostinskih in turističnih storitev za investicijske ukrepe. Poleg evropskih sredstev za investicije pa bodo podjetja v prihodnjih letih pomembno prihranila pri stroških energije in komunalnih storitev, zelo pomembna pa bo tudi priložnost, da se z marketinškimi prijemi javnosti predstavijo kot zelena podjetja, kar gosti iz leta v leto bolj cenijo.

Vsekakor lahko gostinska in turistična podjetja pridobijo veliko, če se oglasijo v Energiji plus in pridobijo več informacij o razpisu ter seveda tudi vso pomoč, ki jo bodo potrebovala najprej pri načrtovanju ukrepov, ki so najbolj primerni za njihov objekt, nato pa tudi pri sami prijavi na razpis ter izvedbi ukrepov in njihovem komuniciranju. Energija plus bo z veseljem pomagala vsem, ki bodo stopili v stik z njimi.