Agencija za energijo vlagatelje in promotorje poziva k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Skupaj je na voljo deset milijonov evrov, prijava pa je možna do 10. septembra.

Agencija želi s pozivom izbrati projekte za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije ter s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom.

Za elektriko, proizvedeno v teh napravah iz izbranih projektov, bodo proizvajalci lahko pridobili podporo; skupaj je na voljo deset milijonov evrov, so zapisali na svojih spletnih straneh.

Za projekte, katerih izvedba je pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je tudi prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja. Promotorji morajo poleg tega za izbrane projekte v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini dveh odstotkov investicijske vrednosti projekta.

Kaj mora navesti prijavitelj?

Prijavitelj mora v prijavi projekta ponuditi ceno elektrike, ki mora biti določena skladno z metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Navesti mora tudi načrtovano letno količino proizvedene elektrike.

Ponujena cena elektrike ne sme presegati vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi, ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene elektrike proizvodne naprave.