Do leta 2025 bo Nova Zelandija z namenom zaščite okolja ter zdravja prebivalcev uvedla prepoved kajenja za nove generacije, novica pa je k podobnemu razmišljanju spodbudila tudi nekatere v Evropski uniji …

V nekaterih pogledih izjemno revolucionarna, pa tudi izrazito okoljevarstveno osveščena Nova Zelandija je pred kratkim pogumno oznanila, da bo do leta 2025 popolnoma prepovedala kajenje za vse nove generacije, s čimer se bodo poskusili boriti proti tako okolju kot posameznikovemu zdravju (pa tudi državni blagajni) škodljivi razvadi. Nova zakonodaja bo pomenila, da ljudje, ki so trenutno stari 14 let in manj, nikoli ne bodo mogli zakonito kupovati tobaka.

Čeprav se običajno govori o škodljivih učinkih kajenja na človekovo zdravje, pa nikakor ne moremo zanemariti zaskrbljujočega vpliva cigaret na okolje. Poglejmo statistične podatke – leta 2015 je bilo zaradi proizvodnje cigaret v ameriške vode izpuščenih več kot 45 000 kilogramov strupenih odpadkov, prav tako pa je rast tobačne industrije premosorazmerno povezana s krčenjem gozdov.

V vodi, v gorah odpadkov, v zraku …

Ob tem tobačna industrija prispeva kar 0,2 odstotka skupnih emisij ogljikovega dioksida, 84 milijonov megaton pa prispeva samo pridelava zelenega tobaka, da celotnega procesa izdelave cigarete niti ne omenjamo – en gram suhega tobaka namreč zahteva petkrat večjo količino surovega, zelenega tobaka, za spremembo slednjega v suhega pa je letno potrebnih 22 milijard ton vode.

Letno se proizvede tri bilijone cigaret, te pa so krive za približno 25 milijonov megaton trdnih odpadkov – od tega le tretjina od dnevno 18 milijard pokajenih cigaret na svetu svojo pot zaključi smeteh, saj jih žal večina odroma v naravo, posledično pa se iz njih izločijo plastika, nikotin, težke kovine in druge kemikalije.

Prav tako tobačna industrija zahteva ogromno zemljišč, po ocenah je pridelavi tobaka namenjenih kar 5,3 milijona rodovitnih hektarjev zemlje, ki bi jih z lahkoto uporabili za pridelavo hrane, sama proizvodnja cigaret pa močno prispeva tudi k onesnaževanju v obliki odpadkov. Letno se namreč proizvede tri bilijone cigaret, te pa so krive za približno 25 milijonov megaton trdnih odpadkov – od tega le tretjina od dnevno 18 milijard pokajenih cigaret na svetu svojo pot zaključi smeteh, saj jih žal večina odroma v naravo, posledično pa se iz njih izločijo plastika, nikotin, težke kovine in druge kemikalije.

150 milijonov cigaret dnevno konča … kje?!

Novozelandska odločitev je k podobnemu razmišljanju privedla tudi nekatere vidnejše evropske predstavnike ter predvsem evropske okoljevarstvene nevladne organizacije. Prepoved tobaka za nove generacije bi lahko namreč tudi na ravni EU pripeljala do velikih sprememb, saj imamo po podatkih v Evropski uniji kar 79,7 milijona kadilcev, ob povprečno pokajenih 20 cigaretah na dan pa ta številka pomeni kar 150 milijonov odvrženih cigaret dnevno. Bi se upali zavoljo okolja odpovedati cigaretam ali jih prepovedati za prihajajoče generacije?

Vir: Euronews