Med nacionalne cilje se v zadnjih letih uvršča tudi brezogljičnost, ki jo je mogoče doseči s prenehanjem uporabe premoga. Prav to so sklenili na Portugalskem, obljubo pa z gradnjo novih vetrnih in sončnih elektrarn nameravajo izpolniti še letos.

Portugalska termoelektrarna Sines je zaprla svoja vrata in državi omogočila pot v bolj zeleno prihodnost

Portugalska je novo leto začela s presenetljivim naznanilom – do konca koledarskega leta želijo postati povsem brezogljični ter tako prehiteti druge okoljsko zavedne države. Francija si je namreč zadala, da ogljično nevtralna postane do leta 2022, Velika Britanija do 2024, Irska in Italija do 2025, nekaj drugih držav pa do 2030.

Da bodo držali obljubo, ni dvoma, saj so svojo namero dokazali že z lanskoletnim odločnim zaprtjem dveh termoelektrarn na oglje, Sines in Pego, s čimer so se pridružili državam, ki so že pred nekaj časa povsem prenehale s proizvodnjo energije s pomočjo oglja. Takih zelenih herojev med državami sicer ni veliko, saj so se do sedaj za to odločile le Belgija, Švedska in Avstrija.

Namesto oglja veter in sonce

Ob zaprtju termoelektrarne Sines so okoljski aktivisti opozorili, da je slednja proizvedla kar 12 % vseh toplogrednih plinov na Portugalskem, zato je bilo njeno zaprtje skorajda nujno. To pa seveda ne pomeni, da Portugalska ostaja brez pomembnega vira energije, saj je podjetje EDP (Energias de Portugal) že prejelo poroštvo Evropske investicijske banke, ki je za gradnjo dveh vetrnih elektrarn obljubila kar 65 milijonov evrov.

Ob tem Portugalska s svojo lego s pridom uporablja tako vetrno kot sončno energijo, po vetrnih pa si želijo postavitev večjih sončnih elektrarn. Direktorica kampanje Europe Beyond Coal, Kathrin Gutman je portugalska prizadevanja pohvalila in zagotovila, da odločitev za zeleno prihodnost državam dokazano prinaša zeleno tranzicijo z veliko pozitivnimi učinki na naravo, pa tudi državo in njene prebivalce.

Vir: Ekovjesnik