Nemčija je znana po svojih številnih zgodovinskih parkih, ki so del kulturne dediščine in ponujajo prostor za rekreacijo in sprostitev. Vendar pa so ti parki pod vplivom klimatskih sprememb, ki povzročajo sušo, vročinske valove, poplave, nevihte in škodljivce. Ti dejavniki lahko ogrozijo zdravje in lepoto parkovnih rastlin, spremenijo parkovne ekosisteme in zmanjšajo kakovost bivanja živih bitij ...

Raziskovalci z Univerze TU Berlin so se tako lotili izziva, kako prilagoditi parkovne krajinske koncepte, tako da bi kar najbolj ohranili njihovo zgodovinsko vrednost in hkrati zagotovili njihovo odpornost na klimatske spremembe.

Kateri parki so ogroženi? 

V okviru projekta „KlimaPark“1, ki ga financira nemško zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave, so analizirali tri primere zgodovinskih parkov v Nemčiji: park Sanssouci v Potsdamu, park Wörlitz v Anhaltu in park Schönbusch v Aschaffenburgu.

Ti parki so bili izbrani zaradi svoje raznolikosti v zgodovinskem obdobju, slogu, velikosti, lokaciji in rastlinski sestavi.

  • Park Sanssouci je primer baročnega vrta iz 18. stoletja, ki je zasnovan po francoskem vzoru in je znan po svojih terasah, fontanah, vodnih igrah in eksotičnih rastlinah.
  • Park Wörlitz je primer angleškega krajinskega vrta iz druge polovice 18. stoletja, ki je zasnovan po naravnem vzoru in je znan po svojih jezerih, otokih, mostovih, templjih in razglednih točkah.
  • Park Schönbusch je primer prehodnega vrta iz konca 18. in začetka 19. stoletja, ki združuje elemente baročnega in angleškega vrta in je znan po svojih travnikih, gozdovih, paviljonih in labirintih.

Nemčijo čaka obsežen projekt ohranjanja parkov

Raziskovalci so uporabili različne metode, s katerimi so ocenili stanje parkov in njihovo občutljivost na klimatske spremembe. Med drugim so uporabili podatke o podnebju, tleh, vodi, rastlinah, živalih, kulturni dediščini in obiskanosti parkov. Na podlagi teh podatkov so izdelali scenarije za prihodnost parkov in predlagali možne ukrepe za njihovo prilagoditev.

Tako so ugotovili, da bo v prihodnjih letih ključno, da se v parke zasadi drugačne vrste rastlin, ki bodo bolj uspešno kljubovale vplivom podnebnih sprememb ter bodo bolj odporne na sušo, vročino, poplave in škodljivce. Ob tem je za parke ključna tudi umestitev vodnih elementov, kot so namakalni sistemi, fontane, mlake in podobno.

Pomemben korak za zgodovinske vrtove bo tudi obnova zgodovinskih elementov, ki jih bo potrebno dodatno zaščititi pred intenzivnimi vremenskimi vplivi, saj bodo lahko le tako ostali našim zanamcem.

Raziskovalci poudarjajo, da je prilagoditev parkov na klimatske spremembe kompleksen in dolgotrajen proces, ki zahteva sodelovanje med različnimi deležniki, vendar je, če želimo, da v zgodovinskih parkih uživajo tudi prihodnje generacije, ključen.

Vir: Ekovjesnik

[[image_1_ge_581]]