Z bližajočim se poletjem marsikdo temeljito prevetri svojo garderobo, le redko kdo pa se vpraša, kje oblačila končajo. Tako velja izpostaviti, da je EU v zadnjem času kar potrojila izvoz rabljenih oblačil, ki pogosto končajo na smetiščih.

Že res, da so lahko rabljena oblačila odlična trajnostna rešitev, a vse le ni povsem pozitivno. Trg z rabljenimi oblačili namreč skriva številne temne skrivnosti. Evropska unija je v zadnjem potrojila izvoz rabljenih oblačil in obutve, kar kaže na enormen obseg problema z odpadki. Predmeti se večinoma izvažajo v Azijo in Afriko, pogosto pa končajo na odlagališčih, je opozorila Evropska agencija za okolje (EEA).

EEA je v svoji raziskavi opozorila na težave, ki jih povzroča izvoz zavrženih tekstilij, vključno z rabljenimi oblačili in obutvijo. Evropa se sooča s pomembnimi izzivi pri upravljanju z rabljenimi tekstilijami, ki jih je treba začeti ločeno zbirati v Evropski uniji do leta 2025, je opozorila.

Tekstilije so povprečno četrti največji vir pritiska na okolje in podnebne spremembe iz evropskega vidika porabe, kot navajajo prejšnje raziskave EEA.

Agencija je opozorila, da so zmogljivosti za ponovno uporabo in recikliranje tekstilij v Evropi omejene, dodajajoč, da se velik delež zavrženih in doniranih oblačil in drugih tekstilnih izdelkov izvozi v Afriko in Azijo.

Letna količina izvoza rabljenih tekstilij iz EU se je povečala s približno 550 000 ton leta 2000 na skoraj 1,7 milijona ton leta 2019, kot navaja raziskava ‘Izvoz rabljenih tekstilij EU v krožnem gospodarstvu Evrope’.

Leta 2019 je tako 41 % rabljenih tekstilij, izvoženih iz EU, odromalo v Azijo. Večina se usmerja v posebne gospodarske cone, kjer se sortirajo in obdelujejo. Rabljene tekstilije se večinoma ponovno uporabijo za industrijske krpe ali polnila …

Za dosego ciljev se morajo investicije v obnovljive vire kar štirikrat povečati

Kako naprej?

V primeru, da se Evropska unija ne bo lotila bolj učinkovitega ravnanja z uporabljenimi tekstilnimi izdelki, bo ta trend izvažanja odpadkov ostal nespremenjen. Poleg tega se bo verjetno še povečeval, kar bo posledično škodilo okolju in podnebju.

Trenutno so zbiranje, ponovna uporaba in recikliranje tekstila v EU omejeni, čeprav obstaja potencial za razvoj te industrije. Zato EEA poziva k večji ozaveščenosti in ukrepanju ter k razvoju bolj trajnostnih rešitev v celotni verigi ravnanja z odpadki tekstilne industrije.

Vir: Balkan Green Energy News