Pri nas imamo turistične bone, v Italiji pa eko bonus. Italijanska gospodinjstva lahko v času okrevanja po epidemiji zaprosijo za energetsko obnovo svojih domov, povsem brezplačno pa lahko dobijo tudi solarne celice.

Italijanska vlada se je okrevanja po koronakrizi lotila zeleno. V svežnju ukrepov so povečali sredstva za energetsko obnovo zgradb, več denarja pa so namenili tudi obnovljivim virom energije. Italijanska gospodinjstva lahko v okviru pomoči celo brezplačno dobijo sončne celice, ki jih lahko namestijo na svoje strehe.

Državni denar za prenovo in prva leta delovanja

Okrevanju gospodarstva je italijanska vlada namenila 55 milijard evrov, dobršen del sredstev pa je namenjen predvsem zelenim projektom. 110 % financiranje oz. olajšavo bodo tako prejeli projekti obnove izolacije zgradb ter projekti zamenjave grelno-hladilnih sistemov ter že omenjene namestitve hišnih sončnih elektrarn. Sveženj ukrepov predvideva, da bi vlada krila stroške obnov in prenov, finančno pa bi pomagala tudi v prvih letih delovanja.

Z nameščenimi sončnimi celicami bodo italijanska gospodinjstva bolj samooskrbna, višek proizvedene energije, ki ga gospodinjstva sama ne bodo porabila, pa se bo stekal v mrežo italijanske agencije za energetiko, ki jo bo smotrno preusmerjala naprej.

Vir: Ekovjesnik