Poslanka Socialnih demokratov je na Ministrstvo za pravosodje podala pobudo o tem, da bi bili hišni ljubljenčki izvzeti iz izvršbe.

Poslanka mag. Meira Hot je na Ministrstvo za pravosodje podala pobudo o pripravi spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, po katerem bodo hišni ljubljenčki izvzeti iz izvršbe. Po njenem mnenju gre pri hišnih ljubljenčkih za posebno čustveno navezanost lastnika na žival, in seveda tudi obratno, zato se z njimi ne bi smelo trgovati, so zapisali na spletni strani Socialnih demokratov.

FOTO: Facebook

Eden od mnogih korakov, da bo za živali učinkovito poskrbljeno

Poslanka je izpostavila, da je nedavno spremenjena definicija živali kot čutečih živih bitij sprva v Stvarnopravnem zakoniku in kasneje še v Zakonu o zaščiti živali le eden izmed mnogih korakov, ki bodo potrebni, da bo za varstvo živali poskrbljeno, kolikor je le možno učinkovito. Pri tem je poudarila, da pa bo poleg dela na izvedbeni ravni vseeno potrebno spremeniti še nekaj zakonskih določb, predvsem na področju Zakona o izvršbi o zavarovanju ter Kazenskega zakonika.

Zakon o izvršbi o zavarovanju določa, da so lahko živali v nekaterih situacijah kot del posameznikovega premoženja tudi predmet zastavne pravice po pravilih, ki veljajo za premične stvari, iz vrednosti, ki jo ima žival, pa se lahko poplačajo tudi lastnikovi upniki, torej je, kot ugotavlja poslanka, žival lahko tudi predmet izvršbe. V Sloveniji so sicer živali lahko predmet zastavne pravice, torej jih je mogoče, enako kot premične stvari, uporabiti kot zavarovanje svoje terjatve, pri izvršbi na živalih pa obstajajo določene izjeme. 

Hotova je poudarila, da Zakon o izvršbi o zavarovanju določa, da so lahko živali v nekaterih situacijah kot del posameznikovega premoženja tudi predmet zastavne pravice po pravilih, ki veljajo za premične stvari, iz vrednosti, ki jo ima žival, pa se lahko poplačajo tudi lastnikovi upniki, torej je, kot ugotavlja poslanka, žival lahko tudi predmet izvršbe. V Sloveniji so sicer živali lahko predmet zastavne pravice, torej jih je mogoče, enako kot premične stvari, uporabiti kot zavarovanje svoje terjatve, pri izvršbi na živalih pa obstajajo določene izjeme. Tako Zakon o izvršbi o zavarovanju v 3. točki prvega odstavka 79. člena določa, da med predmete, ki so izvzeti iz izvršbe, spada tudi delovna in plemenska živina, pri čemer poslanka meni, da je očitno zakonodajalec želel s takšno določitvijo zavarovati kmetijsko dejavnost, so še objavili na spletni strani.