Francoski ministri za ekološki prehod in promet so nedavno predstavili več ukrepov, med katerimi so izgradnja kolesarskih stez, državne subvencije za nakup novih in rabljenih koles ter spremembe zakonodaje o cestnem prometu. Ti ukrepi so del novega načrta za spodbujanje kolesarstva, ki ga je francoska vlada že napovedala septembra 2022.

Dve milijardi na nacionalnem nivoju, šest na lokalnem

Za izvedbo projektov, načrtovanih v letu 2023, je namenjenih 250 milijonov evrov. Do leta 2027 načrtujejo vlaganje v višini kar dveh milijard evrov v razvoj kolesarstva, kolesarsko infrastrukturo ter povezane gospodarske subjekte. Poleg tega naj bi francoske lokalne skupnosti do leta 2027 za razvoj kolesarstva vložile več kot šest milijard evrov.


V Franciji se približno polovica voženj z avtomobilom nanaša na razdalje, krajše od pet kilometrov. Prav zato je vlaganje v kolesarjenje ključen ukrep za zeleni prehod.


S temi vlaganji in načrtovanimi sredstvi lokalnih skupnosti želi francoska vlada spodbuditi kolesarstvo in aktivne oblike prevoza. Načrt vključuje gradnjo novih kolesarskih stez, uvedbo prometnih pasov, rezerviranih izključno za kolesarje, ter vzpostavitev posebnih prometnih ukrepov.

Nove steze, parkirišča, več koles za izposojo

V okviru načrta je predvidena vzpostavitev 60 kilometrov kolesarskih stez, ki bodo povezovale vsa olimpijska prizorišča. Poleg tega bodo v bližini teh prizorišč postavili deset tisoč začasnih parkirišč za kolesa. Pariz bo posodobil svoj javni sistem koles, ki bo dobil tudi več tisoč dodatnih koles.


Trenutno v Franciji obstaja 57.000 kilometrov varnih kolesarskih poti, njihov cilj pa je do leta 2027 doseči številko 80.000 kilometrov, do leta 2030 pa 100.000 kilometrov poti.


Francija kolesarjenje postavlja v ospredje svojih trajnostnih načrtov, zato ga želi francoska vlada s številnimi spodbudami napraviti kot eden glavnih načinov vsakodnevnega potovanja. Ob vseh vlaganjih v kolesarsko infrastrukturo vlada kolesarjenje spodbuja tudi z nagradami za javne uslužbence in še številnimi drugimi ukrepi.

Vir: Ekovjesnik, Paris.fr