Evropska unija je za borbo proti podnebnim spremembam ubrala posebno strategijo, s katero želi korenito spremeniti evropsko gospodarstvo ter ga približati bolj trajnostnim, čistejšim, varnejšim in bolj zdravim trendom. A tega ne želijo storiti sami, saj si prizadevajo, da bi v razpravo vključili čim več ljudi.

Na posebni spletni strani zato Evropska komisija odpira javno posvetovanje o Evropskem podnebnem paktu, tam pa lahko vse do 17. junija izrazite svoje mnenje o zakonodaji in politikah Evropske unije ter podate svoje predloge.

Evropa kot vodilna v boju proti podnebnim spremembam

Evropska komisija si želi, da bi se v razpravo vključilo čim več pomembnih akterjev, še posebej pa si želijo sodelovanja nacionalnih, regionalnih in lokalnih odločevalcev, vodij podjetij, združenj, nevladnih in izobraževalnih organizacij, znanstvene javnosti ter mladih. Sodelovati je možno s pomočjo posebnega vprašalnika ali z registracijo v javno debato.

V osnovi bi do 2050 predvidel prehod Evrope kot prvega kontinenta k popolni klimatski nevtralnosti, pri čemer pa bo na področju regulacij in zakonodaje ter vpeljave zelenih praks še veliko dela.

Kaj bi Evropski podnebni pakt sploh zajemal? V osnovi bi do 2050 predvidel prehod Evrope kot prvega kontinenta k popolni klimatski nevtralnosti, pri čemer pa bo na področju regulacij in zakonodaje ter vpeljave zelenih praks še veliko dela. Izsledki javne razprave bodo oblikovani v poročila in predloge, ki bodo predstavljeni na konferenci o podnebnih spremembah Združenih narodov v Glasgowu novembra 2020.