Raziskovalci so končno ponudili veganski, okolju prijazen in izredno dolgotrajen nadomestek živalskemu usnju – usnje, ustvarjeno iz gob.

Usnje je že v zgodovini predstavljalo pomemben in vsestransko uporaben material, a se je predvsem v zadnjih desetletjih začelo opozarjati na njegovo etično spornost. Usnjarska industrija namreč velikokrat živali ubije zgolj zaradi kože, iz katere ustvari usnje, ostalo pa zavrže.

Novo »usnje« je tako izdelano iz posebne biomase, ki nastane ob razraščanju micelija oz. podgobja, ko pa se ta obdela, je tudi na izgled zelo podobna klasičnemu usnju.

Doslej je v veljavo stopilo predvsem umetno usnje, material, ki temelji na plastiki oz. polivinilkloridu in poliuretanu, v proizvodnji pa se uporabljajo tudi fosilna goriva. Tako je umetno usnje morda bolj etično, a zato okolju nič bolj prijazno.

Končno etičen in okolju prijazen nadomestek

Vegansko usnje, ustvarjeno iz gob, zato prinaša rešitev, saj izpolnjuje vse kriterije – je vegansko, etično in okolju mnogo bolj prijazno kot njegovi predhodniki. Novo »usnje« je tako izdelano iz posebne biomase, poroča Ekovjesnik, ki nastane ob razraščanju micelija oz. podgobja, ko pa se ta obdela, je tudi na izgled zelo podobna klasičnemu usnju. Preizkusi dolgotrajnosti in možne uporabnosti so zaenkrat še v teku, a raziskovalci inovaciji napovedujejo svetlo prihodnost.