Ponekod samoumevni in že skoraj obvezni, pri nas še na papirju – sistemi izposoje koles so v številnih slovenskih mestih vse bolj priljubljeni, obljubljajo pa ga tudi v Mariboru. Kako pa izposoja sploh poteka in kdo vse si lahko kolo izposodi?

Postajališče sistema izposoje koles BICY v Velenju

Nedavno sta se na razpis mariborske občine za vzpostavitev sistema izposoje koles prijavila dva ponudnika – Nomago in Europlakat, ki kolesa izposojata že v drugih slovenskih mestih. Po tem, ko bo ponudnik izbran, lahko prvo izposojo koles v Mariboru pričakujemo že spomladi.

Načrti za vzpostavitev učinkovitega sistema izposoje koles, ki bi služil kot dopolnilo javnemu prevozu ter poskrbel za zmanjšanje števila osebnih avtomobilov v središču mesta v Mariboru se kujejo že vrsto let, ko so jih v okviru analiz o celostnem sistemu izposoje koles predstavljali v času župana Andreja Fištravca. Na različnih lokacijah v Mariboru je sicer mogoče najti nekaj možnosti za izposojo kolesa, kot so recimo stojala projekta Zdrava zabava, kolesa pa v najem ponujajo tudi nekatere organizacije in turistični objekti, a celostnega sistema zaenkrat še ni (bilo).

Kolesa že na obzorju

Mestna občina Maribor je z nedavno zaključenim razpisom pozvala k oblikovanju izposojevalnic za kolesa, ki bi bile povsem samopostrežne, cenovno ugodne ter bi jih bilo mogoče upravljati s pomočjo mobilne aplikacije. Ponudniku, ki bo ekonomsko ugodnejši, bo podeljena 15 let trajajoča koncesija, podjetje pa bo prav tako prevzelo vse pripadajoče aktivnosti, kot so vzdrževanje sistema, oglaševanje, upravljanje, obnova in podobno. Nomago in Europlakat bosta tako morala pripraviti podrobno tehnično rešitev sistema izposoje koles, koncesija z vsemi obveznostmi pa bo podana cenejšemu oziroma ekonomsko ugodnejšemu ponudniku. Mariborska občina v zgodbi nastopa le kot lastnik zemljišč, ki pa jih bo izbranemu ponudniku podelila brezplačno.

Ponudniku, ki bo ekonomsko ugodnejši, bo podeljena 15 let trajajoča koncesija, podjetje pa bo prav tako prevzelo vse pripadajoče aktivnosti, kot so vzdrževanje sistema, oglaševanje, upravljanje, obnova in podobno.

Spomladi si lahko v Mariboru morda obetamo 15 postajališč s kolesi, ki bi bila med seboj oddaljena manj kot 500 metrov, sistem pa bi se tokom časa postopoma širil. Tako bi bilo v začetku na voljo 130 koles, izposoja do ene ure pa bi bila ob letni naročnini v višini treh evrov brezplačna. Sistem izposoje bo pomembno dopolnila tudi mobilna aplikacija, s katero bo mogoče preveriti stanje koles, ki so na voljo, kolo rezervirati in podobno.

Kolesarski sprehod po Sloveniji

Kako pa izposoja koles poteka v drugih slovenskih mestih? Podali smo se v Velenje z lokalno ustvarjenim BICY-jem, z Nomago Bikes po številnih občinah ter z Europlakatom med ljubljanska kolesa v okviru sistema Bicikelj.

Sistem izposoje koles vse od leta 2012 deluje tudi v Mestni občini Velenje, v BICY pa se je po dveh letih vključila še Občina Šoštanj. »Šoštanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoča izposojo koles v Velenju in Šoštanju,« povedo na lokalnem zavodu za turizem ter dodajo, da je bil BICY razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca, torej Šolskega centra Velenje.

»Storitev je sestavljena iz mreže postaj, katerih del so terminali za izposojo koles, stojala za kolesa, kolesa, električna kolesa ter informacijske table. Sistem BICY omogoča izposojo po načelu samopostrežbe, tako da si lahko uporabniki sistema na postaji izposodijo mestna kolesa za uporabo v skladu s splošnimi pogoji,« na Zavodu za turizem Šaleške doline opišejo delovanje sistema BICY, za katerega je sicer potrebna osebna registracija uporabnika, ki jo je mogoče opraviti v Turistično informacijskem centru Velenje v Vili Bianci ter v prostorih Občine Šoštanj. Uporaba storitev sistema Bicy je brezplačna, le ob vsakoletni registraciji ali zamenjavi stare uporabniške kartice z novo, ki omogoča uporabo nadgrajenega sistema, se delno krijejo stroški vzdrževanja in registracije v višini 10 evrov, nam še povedo na Zavodu za turizem Šaleške doline.

V Velenju brezplačna vožnja z registracijo

»Za dostop do storitve sistema Bicy uporabnik potrebuje veljavno pogodbo in uporabniško kartico, ki jo prejme ob uspešni registraciji s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke. Registracija velja za tekoče koledarsko leto in jo je v novem koledarskem letu potrebno obnoviti. Po opravljeni prijavi lahko uporabnik uporablja sistem Bicy vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu,« dodajajo, za kakršnokoli pomoč pri uporabi pa se lahko posamezniki obrnejo tudi na center za pomoč Turistično informacijskega centra Velenje.

V okviru sistema BICY je na voljo 86 koles, v lanskem letu pa so za izposojo namenili še devet novih električnih koles. Kolesa je mogoče najti na 19 izposojevalnih postajah, od katerih jih je 14 v Velenju in pet v Šoštanju.

V okviru sistema BICY je na voljo 86 koles, v lanskem letu pa so za izposojo namenili še devet novih električnih koles. Kolesa je mogoče najti na 19 izposojevalnih postajah, od katerih jih je 14 v Velenju in pet v Šoštanju.

Postajališče sistema izposoje koles BICY v Velenju

»V sklopu projekta smo razvili tudi mobilno aplikacijo BICY, ki omogoča spremljanja stanja sistema za izposojo koles preko pametnih telefonov. Aplikacijo si lahko na telefon naložite preko trgovine Google Play (bicy) in IoS App Store (bicy app),« pojasnjujejo na zavodu, aplikacija pa nudi pregled prostih koles in stojal ter tako še bolj enostavno izposojo.

Sistem zaenkrat turistom še ni dostopen

Uporaba izposojenih koles je med prebivalci Velenja in Šoštanja zelo priljubljena, dnevno pa beležijo kar 80 izposoj. Vse od začetka delovanja sistema BICY so bila kolesa izposojena kar 200 800-krat. Turistom BICY sicer ni na voljo, si pa lahko slednji na sedežu Zavoda za turizem Šaleške doline izposodijo gorska kolesa, mogoče pa si je izposoditi tudi otroška kolesa, otroške sedeže, otroške skiroje, otroške prikolice in tricikel za ovirane osebe. Turistični zavod razmišlja tudi, da bi BICY v prihodnje omogočil tudi za turiste, kolesa pa bi si bilo možno izposoditi s kartico ugodnosti visitsaleska, do takrat pa si bodo tako v velenjski kot v šoštanjski občini prizadevali za nadgrajevanje števila postaj in koles.

Nomago Bikes v Sloveniji kmalu s skoraj 400 kolesi

S sistemi za izposojo koles se ukvarja tudi družba Nomago. »Nomago Bikes v Sloveniji deluje že dve leti, trenutno pa smo prisotni v osmih slovenskih občinah. Do konca leta se bo sistem Nomago Bikes razširil v še dodatne štiri občine,« povedo. V Sloveniji imajo tako več kot 45 postajališč, na katerih je na voljo 250 navadnih in električnih koles, do konca letošnjega leta pa jih bo na voljo že skoraj 400.

»Gre za namenska kolesa, ki so narejena izključno za javno izposojo, saj po naših izkušnjah in izkušnjah svetovnih metropol klasična kolesa za ta namen niso primerna,« pojasnijo v Nomagu. V družbi sodelujejo z zunanjim partnerjem Nextbike, enim od vodilnih ponudnikov sistemov javne izposoje koles, sicer prisotnim v več kot 26 državah in 200 mestih, kjer je uporabnikom za uporabo na voljo približno 50 000 navadnih in električnih koles.

Plačilo in uporaba po meri uporabnika

V družbi se trudijo, da je Nomago Bikes povsem prilagojen uporabniku, mreža pa v zadnjih letih še kar raste. »Uporabniki si kolesa lahko izposodijo prek terminala na kolesarski postaji s pametno kartico, pri čemer je dovolj le ena registracija v Sloveniji ali v katerem od tujih mest, kjer uporabljajo sistem Nextbike. Pri tem lahko uporabijo posebno Nomago Bikes kartico, kartico mestnega ali javnega potniškega prometa, turistično kartico, kartico ugodnosti večjih trgovskih centrov, dijaško izkaznico ali ISIC kartico. Vse bolj pogost in uporabnikom prijazen način pa je izposoja kolesa prek mobilne aplikacije s čitalnikom QR kode,« razložijo delovanje sistema.

»Višina tarife za izposojo koles je odvisna od dogovora z naročnikom, ki glede na specifično situacijo posameznega mesta upošteva tudi svoje druge družbeno koristne cilje, ki jih zasleduje z vzpostavitvijo sistema javne izposoje koles. Med temi cilji so običajno želja po zmanjšanju izpustov CO2, zmanjšanju prometa, povečanju mobilnosti občanov …«

Hkrati z izposojo kolesa lahko v Nomago Bikes nastavite časovni interval najema, aktivni oziroma redni uporabniki odločijo za plačilo letne najemnine, dnevni obiskovalci, turisti in radovedneži pa se raje odločijo za plačilo po dejanski uporabi principa »pay as you go«. »Višina tarife za izposojo koles je odvisna od dogovora z naročnikom, ki glede na specifično situacijo posameznega mesta upošteva tudi svoje druge družbeno koristne cilje, ki jih zasleduje z vzpostavitvijo sistema javne izposoje koles. Med temi cilji so običajno želja po zmanjšanju izpustov CO2, zmanjšanju prometa, povečanju mobilnosti občanov, …« razložijo v Nomagu.

Kolesarjev vse več

Sistem vključuje tudi mobilno aplikacijo, preko katere se uporabniki registrirajo v sistem in vrnejo kolo, preko aplikacije pa se lahko seznanijo tudi s številom razpoložljivih koles na posameznih postajah. »V mobilno aplikacijo smo dodali tudi uporabnikom prijazne funkcije, kot je denimo stanje prevoženih kilometrov, prihranek CO2 izpustov, zgodovina najemov, …« še dodajajo v družbi Nomago.

»Po naših izkušnjah je pri sistemu javne izposoje koles ključnega pomena, da so registracija, najem in vračilo kolesa čim bolj enostavni, v več jezikih in dostopni 24 ur na dan in vse dni v tednu.«

V družbi Nomago opažajo, da je javna izposoja koles vse bolj razširjena, priljubljenost pa je pridobila tudi v »pokoronskem« obdobju. »Turisti so lahko pomemben segment uporabnikov, vendar jih mora znati upravljalec sistema proaktivno vključiti, predvsem pa mora biti uporabniška izkušnja ustrezno prilagojena. Po naših izkušnjah je pri sistemu javne izposoje koles ključnega pomena, da so registracija, najem in vračilo kolesa čim bolj enostavni, v več jezikih in dostopni 24 ur na dan in vse dni v tednu,« povzemajo svoje izkušnje. Dodati je potrebno še, da je Nomago tudi prvi ponudnik v Sloveniji, ki je svoj najem koles integriral tudi z IJPP.

S kratkimi vožnjami je izposoja povsem brezplačna

Še nekoliko starejši je sistem Bicikelj, ki sta ga leta 2011 vzpostavila Mestna občina Ljubljana in Europlakat, ki tudi sicer skrbi za delovanje in vzdrževanje sistema izposoje koles. »Samopostrežni sistem izposoje koles, ki je nameščen v Ljubljani, sodi v družino Cyclocity. Zasnovan je tako, da spodbuja izposojo za posamezno vožnjo in ne za določeno časovno obdobje. Zato postaje v sistemu ne smejo biti oddaljene več kot par sto metrov,« sistem opisuje Nataša Urbanc iz Europlakata:  »Pomembna prednost sistema je preprosta izposoja oziroma vračilo koles, kar pomeni časovno učinkovito in udobno uporabo. Vsaka prva ura izposoje je brezplačna, kar je več kot dovolj za posamezno vožnjo. Sistem deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.«

»Ob zagonu sistema je bilo v sistem vključenih 30 postaj s 600 ključavnicami in 300 kolesi. Po nekaj manj kot desetletju delovanja se je sistem razširil na 62 postaj s 1240 ključavnicami in 620 kolesi.«

Bicikelj od zagona dalje raste. »Ob zagonu sistema je bilo v sistem vključenih 30 postaj s 600 ključavnicami in 300 kolesi. Po nekaj manj kot desetletju delovanja se je sistem razširil na 62 postaj s 1240 ključavnicami in 620 kolesi,« pove Nataša Urbanc in doda, da se obetajo tudi novosti: »Načrtujemo dodatno širitev z 18 postajami, 360 ključavnicami in 180 kolesi. Električnih kolesa nimamo, saj ni potrebe. Razdalje posameznih voženj so kratke (povprečen čas izposoje je cca. 15 minut) in po ravnini.«

Bicikelj povezan z Urbano

Postaje sistema Bicikelj so med seboj oddaljene med 300 in 500 metrov, izjemoma več. Na vseh postajah so na voljo kolesa in ključavnice, do tega, da na določenem postajališču zmanjka koles ali prostih ključavnic za vračanje koles, pa pride le v času prometnih konic, stanje pa hitro uredijo Bicikljeva ekipa. »Ker so razdalje med posameznimi postajami kratke, uporabniki vedno lahko izbirajo, kje si bodo izposodili oziroma vrnili kolo. Sproti lahko preverjajo razpoložljivost po posameznih postajah na terminalih na postajah, preko spletne strani www.bicikelj.si ali pa s pomočjo mobilnih aplikacij, npr. aplikacije »All bikes now«,« pojasnjujejo v Europlakatu.

»Uporabnik si kolo za novo vožnjo znova lahko izposodi, kar se znova šteje kot prva ura izposoje. Praktično vse izposoje v sistemu Bicikelj so krajše od ene ure, kar pomeni, da je izposoja za uporabnike brezplačna.«

V okviru sistema Bicikelj sta uporabnikom na voljo letna in tedenska naročnina – letna naročnina znaša tri evre in se uporabnikom šteje kot dobropis, npr. če bi kdaj prekoračili čas prve brezplačne ure izposoje, tedenska naročnina pa znaša en evro. Vsaka prva ura izposoje kolesa je tako brezplačna, število izposoj pa je neomejeno.

Postajališče sistema izposoje koles Bicikelj v Ljubljani, foto: Facebook/Bicikelj

»Dodatne ure se zaračunavajo, in sicer druga ura en evro, tretja ura dva evra in vsaka nadaljnja ura štiri evre. Takšen model zaračunavanja za dodatne ure izposoje uporabnike spodbuja, da si kolesa izposojajo za posamezne vožnje in ne na čas,« sistem razlaga Nataša Urbanc: »Ko uporabnik zaključi z vožnjo in kolo vrne v sistem, je kolo na voljo drugim uporabnikom. Uporabnik si kolo za novo vožnjo znova lahko izposodi, kar se znova šteje kot prva ura izposoje. Praktično vse izposoje v sistemu Bicikelj so krajše od ene ure, kar pomeni, da je izposoja za uporabnike brezplačna.«

Na kolesu kar 15 % Ljubljančanov

Sogovornica pove še, da uporabniki za identifikacijo in izposojo uporabljajo mestno kartico Urbano, ki je na voljo tudi kot mobilna aplikacija. Spremljanje razpoložljivosti koles in prostih ključavnic na posameznih postajah je možno tudi s pomočjo mobilne aplikacije All bikes now. »Kolesa so primarno namenjena domačinom. Podatki za lansko leto kažejo, da so kar 96 % vseh izposoj opravili uporabniki s sklenjenimi letnimi naročninami. Trenutno imamo okrog 45 000 letnih naročnikov, kar predstavlja kar okrog 15 % ljubljanske populacije,« razširjenost uporabe sistema izposoje koles v Ljubljani opisujejo v Europlakatu, kjer od zagona aplikacije beležijo kar 200 000 uporabnikov. Kolesa lahko uporabljajo tudi turisti, ki se večinoma odločajo za tedensko naročnino.

V lanskem letu so bila kolesa tako izposojena kar 1 139 738-krat.

»Število izposoj in tudi število uporabnikov iz leta v leto še narašča. V povprečju imamo med tednom v glavni sezoni med 4000 in 6000 izposoj na dan, ob koncih tedna pa med 1500 in 2500 izposoj na dan. Dnevni rekord je 6387 izposoj,« se pohvalijo v Europlakatu, ki bdi nad Bicikljem: »Zelo veliko izposoj beležimo tudi v hladnejših mesecih leta. Kot kažejo statistike o izposoji, je manj izposoj le ob deževnih dneh, mraz uporabnikov ne moti.« V lanskem letu so bila kolesa tako izposojena kar 1 139 738-krat.