Če smo se še do nedavnega navduševali nad glasnimi avtomobili, se evropska mesta vse bolj zavedajo, da je prihodnost v trajnostni mobilnosti. Pomembne ukrepe zato uvaja tudi Barcelona, ki načrtuje preureditev mestnega jedra.

Barcelona uvaja precej zelenih ukrepov in svoje mestno jedro predaja trajnostnim oblikam mobilnosti.

Barcelona se podaja v velike urbanistični projekt, s katerimi želi več kot polovico mestnih ulic in cest zapreti za avtomobile ter jih nameniti pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu. Pešci in kolesarji bodo lahko tako brez skrbi, da bi med potovanjem po mestu pristali pod kolesi avtomobila.

Pogled v zgodovino z dodatkom trajnostne mobilnosti

Načrti vključujejo vzpostavljanje takoimenovanih »superblokov«, torej delov mesta, namenjenih le trajnostnim oblikam mobilnosti, zelenih oaz sredi mesta, kolesarske in avtobusne infrastrukture ter še mnogo več, v intervjuju za Vox zaupa španski urbanist Salvador Rueda.

Potrebno po preučiti le, kako je potovanje po mestu potekalo pred časi avtomobilov, mu dodati element trajnostne mobilnosti ter požeti rezultate.

Barceloni delo olajša tudi pogled v zgodovino – gre namreč za staro mesto, v katerem je mogoče najti tudi zelo ozke ulice. Potrebno je preučiti le, kako je potovanje po mestu potekalo pred časi avtomobilov, mu dodati element trajnostne mobilnosti ter požeti rezultate. Slednji so osupljivi, saj se lahko mesta, ki se obrnejo k trajnostnemu načinu življenja, lahko pohvalijo s še bolj cvetočo ekonomijo in boljših zdravjem prebivalcem.

Premiki v zeleno smer so nujni

Tovrstne spremembe pa za večja svetovna mesta kmalu ne bodo več izbira, ampak nuja, saj podnebni dogovori in načrti zahtevajo zmanjšanje emisij ter premik k bolj trajnostnemu načinu življenja. Seveda ne gre le za zaveze dogovorom, ampak predvsem za dejstvo, da sedanji način življenja škodi tako nam kot prihodnosti celotnega planeta.

Prav tako smo prispeli do točke, ko je v mestih, ki so bila grajena bodisi v času pred nastankom avtomobila ali po njem, za vse avtomobile premalo prostora, novih garažnih hiš pa ne moremo graditi.

Sledijo tudi druga mesta

Zgledu predajanja mestnega jedra kolesarjem in pešcem sledijo tudi druga evropska mesta. Norveškemu Oslu je že uspelo, prav tako mestu Pontevedra v Španiji, to pa načrtuje tudi španski Madrid. Pridružuje se celo London, ki želi avtomobilov očistiti kar polovico ulic. Velike spremembe za Pariz načrtuje tudi kandidatka za županja, Anne Hidalgo, doslej pa je veljalo, da so avtomobili v mestnem jedru prepovedani vsako prvo nedeljo v mesecu.

Nemški Hamburg namerava avtomobilov očistiti kar 40 % ozemlja, nekatera mesta, kot je Quebec pa dograjujejo infrastrukturo, ki bo namenjena le kolesarjem in pešcem. Po slednjem je znana tudi Danska, ki gradi prav kolesarske avtoceste, ki povezujejo mesta in se dvigajo celo nad gozdovi, rekami in jezeri.

Vir: Vox, Bcnecologia