Ob 7. uri zjutraj se je po Sloveniji odprlo okoli 2.995 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Danes ima 1.695.766 volilnih upravičencev priložnost, da izberejo novo 90-člansko sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Izbirali bodo med 1.476 kandidati, ki se za poslansko funkcijo potegujejo na 20 kandidatnih listah.

Volišča za državnozborske volitve bodo odprta do 19. ure, vse dotlej pa še vedno velja volilni molk. Kršitve volilnega molka je mogoče prijaviti na telefonski številki 080 21 13.

Voliti je mogoče tudi brez obvestila

Vsak volivec je na dom prejel obvestilo o volišču in dnevu glasovanja. Tega lahko volivec skupaj z veljavnim osebnim dokumentom prinese s seboj na volišče, a volil bo lahko tudi, če obvestila ne bo imel pri sebi, in sicer na podlagi vpisa v volilni imenik. Tisti, ki bo pomotoma izpuščen iz volilnega imenika, pa ima možnost, da glasuje s posebnim potrdilom. Tega mu bodo lahko tudi danes izdali na upravni enoti.

Na volišču bo volivec prejel glasovnico z navodilom, da se glasuje samo za enega kandidata oziroma kandidatko, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka ob imenu liste, ki je pred imenom kandidata. Glasovnica pa bo veljavna tudi, če bo volivec sicer glasoval drugače, vendar bo njegova volja jasno razvidna.

Kdaj bodo znani uradni izidi volitev?

Volilne komisije bodo ugotavljale volilno udeležbo do 11. in do 16. ure. Po zaprtju volišč bodo najprej znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo nekatere medijske hiše, poroča STA. Po 20.30 pa bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen. Dan po volitvah bodo izidom glasovanja prišteli tudi glasove, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 3. maja.

Uradni izidi naj bili znani do 10. maja, ko bo torej dokončno znano, kakšna bo sestava devetega sklica državnega zbora.