V sedmi volilni enoti, v volilnem okraju Maribor V, se za mesto poslanke na listi strank Naša prihodnost in Dobra država poteguje Metka Sparavec Malenko. V zadnjem tednu pred državnozborskimi volitvami smo ji zastavili deset vprašanj. Enak seznam vprašanj smo posredovali kandidatom za poslance vseh strank in list, katerih kandidati se potegujejo za vstop v državni zbor. Omejili smo se na kandidate znotraj sedme in osme volilne enote.

Zakaj ste se poleg svoje zaposlitve odločili za kandidaturo poslanke?

Smatram, da lahko s svojimi izkušnjami, tako preko športa, kot svoje  kariere, vzgoje otrok, s svojim pogledom, angažiranjem doprinesem k lažjim pogojem za mlajše (stanovanjska politika, služba, pogoji varstva, izobraževanja…).

V primeru, da boste izvoljeni, ali nameravate svoj čas v celoti nameniti poslanski funkciji?

V primeru, da bom izvoljena, bom čas poslanke prilagodila svojemu delu. Trudila se bom, da nobeno področje ne bo zanemarjeno. Sem še mlada in polna energije .

Kako nameravate sodelovati z drugimi političnimi in strokovnimi deležniki?

Sodelovala bom z vsakim političnim deležnikom, ki bo gradil pozitiven odnos in delal v korist  tistih, ki so nas izvolili.

Kakšen je vaš odnos z Univerzo v Mariboru in drugimi institucijami v Mariboru?

Mladi se soočajo s težko nalogo- izbiro posebnosti, ki ji bodo posvetili svoje življenje. Omogočiti jim je potrebno izbiro po svoji meri,  tako študij, kot vključevanje v različne institucije.

Koliko izkušenj imate z delom v politiki?

Z delom v politiki nimam veliko izkušenj, jo pa spremljam. Moja dejavnost bo usmerjena k uresničevanju ciljev, ki bodo v korist vseh in ne v korist posameznikov.

Ali podpirate sprejetje posebnega zakona za razvoj Maribora kot središča V kohezijske regije?

Sem Mariborčanka, vsak bi verjetno podpiral zakon, ki “tvojemu” okolju prinaša boljši “jutri”, tako bi tudi sama podprla tak zakon (zmanjšanje ekonomskih razlik) v Sloveniji,

Ali podpirate decentralizacijo in selitev sedežev nekaterih državnih institucij v Maribor?

Vsekakor podpiram decentralizacijo. V preteklosti je bil v Mariboru že sedež ministrstva za malo gospodarstvo. Čas bi bil, da se gre v tej smeri. To bi pomenilo več delovnih mest, več sredstev za razvoj in verjetno še kaj, kar bi koristilo “naši” regiji.

Ali podpirate zdravstveno reformo, ki bo zagotovila javno objavo čakalnih vrst in bo v ospredje postavila pacienta?

Zdravstvena reforma je nujno potrebna, zato jo podpiram. V kolikor so objave čakalnih vrst namenjene “nadzoru” in vpogledu kako kdo kje opravlja svoje poslanstvo je prav, da se le- te objavljajo. V ospredju mora vedno biti pacient.

Ali podpirate energetsko neodvisnost Slovenije tudi za ceno povišanja cen energentov?

Energetsko neodvisnost  podpiram. Kar se tiče cen energentov je potrebno narediti vse kar je možno, da cene ne bodo vplivale na kvaliteto življenja ljudi. Določene aktivnosti na nivoju države že potekajo, prav tako na področju EU. Menim, da bodo te aktivnosti zadržale ceno na nivoju, ki ne bo vplival na življenje ljudi.

Ali podpirate reformo socialne zakonodaje z uvedbo enotnega temeljnega dohodka?

Enoten temeljni dohodek – da. S tem bi omogočali večjo kreativnost, verjetno tudi uspešnost posameznikov, saj bi le- ti brez strahu menjali službo, se izobraževali ukvarjali s tistim, kar jih veseli.