Stranka Socialnih demokratov, ki ima v sedmi volilni enoti na listi za poslanska mesta Tina Kampla (Slovenska Bistrica), Bojano Muršič (Ruše), Nastjo Trajkovič (Maribor 1), Martino Rauter (Maribor 2), Zorana Lična (Maribor 3), Franca Trčka (Maribor 4), Jolando Lašič (Maribor 5), Emilijo Stojmenovo Duh (Maribor 6) in Uroša Prikla (Maribor 7), je sklicala tiskovno konferenco s pomenljivim naslovom “Kdo je tak fejst nor, da pride v Maribor.” Kot so zapisali, “se več kot 11.000 ljudi iz naše regije vsak dan vozi na delo v Ljubljano. Nekaj manj, vendar še zmeraj veliko, dnevno migrira v Avstrijo. Vozimo se raziskovalci in znanstveniki, inženirji, učitelji, kulturni delavci, zdravstveni delavci … Kaj je potrebno narediti, da bodo vsi, ne samo fejst nori, prihajali in ostali v Mariboru?”

Dr. Emilija Stojmenova Duh: Cilj Socialnih demokratov v Mariboru je, da ohranimo potencial, ki ga imamo, in da privabimo tudi nove talente

Dr. Emilija Stojmenova Duh, ki je zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je pridobila že veliko mednarodnih projektov v vrednosti, le za njeno skupino, slabih 2 milijona evrov. “V času porodniške odsotnosti so mi ponudili službo tudi na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, žal pa niso upoštevali ne izkušenj in ne pridobljene habilitacije, zato sem ostala v Ljubljani. Glede tega nisem edina, veliko nas je, ki delamo v Ljubljani. Ne samo da v Mariboru ne izkoriščamo človekovega potenciala, ki ga premoremo, ampak nam uspeva celo to, da se ga rešimo. Temu je potrebno narediti konec. Smo univerzitetno mesto in to je treba izkoristiti. Podjetniško inovacijsko okolje, ki že obstaja, moramo, da postane še bolj učinkovito, dodatno nadgraditi. Več pozornosti je potrebno nameniti aplikativni znanosti in raziskavam, ki bodo spodbudile večje sodelovanje med gospodarstvom in univerzo in prispevale h kreiranju novih delovnih mest, ki imajo visoko dodano vrednost. Ta nova delovno mesta pa bodo privlačila najboljše talente in strokovnjake. Močno gospodarstvo prispeva tudi k večjim investicijam na področju športa, kulture in umetnosti brez katerih nobeno mesto na svetu ni celovito in popolno. Maribora si ne moremo predstavljati brez Zlate lisice, festivala Lent, NK Maribora, Borštnikovega srečanja, Pesniškega turnirja, … Vse to obstaja zaradi posameznikov, ki vztrajajo. Tega ne smemo izgubiti, zato je še kako pomembna sistemska podpora, in to na način, da bomo zagotovili ustrezno financiranje, vzpostavili učinkovito sodelovanje med organizacijami, poskrbeli za kakovostna delovna mesta in za stanovanja za tiste talente, ki jih potrebujemo. Cilj Socialnih demokratov v Mariboru je, da ohranimo potencial, ki ga imamo, in da privabimo tudi nove talente. Bivši ravnatelj Druge gimnazije Maribor se je zelo potrudil, da je mene pripeljal v Maribor, škoda pa je, da moje znanje, izkušnje in povezave sedaj izkorišča predvsem Ljubljana.”

Dr. Martina Rauter: Ponosni smo na to, da smo univerzitetno mesto

Dr. Martina Rauter, ki se je v Mariboru veliko ukvarjala z mladimi in v to okolje pripeljala veliko evropskih projektov, je omenila brezposelnost mladih. “Generacije mladih se od leta 2008 ukvarjajo z eksistencialnim problemom. Trenutno govorimo o zelo nizki brezposelnosti, vendar pod taktirko te vlade drvimo v nekakovostna delovna mesta oziroma izgubljamo pomen znanja, ki je za Maribor in Slovenijo zelo pomemben. Pogosto slišim, da naj mladi raje kot na gimnazije gredo na strokovne šole, saj je trenutno potreba predvsem po nižje izobrazbenih delovnih mestih. Mi pa smo zelo ponosni na to, da smo univerzitetno mesto in da imamo izjemno razvit sistem pridobivanja znanja in uspešne ljudi doma in po svetu na področju znanosti.”

Jolanda Lašič: Minimalna plača ne sme postati maksimalna

Jolanda Lašič je izpostavila, da Maribor nujno potrebuje več delovnih mest, in to takšnih, ki bodo zagotavljala dostojno in kvalitetno življenje. “Da Mariborčani več ne bodo iskali zaposlitev preko meja ali v Ljubljani. Potrebujemo zaposlitve, ki ne bodo organizirane prekarno, temveč na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, zaposlitve brez razvlečenih urnikov in negotovih plačil, zaposlitve, ki bodo zagotavljale varne in zdrave delovne pogoje. Nujno je potrebno povečati tudi plače, da si bodo mladi lahko kupili stanovanje in si ustvavarili družine, starejši pa imeli dostojne pokojnine, ki jim bodo zagotavljale kvalitetno samostojno življenje. Povečati je potrebno tudi minimalno plačo, najmanj na 800 evrov neto, in hkrati uskladiti tudi vse osnovne plače. Minimalna plača ne sme postati maksimalna. Prizadevamo si za družbo, v kateri bi bilo delo spoštovano.”