Marko Rakovnik, ki občino Lovrenc na Pohorju vodi od leta 2018, je vložil vnovično kandidaturo za župana, in to kot edini kandidat v občini, kar razume kot priznanje za dobro delo v zadnjih štirih letih in hkrati kot zaupanje občank in občanov.

Na volitve se podaja kot neodvisni kandidat s podporo volivcev, na svoji listi pa ima 12 kandidatov za občinski svet. Pravi, da v občinskem svetu v zadnjih štirih letih niso oblikovali koalicije in da so ves mandat sodelovali in se usklajevali tudi s svetniki drugih list in strank. “Večino sklepov smo na sejah soglasno podpirali.” Rakovnik se je v župansko tekmo podal zato, ker želi zaključiti že zastavljene projekte, ima pa še veliko idej o tem, na kak način Lovrenc razvijati v prihodnje, da bo kraj prišel do resnejšega razvojnega preboja in postal ne le zaželena turistična destinacija, temveč predvsem okolje, v katerem bi si ljudje želeli živeti.

V naslednjem mandatu želi lovrenški župan zaključiti investicijo v zdravstveni dom in realizirati velik projekt ureditve šolskega okoliša z novimi igrišči in prometno ureditvijo okoli šole, s čimer bodo dosegli varno okolje za otroke. “Ob tem bomo še vedno veliko sredstev vlagali v osnovno infrastrukturo, uresničiti želimo drugo fazo rekonstrukcije državne ceste skozi Lovrenc, pripraviti vse potrebno za tretjo fazo proti Rogli, želimo si medgeneracijski center z nastanitvenimi kapacitetami v okviru intergrirane oskrbe, delali bomo na turistični prepoznavnosti občine, …” Občina je sicer v letošnjem letu oblikovala razvojno strategijo kraja za naslednje desetletno obdobje.