Mateja Udovč je ena izmed poslank Državnega zbora RS, ki je v svojem času v zboru dosegla največ sprememb in napredka. Med svoje največje dosežke si šteje to, da je bila predlagateljica 4. novel za spremembe zakonov in številnih amandmajskih sprememb, ki so bili sprejeti z absolutno večino in v večini brez glasu proti. V svojem mandatu je bila ena bolj aktivnih poslancev, udeležila se je preko 93 % glasovanj.

Področij, ki jih pokriva, je veliko

Mateja Udovč nam je svoje delo v Državnem zboru opisala kot zelo pestro, dinamično, odgovorno in včasih tudi zelo naporno. Kot pove, je bila aktivna v večini matičnih odborov. V času predsedovanja Slovenije EU, je predsedovala Odboru za gospodarstvo, bila podpredsednica Odbora za infrastrukturo okolje in prostor, ter krajši čas podpredsednica Odbora za obrambo. V ostalih odborih, kjer je bila imenovana, je prav tako aktivno sodelovala. Mednje sodijo pravosodje, izobraževanje, znanost in šport, finance, komisija za odnose z zamejci in Slovenci po svetu ter parlamentarna preiskovalna komisija.

Ponosna sem, da lahko delam za ljudi. Uživam v družbi iskrenih ljudi, timskem delu ter sodelovanju in povezovanju.

Mateja Udovč razlaga, da je ponosna predvsem na to, da je bila v svojem mandatu ena izmed bolj aktivnih poslancev, kar potrdijo pred kratko javno objavljeni podatki, da se je udeležila preko 93% glasovanj v tem mandatnem obdobju. Med svoje največje dosežke si šteje tudi to, da je bila predlagateljica 4. novel za spremembe zakonov in številnih amandmajskih sprememb, ki so bili sprejeti z absolutno večino in v večini brez glasu proti.

Omogočila je spremembe, ki so prinesle olajšanja mnogih skupinam

Prav tako sem ponosna, da sem bila v času Slovenskega predsedovanja svetu EU predsednica Odbora za gospodarstvo, kjer sem dobila priložnost voditi Medparlamentarno konferenco o stabilnosti, gospodarskem usklajevanju in upravljanju v Evropski uniji. Na konferenci smo razpravljali o izzivih in priložnostih evropskega gospodarskega okrevanja in prenove ter uresničevanja instrumenta NextGenerationEU in nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost po pandemiji covid19,” razlaga Udovčeva.

Z amandmaji sem omogočila še vrsto sprememb zakonov, ki so določenim ciljnim skupinam prinesli velika olajšanja,” pojasni kandidatka za poslanko Državnega zbora. Mednje spadajo študenti, upokojenci, gasilci, vojni veterani, čebelarji, ribiči, bolniki s celiakijo … Nekateri izmed njenih dosežkov so npr., da lahko študenti in upokojenci delajo v trgovinah tudi ob nedeljah, če si to le želijo, ureditev, da lahko otroci s kolesarskim izpitom in dopolnjenim 12 letom vozijo tudi električno skiro, zagotovitev sistemskega vira financiranja planinskih poti za markaciste planinskih društev in Planinske zveze Slovenije …

Za poslanko v Državnem zboru kandidiram, ker želim nadaljevati svoje začeto delo. Gre predvsem za odprta vprašanja s področja stanovanjske problematike mladih, tudi na podeželju; dolgotrajne oskrbe; turizma; energetike; varstva okolja ter podpori kmetijstvu, obrti in podjetništvu … 

Želi prisluhniti ljudem in poiskati pot do rešitve

Kot nam je zaupala Udovčeva, kandidira za poslanko v Državnem zboru, ker želi nadaljevati svoje začeto delo, ki se nanaša predvsem na odprta vprašanja s področja stanovanjske problematike mladih, tudi na podeželju; dolgotrajne oskrbe; turizma; energetike; varstva okolja ter podpori kmetijstvu, obrti in podjetništvu … Ob tem poudari, da želi svoje znanje uporabiti za dobro ljudi, za reševanje problemov državljanov na vseh nivojih; za napredek celotne družbe in za boljši jutri vseh nas.

Moji cilji ostajajo enaki: prisluhniti ljudem in skupaj z njimi poiskati pot do rešitve, še posebej na področju turizma in kmetijstva, varnosti ljudi in premoženja, izrabe prostega časa vseh generacij ter posledic, ki nam jih je povzročila pandemija na vseh področjih,” razlaga kandidatka za poslanko Državnega zbora. Ob tem dodaja, da pozna in razume potrebe ljudi po spremembah, zato se veseli, da jih bo lahko uspešno reševala.

Njenih dosežkov v Državnem zboru je ogromno

Mateja Udovč je sicer diplomirana ekonomistka, ki prihaja iz podeželskega okolja Gorenjske. Pred njenim časom v Državnem zboru je 10 let vodila manjše podjetje, nato pa svojo kariero nadaljevala v javni upravi na Ministrstvu za notranje zadeve. Kot nam je razložila, veliko prostega časa nameni prostovoljstvu, je aktivna planinska vodnica, gasilka in članica različnih društev, ki sodelujejo tudi na področju mednarodnega sodelovanja, kulture in športa. Sicer je članica stranke Naša dežela dr. Aleksandre Pivec in v državnem zboru deluje kot nepovezana poslanka.

To so še nekateri izmed dosežkov Udovčeve v Državnem zboru RS, na katere je najbolj ponosna:

– Zagotovila je sistemski vir financiranja planinskih poti, v višini 400.000 eur na letni ravni, za markaciste planinskih društev in Planinske zveze Slovenije. Sredstva so namenjena za izobraževanje, nakup osebne in varovalne opreme, kritje potnih stroškov, nakup orodja in blaga za delo …

– Na koalicijskem vrhu je bila prva pobudnica za proučitev možnosti koriščenja turističnih bonov v planinskih domovih in planinskih kočah, kmečkih turizmih in penzionih, ter da je možno bone vnovčiti tudi v več delih. Na njeno večkratno prigovarjanje in spodbujanje so to odlično in koristno idejo prepoznali tudi pristojni predstavniki vlade in jo tudi realizirali

– Zagotovila je izenačitve oz. poenotenje števila dni dopustov za vse uslužbence državne uprave, ki imajo otroke mlajše od 15 let.

– Gasilce in športna društva je razbremenila obveznosti vgradnje tahografov v kombije in osebna vozila, s katerimi so se prevažali otroci na športna tekmovanja in druge občasne aktivnosti.

– Vojnim veteranom zaposlenim v Policiji in MNZ, skupaj z njihovimi partnerji, je omogočila, da lahko po upokojitvi ostanejo v najemniškem službenem stanovanju.

– Vojnim veteranom je zagotovila brezplačni medkrajevni prevoz.

– Ribiškim družinam in čebelarjem sem zagotovila enkratno finančno pomoč oz. finančno razbremenitev

– Za gasilce, gorske reševalce, jamarske reševalce, podvodne reševalce, in ostale službe civilne zaščite je zagotovila ukinitev davka na motorna vozila.

– Dosegla je ukinitev davka na luksuzna vozila in s tem dosegla, da se ta vozila registrirajo v Sloveniji. To je pomembno zaradi plačila ostalih dajatev v naši državi.

– Uredila je, da otroci s kolesarskim izpitom in dopolnjenim 12 letom lahko vozijo tudi električno skiro.

– Študentom in upokojencem je omogočila, da lahko delajo v trgovinah tudi ob nedeljah, če si to želijo.

– Bolnikom s celiakijo je zagotovila, da imajo v blagovnih rezervah tudi moko in testenine samo zanje.

– Ministrico za šolstvo je prepričala, da so na Gorenjsko uspeli pripeljati dva nova srednješolska programa, in sicer smer Kozmetični tehnik v Radovljico in nov športni oddelek splošne gimnazije na Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju.

– Bila je pobudnica ustanovitve nove gimnazijske smeri Turistična gimnazija, skupaj z ravnatelji srednjih turističnih šol, med njimi sta bili tudi srednji šoli Maribor in Celje.

– Zavzela se je in aktivno sodelovala, da se je v času zaprtja Gorenjske železniške proge zgradil nov podvoz na Koroški Beli, ki je tamkajšnje prebivalce razbremenil tovornega prometa.

– Na njeno pobudo so v Zakonu o sodnih taksah oproščeni plačila sodnih taks gasilci, GRS in ostale reševalne službe civilne zaščite.