Služba Državne volilne komisije (DVK) je ob pregledu vložene kandidature ugotovila, da je priloženo zadostno število ustrezno potrjenih in podpisanih obrazcev podpore volivcev, in sicer 3395.

Za jutri, sredo, 21. septembra, sta vlaganje kandidatur s podpisi volivk in volivcev napovedala tudi Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Svojo kandidaturo pa sta kot prva že vložila Gregor Bezenšek, s podporo volivk in volivcev, ter Janez Cigler Kralj, s podporo matične stranke NSi.

Državna volilna komisija bo o zakonitosti kandidatur, ki bodo vložene do četrtka, odločala 22. septembra na redni seji. O kasneje vloženih kandidaturah pa bo DVK odločala najpozneje po izteku roka za vlaganje kandidatur. Rok za zbiranje podpisov podpore kandidaturam in za vlaganje kandidatur se sicer izteče 28. septembra opolnoči.