Socialni demokrati (SD), ki veljajo za eno najbolje organiziranih političnih sil v Sloveniji, so v vseh osmih volilnih enotah vložili kandidatne liste za volitve v državni zbor, na katere se podajajo s 86 kandidatkami in kandidati. Med kandidati je tokrat največ žensk v zgodovini stranke in tudi največ mladih. »Odlikuje nas ženska energija, odlikuje nas mladostna energija in to je tisto, kar politika danes potrebuje. Socialni demokrati smo zanesljivo najbolje pripravljena stranka za aprilske volitve, imamo odličen načrt, sposobno ekipo. Druži nas želja po spremembah in energija, da delamo drugače. To je tudi moja zaveza volivkam in volivcem. Pripravljeni smo na spremembe. Gremo na zmago,« je ob tem povedala predsednica stranke Tanja Fajon.

V nadaljevanju predstavljamo kandidate in kandidatke za državnozborske volitve mariborskih volilnih okrajev v sedmi volilni enoti:

Nastja Trajkovič, univ. dipl. sociologinja, podiplomska študentka (Volilni okraj 5 – Maribor 1)

“Nas, mlade, mlajše in zagnane, zanima predvsem danes, jutri in skrb za medsebojno prijetno medgeneracijsko bivanje. Izzivov je veliko, še več pa odgovornosti, da zaupanje volivcev upravičimo. Z referendumom o vodah smo dali jasen signal, da nam je mar za nas in za naše zanamce. Skrajni čas je, da sleherni generaciji zagotovimo dostojno življenje in dostop do ustrezne oskrbe. Pomembno je, da poleg vode zaščitimo tudi čist zrak in da v ta namen vzpostavimo hitro železnico in celoten tovorni promet preusmerimo s cest na vlake. Slovenijo moramo ohraniti zeleno in na ta način zagotoviti kakovostno bivanje za vse,” je prepričana Nastja Trajkovič.

Mladim nam je pomembna osamosvojitev, zato potrebujemo varne zaposlitve, cenovno dostopna stanovanja, ter za kakovostno življenje tudi čisto okolje.

“Nam mladim je pomembna osamosvojitev, zato potrebujemo varne zaposlitve in cenovno dostopna stanovanja, kot smo že poskusili z zakonom o izgradnji 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. Maribor ima velik potencial kot eno izmed strateško dobro umeščenih, univerzitetnih, trajnostnih, zelenih mest ter mest, ki nudijo mnoge priložnosti. Bodimo ljudje, prijatelji, sodržavljani in spoštljivi drug do drugega, saj ima vsakdo od nas svojo zgodbo, ki ga dela edinstvenega. Veselim se, da bom lahko svojo zgodbo nadaljevala tukaj, z vami. Za skupnost. ZA NAS.”

Dr. Martina Rauter, dr. socioloških znanosti, samozaposlena (Volilni okraj 6 – Maribor 2)

“Tukaj sem, ker imam rada svoj dom, svojo družino in državo. Ker verjamem, da nekaterih stvari ne velja prepuščati naključju. Ker želim soustvarjati spremembo. Tudi tako, da dodam svoj glas za decentralizacijo in bolj uravnotežen razvoj celotne države. Predvsem delo z mladimi me je pripeljalo do pomembnih odločitev, da sem se leta 2014 prek lokalne liste podala na politično pot, leta 2017 na samostojno
podjetniško pot in da sem danes kandidatka Socialnih demokratov. Skrajni čas je, da mladim zares prisluhnemo, damo možnost in zagotovimo prihodnost v naši državi.”

Moj glas za drugače, za več spoštovanja in odgovornosti v tej naši zeleni državi. 

“Naša država potrebuje več sodelovanja, boljšo in bolj odprto komunikacijo. Ljudem želim ponuditi vizijo in jih povabiti k sodelovanju. Zelo
težko gledam, kako aktualna politika s prstom kaže na ljudi in situacijo, ki je že tako težka, obrača proti njim. Namesto, da bi jim stopila naproti.”

Zoran Ličen, dipl. ekonomist, zaposlen na Pošti Slovenije (Volilni okraj 7 – Maribor 3)

Pred nami so ene najpomembnejših volitev. Obdobje rastočih negotovosti ni čas za nove obraze ali večne kandidate neizpolnjenih obljub. Prav tako to tudi ni čas za razdeljeno Slovenijo, skregane ljudi in avtoritarno vladavino. To ni čas za brezobzirno uresničevanje lastne agende za ceno človekovih pravic in ustavnih vrednot. Slovenija ni Orbanova Madžarska. Brez opozicije, brez civilne družbe, brez kritičnih medijev, brez neodvisnega sodstva.

To je čas upanja! To je čas za drugačne ljudi. Je čas za ekipo z načrtom velikih sprememb za razvojno desetletje. Ne stavimo samo na kapital, niti ne samo na moč države, verjamemo pa v moč družbe.

Globalno prodorno in inovativno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo.

Načrtujemo 10 velikih sprememb. Z njimi želimo izboljšati položaj ljudi, javnih storitev, gospodarstva, upravljanja države in demokracije. Ključni prioriteti sta dostopno in kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti z vključevanjem znanja in inovacij v trajnosten in pravičen razvoj.

Tekmujemo z drugačnim načrtom, s programom velikih sprememb. Evropskih sredstev ne bomo brezglavo metali v beton, ampak želimo z njimi, in tokrat imamo edinstveno priložnost, ki je nima vsaka generacija, gospodarstvu pomagati v korist celotne družbe. Dvignili bomo dodano vrednost in 2 milijardi evrov nepovratnih sredstev multiplicirali v 20-milijardni naložbeni paket, 700 milijonov evrov dodatnih spodbud bomo namenili za dvig produktivnosti, inovativnosti, ozelenitve in internacionalizacije podjetij in 100 milijonov evrov namenili za podporo inovativnim malim in srednjim podjetjem. Sklenili bomo pameten desetletni socialni sporazum o razvojnih vprašanjih, ki bo upošteval vse družbene podsisteme. Od vseh nas je odvisno, po kateri poti bomo šli naprej. Proti komu se bomo usmerili? Proti državam, ki se oddaljujejo od demokracije ali proti jedrni Evropi, kjer je socialdemokracija v vzponu, kot denimo v Nemčiji, ki je naša najpomembnejša gospodarska partnerica in kjer imajo socialdemokratskega kanclerja?

Franc Trček, dr. socioloških znanosti, poslanec Državnega zbora RS (Volilni okraj 8 – Maribor 4)

“Nedopustno je, da smo občanke in občani Mestne občine Maribor tretjerazredne državljanke in državljani. Nedopustno je, da je razkorak med obveznimi nalogami občine in obstoječim glavarinskim količnikom več kot 20 mil.evrov letno v škodo prebivalcev mariborske občine. Zato je 1. naloga Zakon o obveznih nalogah in financiranju mestnih občin namesto trenutnega predvolilnega ustanavljanja mestnih občin brez finančnega kritja desnosučnega političnega populizma. Nedopustno je, da smo že 18. leto člani EU, pa se še vedno prepogosto vedemo, kot da nismo. Še več – v resnih študijah EU predstavljajo Slovenijo kot državo brez lastnih stališč do skupnih EU-politik. Zato je 2. naloga aktivnejša vloga tako DZ kot nove vlade v odnosu do Evropskega parlamenta in Evropske komisije v postopkih nastajanja skupne evropske zakonodaje. Aktivna vloga, izhajajoča iz gospodarskih, infrastrukturno razvojnih in zunanjepolitičnih interesov Republike Slovenije.”

Zakon o mestnih občinah, vključno s financiranjem le-teh, ter konec razvojne prikrajšanosti Maribora.

“Mariborska univerza je zlasti v njenem tehničnem delu nastala tudi iz bogatih izkušenj in znanj tedaj obstoječih raziskovalnih inštitutov velikih mariborskih tovarn, ki jih več ni. So pa na univerzi številna znanja, ki morajo postati hrbtenica nove industrializacije Maribora in Štajerske v obliki drugačnih, prodornih, visokotehnoloških podjetji. Da je to možno, dokazujejo sosedje SkyLabs s Koroške ceste. Torej 3. ključna naloga je novo univerzitetno-raziskovalno-industrijsko okolje, ki bo generator bodočega družbenega razvoja Maribora in regije, vključno z nastajajočim inštitutom za aluminij.”

Jolanda Lašič, dipl. ekonomistka, zaposlena ZSSS (Volilni okraj 9 – Maribor 5)

“Ljudem je vedno težje. Pravic je vse manj, obstoječe pa je težko zaščititi. Veliko je prekarnega, začasnega dela, ki daje ljudem bistveno manj pravic in varnosti kot redna zaposlitev. Plače niso visoke, kar se nato pozna tudi pri nizkih pokojninah, cene pa so iz meseca v mesec višje. Potrebne so spremembe in Socialni demokrati imamo program velikih sprememb. Sem Mariborčanka in že tri desetletja sindikalistka. Maribor je v preteklih letih doživel plaz stečajev, bile so hude stiske in to se ne sme ponoviti. Si ne zaslužimo vsaj 800 evrov minimalne plače in 700 evrov pokojnine? Vsekakor si. In hkrati tudi uskladitev vseh osnovnih plač. Delovni čas je treba postopno skrajšati na 32-urni delovni teden. Uveljaviti je treba enotno pogodbo o zaposlitvi. Zaposleni morajo biti udeleženi pri delitvi dobička.”

Zaslužimo si vsaj 800 evrov netominimalne plače in vsaj 700 evrovpokojnine ter hkratne uskladitve vseh osnovnih plač.

“Zahtevam brezplačno, vsem dostopno in kvalitetno javno zdravstvo ter javno šolstvo. Sem za enakopravnost med spoli in generacijami. Ženske morajo biti enako udeležene pri javnem odločanju kot moški. Tudi starejši ne želijo več zgolj opazovati, ko se odloča o njihovih pravicah, ampak želijo sodelovati. Verjamem v Maribor. K nam je treba pripeljati ministrstva in agencije. To bo novi začetek za drugačno, boljšo in ljudem prijazno Slovenijo.”

Dr. Emilija Stojmenova Duh, dr. elektrotehnike, zaposlena na Univerzi  v Ljubljani (Volilni okraj 10 – Maribor 6)

“Prvo je spoštovanje vseh ljudi, ne glede na spol, starost, nacionalnost, vero ali spolno opredeljenost. Nato kakovostne in vsem dostopne javne storitve. Potem družbena dobrobit pred osebnimi, parcialnimi interesi in kapitalom. Gospodarska rast na račun znanja in inovacij in ne na račun izkoriščanja delavcev ali onesnaževanje okolja. Neodvisnost znanosti, kulture in medijev. Pravica do bivališča, sredstev za dostojno življenje ter dostop do interneta, znanja in informacij. Spoštovanje prava in pravne države. In nenazadnje – globalno razmišljanje in lokalno delovanje.”

Ustavimo sovražno in škodljivo razgradnjo države in vseh njenih institucij ter nadaljujmo DRUGAČE.

“V preteklih letih sem se pogosto izpostavljala. Za vse, ki se sami niso mogli ali smeli. Iz takšnih ali drugačnih razlogov. Moje delo na evropskih projektih me je naučilo, da je za spremembe vedno pomembno vključevanje odločevalcev in sodelovanje pri kreiranju politik. Vem kako je, ko moraš oditi iz svojega okolja, od družine in proč od prijateljev samo zato, ker državo vodijo napačni ljudje. Vem kako je, ko mladi v upanju na prihodnost zapustijo svoja mesta in države ter prispevajo k razvoju tujih mest in držav. Ne želim, da se to zgodi tudi Mariboru in Sloveniji. Želim, da ustavimo sovražno razgradnjo države in vseh njenih institucij ter nadaljujemo DRUGAČE. Zato bom pri tem z vsem znanjem in izkušnjami, ki jih premorem, tudi sama sodelovala.”

Uroš Prikl, univ. dipl. ekonomist, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (Volilni okraj 11 – Maribor 7)

“Zame je ključnega pomena medgeneracijski dialog. Posebej želim izpostaviti starejšo generacijo. Zakaj? Zato, ker je to generacija, ki je 30, 40 let in več delala, ustvarjala in gradila to skupnost. Zato si danes zasluži mirno, dostojno in brezskrbno starost. Ne sme se pod vprašaj postaviti dilema penzije da ali ne in kakšna bo višina penzije. Prav tako je potrebno nameniti posebno skrb invalidom. Dostopnost do vseh institucij, občin, upravnih enot, športnih dvoran, stadionov, kulturnih ustanov in nenazadnje volišč mora postati za invalide samoumevna. Ne sme biti nikakršnih težav pri zaposlovanju invalidov. Pa še nekaj: o invalidih ne bomo odločali in ničesar sprejemali brez invalidov!”

Za dostojno 3. življenjsko obdobje, kjer pokojnine niso miloščina, ampak zaslužena pravica generacije, ki je izgradila to družbo!

“Pri zdravstvu ne sme biti in ne bo odstopanj: vse zdravstvene storitve v mreži javnega zdravstva morajo biti dostopne vsem državljankam in državljanom, ne glede na to kako se pišejo in od kod prihajajo. Čakalnih vrst prek 30 dni enostavno več ne bo, pa četudi začne Drava teči po strugi navzgor! Moja ambicija, moja trdna želja je, da v Maribor pripeljemo sedež vsaj enega ministrstva in dveh pomembnih institucij: Holding slovenskih elektrarn in Urad za demografijo. Verjemite, da bom vse naredil, da se to realizira!”

Naročnik oglasnega sporočila je stranka SD.  Uredništvo spletnega medija Maribor24 z vsebino ni povezano.