Potem ko se nezadržno približuje 13. november, dan, ko bomo v Sloveniji izvolili novega predsednika ali predsednico,  se v drugem krogu glasovanja za predsedniški mandat potegujeta dva kandidata. Anže Logar, sicer poslanec Janševe SDS, ki se je na volitve podal kot neodvisni kandidat, je po prvem krogu pridobil največ glasov, približno 34 odstotkov volivcev. Nataša Pirc Musar, pravnica in neodvisna kandidatka, pa je po prvem krogu glasovanja dobila približno 27 odstotkov volivcev.

Najbolj pomemben gospodarski razvoj in samooskrba

Pred tedni smo na Maribor24 pripravili nabor področij, ki so pomembna za našo državo ter državljanke in državljane in vas pozvali, da v anketi označite za vas pomembno temo, torej tisto, ki bi ji moral novi predsednik posvečati največ pozornosti in o tej temi podati dodatna pojasnila.

V anketi je sodelovalo 51 bralcev in bralk našega medija. Največ (12 glasov, kar predstavlja 24 odstotkov) sodelujočih tako meni, da bi moral prihodnji predsednik ali predsednica pozornost namenjati gospodarskem razvoju in samooskrbi Slovenije, kar se zdi logičen pomislek v časih, ko se soočamo z energetsko krizo in vprašljivimi dobavami hrane. Skoraj enako pomembna se zdi vprašanim vloga predsednika pri zagotavljanju ustavnega reda. Gre predvsem za pristojnosti predsednika, pri tem pa so glasna nekatera namigovanja, da bi moral predsednik poleg reprezentativne, povezovalne in simbolične funkcije opravljati tudi nekaj več ustavnih in zakonskih pristojnosti, ki bi jih bilo treba okrepiti. Temu področju so sodelujoči namenili 11 glasov, kar znaša 22 odstotkov vprašanihDevet glasov oziroma 18 odstotkov vprašanih meni, da bi se moral prihodnji predsednik ali predsednica konkretneje ukvarjati s socialno problematiko.

Z rezultati smo seznanili oba predsedniška kandidata in ju povprašali za komentar. Opredelila sta se do prvih treh področij, ki ste jih izpostavili bralci.

Pirc Musar: “Slovenija mora prenoviti volilni sistem”

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je izpostavila pomen trajnostne pridelave hrane. “Vse gre v zeleno in trajnostno, samooskrba je pomembna z vidika tega, da bomo imeli na svojih krožnikih svežo in ekološko hrano,” je dejala uvodoma in poudarila, da Slovenija 50 odstotkov hrane uvaža, kar je po njenem mnenju ogromna številka, zato bi si v svojem mandatu prizadevala za nagovarjanje slovenskih kmetov k ekološki pridelavi hrane. Obenem si želi, da bi v Sloveniji povečali dodano vrednost na delavca. Višja, kot bo, več bo sredstev za socialne transferje, slednje pa je mogoče z razvojem tehnoloških panog v Sloveniji.

Predsedniška kandidatka Pirc Musarjeva v gospodarskem razvoju vidi prednosti za zmanjšanje revščine. “Slovenija je še vedno ena tistih držav, ki ima močan srednji razred, razkorak med revnimi in bogatimi je v Sloveniji majhen,” je dejala, po njenem mnenju pa bi si morali pripadniki višjega razreda bolj prizadevati za pomoč šibkejšim. Izpostavila je tudi delo humanitarnih organizacij, katerih članica je tudi sama.

Med pristojnostmi predsednika pri zagotavljanju ustavnega reda Pirc Musarjeva izpostavlja vlogo predsednika/-ice kot branika vrhovnih pravic. “Gre za nekaj, v kar iskreno verjamem in za to živim zadnjih 25 let. V ustavnih pravicah ni prostora za ideologije, želim si poenotenja Slovenije pri strateških temah, ki niso ne leve ne desne,” je poudarila in izpostavila, da med strateške teme tako sodijo tudi človekove pravice. Podpira tudi idejo, da bi predsednik/-ica države poimenoval tudi sodnike rednega sodstva, da se sodna veja oblasti loči iz politizacije. Želi si, da bi imel predsednik/-ica države možnost vlaganja ustavnih pobud ali zahtev za oceno ustavnosti. “Danes je predsednik oziroma predsednica nekakšen poštar med državnim zborom in uradnim listom in če na koncu ugotovi, da je nek zakon neustaven, nima nobenega manevra več. Če zakona ne podpiše, tvega ustavno obtožbo,” je poudarila. Velik izziv v predsedniški vlogi vidi tudi v prenovi volilnega sistema.

Logar: Kot predsednik bom predsednik vseh

Predsedniški kandidat Anže Logar zagotavljanje samooskrbnega gospodarstva v državi dojema kot eno najpomembnejših vprašanj v času globalne gospodarske krize, ki vsakodnevno preti tudi naši državi. “Gre za eno najpomembnejših vprašanj za kmetijski resor in vlado, da poskrbi za ustrezno samooskrbo, tudi z vidika zagotavljanja zalog,” je poudaril, po njegovem mnenju je treba spodbujati gospodarski in kmetijski razvoj v smeri, da bomo doma pridelali čim več živil in v primeru izpada iz svetovnih in evropskih verig lahko zagotovimo prehransko varnost prebivalcem Slovenije. “Spodbujati moramo našo podjetnost, oblikovati okolje, kjer bodo podjetniki lahko razvijali svoje storitve in proizvode, hkrati pa tudi privabljati tuje podjetniške ideje,” poudarja Logar, ki bi si v svojem mandatu prizadeval za vzpostavitev stabilnega gospodarskega okolja v naši državi z ustrezno davčno politiko.

Obenem vidi pomembno vlogo predsednika/-ice pri dovzetnosti za socialno problematiko v državi. “Kot predsednik bom predsednik vseh, tudi če se z menoj ne bodo strinjali, posebno pozornost bom namenjal prav sociali, še posebej v obdobju, ko rastejo življenjski stroški,” je poudaril. V svojem mandatu bi si prizadeval nagovarjati državni vrh, da bi ta sprejemal ukrepe, ki bi blažili stiske, v katerih so se marsikje znašli čez noč prav zaradi energetske krize.

“Predsednik republike mora narediti vse, kar je v njegovi moči, da se zagotavljanje ustavne varnosti spoštuje,” je na vprašanje o vlogi predsednika/-ice pri zagotavljanju ustavnega reda, poudaril Logar. Na eni strani bi Logar slednje dosegel s predlaganjem strokovnih ustavnih sodnikov, obenem pa mora biti po njegovem mnenju predsednik/-ica v rednem dialogu z vlado, da pri sprejemanju zakonodajnih predlogov pravočasno poseže v razpravo, da se zadosti vsem ustavnim načelom. “Ko predsednik priseže, je pomembno, da je vsaka njegova aktivnost usklajena z zakoni in ustavo republike Slovenije,” je še dejal Logar.

Drage bralke in bralci, zanima nas, kdo vas je najbolj prepričal pred drugim krogom predsedniških volitev. Vabljeni h glasovanju.

Kdo vas je najbolj prepričal?

  • Anže Logar (60%, 108 glasov)
  • Nataša Pirc Musar (40%, 71 glasov)

Vseh glasov: 179

Loading ... Loading ...

Svoj glas lahko oddate vse do petka, 5. novembra, do 12. ure, ko bomo predstavili tudi rezultate.