Študentsko delo je lahko eno od bistvenih poglavij mladosti, saj omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj, ki dopolnijo znanje, pridobljeno v šolskih ter študijskih klopeh.

Delo v času šolanja pa ne prinaša le možnosti, da po koncu študija na svoj življenjepis dodamo kakšno izkušnjo več, ampak ima številne druge prednosti ter nam lahko močno olajša načrtovanje kariere.

Konkurenčna prednost na trgu dela

Trenutno se na področju študentskega dela ponuja bogata izbira prostih del, ki jo mladi iskalci dela običajno prebrskajo na portalih različnih študentskih servisov kot so e-Študentski Servis, Mjob, Študentski servis Maribor

Kot nam pojasnijo na prvem, je trenutno konkurenca med mladimi še vedno močna, vseeno pa se delodajalci trenutno zaradi obširne ponudbe delovnih mest ter nekoliko manjših generacij mladih soočajo s težavo iskanja primernega kadra.

»Delodajalci pri iskanju mladih sodelavcev za prvo zaposlitev dajejo prednost mladim, ki imajo poleg teoretičnega znanja tudi delovne izkušnje, ki so jih dobili preko študentskega dela ali drugih oblik dela,« nam pojasni Maruša Goršak, svetovalka za karierno orientacijo na e-Študentskem Servisu, ki doda:

»Takšni mladi se namreč veliko bolj znajdejo na delovnem mestu, saj nekatera univerzalna znanja in kompetence pridobijo že z delom med študijem.«

Raziskave kažejo, da se kar 62 % mladih po končanem izobraževanju zaposli pri enem od delodajalcev, kjer so opravljali študentsko delo.

S študentskim delom mladi razvijajo številne kompetence in pridobivajo dragocene izkušnje, ki so lahko v prihodnosti odločilne pri prijavi na prosta delovna mesta. Delodajalci namreč cenijo praktične veščine in izkušnje, sposobnost reševanja problemov ter dobre komunikacijske spretnosti.

Prav študentsko delo pa mladim omogoča, da vse našteto razvijejo že med šolanjem ter s tem pridobijo zlata vredno prednost na trgu dela.

Študentsko delo je lahko dopolnitev študijske prakse

Študentsko delo hkrati učinkovito zapolnjuje vrzel številnih izobraževalnih in študijskih programov, ki pogosto ne vključujejo dovolj prakse. Z opravljanjem študentskega dela tako mladi pridobijo izkušnje, povezane s svojo izobraževalno potjo, predvsem pa številne druge, kot so izkušnje z delom z ljudmi, komunikacijo, delom pod pritiskom …

Delovna mesta mozaik različnih področij, znanje pa hitro zastara, zato je delodajalcem pomembno, kaj zna posameznik v praksi, kako se sporazumeva in rešuje probleme ter kam želi v prihodnje usmerjati svojo energijo.

Bodi aktiven/a in vzemi stvari v svoje roke

Dragocen nasvet, ki lahko mladim pomaga do uresničitve kariernih sanj, je predvsem ta, da naj bodo aktivni in da naj stvari vzamejo v svoje roke. Veliko študijskih programov namreč ne vključuje prakse ali pa je ta omejena na dva tedna v zadnjih letnikih, kar pomeni, da brez lastne aktivacije v okviru študentskega, prostovoljnega dela, sodelovanja v projektih, lokalni skupnosti in podobno na trg prideš brez delovnih izkušenj.

Ob opravljanju študentskega dela lahko izkušnje v času šolanja pridobiš tudi z vključevanjem v prostovoljno delo; pomočjo v svoji lokalni skupnosti; z delom v študentskih, mladinskih in drugih lokalnih organizacijah kot so gasilci; s sodelovanjem v šolskih projektih in dejavnostih; uresničevanjem svojih hobijev …

S preizkušanjem različnih del in delodajalcev tako mladi med drugim dobijo vpogled v trende razvoja v branži, za dijake in študente naravoslovno tehničnih programov pa je prav študentsko delo pogosto tudi edina priložnost, da razvijejo kompetence dela z ljudmi.

Vseeno pa se je potrebno zavedati, da je pri ozko specializiranih poklicih, kjer znanje težje pridobiš naknadno, ter pri reguliranih poklicih je izobrazba seveda še vedno ključna, saj brez prave izobrazbe poklica vzgojitelja, odvetnika ali fizioterapevta sploh ne moreš opravljati.

Imam diplomo … Kaj pa izkušnje?

Vseeno pa so lahko kljub izobrazbi prav izkušnje, pridobljene s študentskim delom, tiste, ki mladega posameznika ločijo od ostalih kandidatov.

Diplomanti določenega študija namreč ob zaključku prejmejo vsi enako diplomo, drugačne pa jih naredijo delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, neformalno pridobljena znanja ter kompetence in osebnost.

Študentsko delo kot odlična odskočna deska na sodobnem trgu dela

Študentsko delo omogoča še nekaj: mladega posameznika pripravi na dinamičen trg dela, kjer je odločitev za zgolj en poklic oziroma opravljanje enega dela od konca izobraževanja pa do upokojitve le še izjema, ne več pravilo.

Študentsko delo lahko tako mlademu posamezniku ponudi vpogled tudi v področja, ki se razlikujejo od njegovega študijskega programa ter ga morda navduši ter pripravi celo na delo v povsem drugi stroki.

Strokovnjaki pravijo, da bodo tekom svojega življenja zamenjali od pet do sedem poklicev, ne le zaposlitev, kar pomeni tudi neprestano posodabljanje znanja.

Prav zato je študentsko delo odlična priložnost za raziskovanje različnih poklicev, gradnjo socialne mreže ter odkrivanje lastnih interesov. Ne smemo namreč pozabiti, da je karierni razvoj v veliki meri na ramah posameznika, od nas pa je odvisno, kako bomo kar najbolje izkoristili svoje potenciale.