TOP ŠIHT: Vodja prodajnega tima, krajinski arhitekt, sistemski administrator, upravnik stavb …

Uredništvo , 07.12.23 ob 03:00

Iščeš nov izziv? Preveri, katera prosta delovna mesta so na voljo v Mariboru in okolici in jih predstavljamo v tokratnem izboru TOP ŠIHT!

TOP ŠIHT: Vodja prodajnega tima, krajinski arhitekt, sistemski administrator, upravnik stavb …

Si želiš spremembe v svoji karieri? Bi rad delal v dinamičnem in stimulativnem okolju? Imaš ustrezno izobrazbo in izkušnje za delo na področju zavarovalništva, informacijskih tehnologij, upravljanja nepremičnin ali visokega šolstva?

Potem ne spreglej našega tedenskega izbora TOP ŠIHT, kjer predstavljamo najbolj zanimiva in aktualna prosta delovna mesta v Mariboru in okolici. Morda je med njimi tudi tvoj novi TOP ŠIHT!

Krajinski arhitekt

Kje? MOGA družba za urejanje okolja

Si za to delovno mesto? Če imaš visokošolsko izobrazbo s področja krajinske arhitekture, vozniško dovoljenje B kategorije, poznaš rastline in rastlinske vrste, znaš računalniško projektirati in načrtovati ter si sposoben voditi in organizirati delo skupin, potem si pravi kandidat za to delovno mesto. Poleg tega ni potrebno, da imaš delovne izkušnje, saj boš dobil ustrezno usposabljanje in mentorstvo.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri MOGA družbi za urejanje okolja d.o.o., boš delal v dinamičnem in kreativnem kolektivu, ki se ukvarja z načrtovanjem in urejanjem hortikulturnih objektov. Tvoje delovne naloge bodo svetovanje strankam, izmere in posnetek stanja na terenu, izdelava ponudb, učinkovito komunikiranje s strankami in druga dela po navodilih nadrejenega.

Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za nedoločen čas, kar ti zagotavlja stabilnost in varnost. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Razvojni projektant tehnolog

Kje? PRIMAT tovarna kovinske opreme

Si za to delovno mesto? Če imaš visokošolsko izobrazbo s področja metalurgije, strojništva ali kovinarstva, vozniško dovoljenje B kategorije, vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj in poznaš programska orodja za projektiranje in tehnologijo (Creo, AutoCAD), potem si primeren kandidat za to delovno mesto. Poleg tega moraš obvladati osnovno delo z urejevalniki besedil, preglednicami in bazami podatkov.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri PRIMAT tovarni kovinske opreme d.d., boš delal v razvojno projektni skupini, ki se ukvarja z izdelavo tehnološke dokumentacije, optimizacijo linij v proizvodnji, izdelavo prototipov in strokovno podporo ostalim oddelkom. Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za nedoločen čas, vendar s 6-mesečnim poskusnim delom, ki ti omogoča, da se spoznaš z delom in kolektivom. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Vodja prodajnega tima

Kje? Zavarovalnica Sava

Si za to delovno mesto? Če imaš srednjo ali višjo izobrazbo, dve leti delovnih izkušenj na področju zavarovalništva, vozniško dovoljenje B kategorije, računalniško znanje in dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, potem si primeren kandidat za to delovno mesto. Poleg tega je zaželeno, da znaš angleško, poznaš zavarovalniški trg in konkurenco ter imaš vodstvene, organizacijske, komunikacijske in prodajne sposobnosti.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri Zavarovalnici Sava, boš postal vodja prodajnega tima, ki se ukvarja z organiziranjem dela na terenu z dodeljenimi zastopniki in agencijami. Tvoje delovne naloge bodo sodelovanje pri izdelavi letnega operativnega načrta in prodajnih aktivnosti, izvedba prodajnih akcij, kontrola finančnega in operativnega poslovanja zastopnikov in agencij, spremljanje izpolnjevanja mesečnega plana produkcije, priprava, izvedba, kontrola in analiza prodajnih aktivnosti, izobraževanje, posredovanje zavarovalno tehničnih in prodajnih znanj zastopnikom na terenu, spremljanje dela zastopnikov, nudenje strokovne pomoči, izdelava ponudb pri zahtevnejših zavarovanjih, uvajanje novih zastopnikov in agencij, skrb in odgovornost za razvoj zastopnikov in prodajnih kanalov, izvajanje coachingov in mentorstev, spremljanje zavarovalniškega trga, konkurence in podajanje predlogov.

Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za nedoločen čas, vendar s 6-mesečnim poskusnim delom, ki ti omogoča, da se spoznaš z delom in kolektivom. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Skupinski habilitator

Kje? Varstveno delovni center Polž

Si za to delovno mesto? Če imaš visokošolsko izobrazbo s področja socialnega dela, psihologije, defektologije, teologije ali druge socialne, sociološke, zdravstvene ali pedagoške usmeritve, eno leto delovnih izkušenj na področju dela z osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, vozniško dovoljenje B kategorije, računalniško znanje in strokovni izpit iz socialnega varstva, potem si primeren kandidat za to delovno mesto. Poleg tega je zaželeno, da znaš slovensko jezik tekoče, tako v razumevanju, govorjenju kot pisanju.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri Varstveno delovnem centru Polž Maribor, boš postal skupinski habilitator v SVZ, ki se ukvarja z organiziranjem, spremljanjem in izvajanjem strokovnega dela z uporabniki.

Tvoje delovne naloge bodo izdelava, izvajanje in evalviranje individualnih načrtov, usmerjanje sodelavcev pri delu z uporabniki in vodenju dokumentacije, pomoč uporabnikom pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, skrb za zdravje in varnost uporabnikov, priprava strokovnih programov in dokumentacije iz svojega delovnega področja, priprava in vodenje projektov, sodelovanje v strokovnih skupinah zavoda, sodelovanje s svojci, zakonitimi zastopniki, zagovorniki, organizacijami in drugimi, spremljanje razvoja stroke, zakonodaje, internih aktov ter vnašanje v delo, občasno izvajanje prevozov in spremstvo uporabnikov, izvajanje del in nalog po navodilih nadrejenega, internih aktih zavoda in zakonodaji.

Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za nedoločen čas, brez poskusnega dela, kar ti zagotavlja stabilnost in varnost. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Upravnik stavb

Kje? SZ Smreka

Si za to delovno mesto? Če imaš višjo ali srednjo izobrazbo s področja gradbeništva, deset let delovnih izkušenj na področju upravljanja stavb, vozniško dovoljenje B kategorije, računalniško znanje, potem si primeren kandidat za to delovno mesto. Poleg tega moraš biti sposoben organizirati in nadzorovati izvajalce del v stavbah, voditi sestanke z lastniki in pripravljati dokumentacijo, organizirati vzdrževanje stavb.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri SZ Smreka, upravljanje z nepremičninami d.o.o., boš postal upravnik stavb, ki se ukvarja z upravljanjem večstanovanjskih in poslovnih stavb. Tvoje delovne naloge bodo skrb za urejenost in varnost stavb, sklepanje pogodb z izvajalci storitev, reševanje reklamacij in pritožb, priprava letnih poročil in obračunov, sodelovanje z etažnimi lastniki in drugimi deležniki, izvajanje zakonskih predpisov in internih aktov podjetja.

Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za nedoločen čas, brez poskusnega dela, kar ti zagotavlja stabilnost in varnost. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Samostojni strokovni sodelavec v Službi za mednarodne projekte in projekte

Kje? Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM

Si za to delovno mesto? Če imaš visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo s področja družboslovja, naravoslovja, izobraževalnih ved ali kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterinarstva, ni zahtevano delovne izkušnje, računalniško znanje zahtevno urejevalniki besedil, osnovno delo s preglednicami, delo z bazami podatkov in računalniško oblikovanje, potem si primeren kandidat za to delovno mesto. Poleg tega moraš imeti aktivno znanje angleškega jezika in znanja za koordiniranje in vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri UM FERI, boš postal samostojni strokovni delavec v službi za mednarodne projekte in projekte strukturnih skladov, ki se ukvarja z nudenjem strokovne, administrativne in druge pomoči pri interpretaciji razpisanih programov in projektov, prijavah projektov in programov, izvajanju in vodenju projektne dejavnosti.

Tvoje delovne naloge bodo ravnanje z zapisi in razvrščanje dokumentarne gradive, sodelovanje pri načrtovanju finančnih osnov za izvedbo projektov, priprava podlag in izdelava vsebinskih, finančnih in drugih poročil o izvajanju projektnih aktivnosti, pripravljanje in spremljanje pogodb za raziskovalno delo, oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih in programih, reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela strokovne službe, zbiranje in urejanje podatkov o predvidenih poslovnih procesih in stanjih, nadomeščanje sodelavcev in nadrejenega v njegovi odsotnosti, priprava podatkov za obračun plač in honorarjev za znanstveno-raziskovalno in drugo projektno dejavnost, pripravljanje, urejanje in arhiviranje projektne dokumentacije, sodelovanje v delovnih in stalnih komisijah organov UM in članice oz. druge članice, opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke do 31.12.2024 z možnostjo podpisa nove pogodbe, s 3-mesečnim poskusnim delom, ki ti omogoča, da se spoznaš z delom in kolektivom. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Samostojni strokovni sodelavec v Centru za vseživljenjsko učenje

Kje? Univerza v Mariboru

Si za to delovno mesto? Če imaš visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo s področja družboslovja, humanistike, naravoslovja, tehnike ali izobraževalnih ved, eno leto delovnih izkušenj na področju izobraževanja ali vodenja projektov, aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje nemškega jezika (ali enega komunikacijskega jezika EU), računalniško znanje in poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja visokega šolstva in znanosti, potem si primeren kandidat za to delovno mesto.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri Univerzi v Mariboru, boš postal samostojni strokovni delavec v Centru za vseživljenjsko učenje na Univerzi v Mariboru, ki se ukvarja z nudenjem strokovne, administrativne in druge pomoči pri interpretaciji razpisanih programov in projektov, prijavah projektov in programov, izvajanju in vodenju projektne dejavnosti.

Tvoje delovne naloge bodo pripravljanje podlag za izvajanje dejavnosti s strokovnega področja, svetovanje kandidatom za vključevanje v programe vseživljenjskega učenja, proučevanje prakse, zakonov, predpisov, priporočil in novosti na področju visokega šolstva in znanosti, zbiranje in urejanje podatkov o predvidenih poslovnih procesih in stanjih na področju izobraževanja in študija ter programih vseživljenjskega učenja, analiziranje ugotovljenih odmikov in izdelovanje poročil za nadrejenega, svetovanje članicam pri pripravi programov za vseživljenjsko učenje, proučevanje potreb po različnih oblikah vseživljenjskega učenja, vključno z mikrodokazili, in možnostih za njegovo financiranje, zagotavljanje dostopa do gradiv za seje komisij s področja, ki ga pokriva strokovna služba, pripravljanje informacijskih gradiv in gradiv za delo organov …

Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za določen čas oz. 30.11.2025, s 3-mesečnim poskusnim delom, ki ti omogoča, da se spoznaš z delom in kolektivom. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Sistemski administrator

Kje? Javni holding Maribor

Si za to delovno mesto? Če imaš višjo ali višjo strokovno izobrazbo s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, eno leto delovnih izkušenj na podobnih ali enakih delih, vozniško dovoljenje B kategorije, zelo dobro znanje angleškega in nemškega jezika, zahtevno znanje urejevalnikov besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij in operacijskih sistemov, potem si primeren kandidat za to delovno mesto. Poleg tega moraš imeti sposobnost samostojnega izvajanja opravil, samostojnega odločanja, obvladovanja procesov, poznavanja sodobne informacijske tehnologije, zakonodaje in predpisov s področja dela.

Kaj te čaka? Če se zaposliš pri Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., boš postal sistemski administrator v oddelku “Infrastruktura” v službi za informacijske tehnologije skupine JHMB oz. vanjo povezanih podjetji.

Tvoje delovne naloge bodo priprava in izdelava dokumentacije in skrb za realizacijo s področja dela, zbiranje in urejanje podatkov s področja dela, vodenje evidenc, pomoč nadrejenim pri organizaciji in izvajanju strokovnih nalog s področja dela, izvajanje zelo zahtevnih nalog iz področja dela načrtovanje, raziskovanje in svetovanje z uporabo zamisli, teorij in operativnih metod ter priprava zahtevnih strokovnih tekstov in poročil, pripravljanje analiz in drugih strokovnih podlag za sprejemanje odločitev, izvajanje ukrepov vezanih na razvoj in optimizacijo delovnih procesov, izvajanje instalacij in konfiguracij sistemske računalniške opreme …

Delovni čas je 40 ur na teden, urnik pa je dopoldanski. Pogodba o zaposlitvi je za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom, ki ti omogoča, da se spoznaš z delom in kolektivom. Poleg tega imaš pravico do regresa, letnega dopusta, malice, prevoza na delo in drugih bonitet, ki jih določa kolektivna pogodba.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!