Delo od doma je v zadnjih letih postalo vse bolj priljubljeno, s pandemijo COVID-19 pa se je ta trend še pospešil.

Mnogi zaposleni so se navdušili nad fleksibilnostjo in udobnostjo dela iz domačega udobja, vendar pa se ob tem porajajo tudi nekatera nova vprašanja in izzivi. Eden od teh izzivov so skriti stroški dela od doma, ki jih pogosto na svoje rame prevzamejo zaposleni sami.

Delo od doma kot prihranek?

Na prvi pogled se zdi, da delo od doma pomeni prihranek denarja. Navsezadnje ni potrebe po prevozu, stroški malce in garderobe so manjši … Vendar pa se ti očitni prihranki pogosto izničijo z manj vidnimi stroški, ki jih zaposleni krijejo sami.

Eden od največjih skritih stroškov dela od doma so stroški opreme in vzdrževanja delovnega prostora. Zaposleni morajo sami poskrbeti za ergonomsko mizo in stol, računalniško opremo, tiskalnik, papir in druge potrebščine.

Prav tako morajo sami kriti stroške interneta in vzdrževanja domačega omrežja. Vsi ti stroški se sčasoma lahko naberejo in predstavljajo znatno finančno breme za zaposlene.

Poleg stroškov opreme so tukaj še stroški porabe energije. Čeprav delo od doma lahko pomeni manjšo porabo energije v pisarni, se poraba energije doma lahko poveča, saj so računalniki, tiskalniki in druga elektronska oprema vklopljeni dlje časa. Prav tako se lahko povečata poraba vode in ogrevanja, saj zaposleni doma preživijo več časa …

Stroški zdravja

Nenazadnje ne gre pozabiti tudi na vpliv dela od doma na duševno zdravje in počutje zaposlenih. Izoliranost od sodelavcev in pomanjkanje jasne ločnice med delom in zasebnim življenjem lahko vodita do stresa, izgorelosti in celo depresije.

Delo od doma kot tema prihodnosti trga dela

Skriti stroški dela od doma so torej tema, ki jo je potrebno vzeti resno. Pomembno je, da se o tem vprašanju odpre odprta in transparentna razprava med delodajalci in zaposlenimi. Delodajalci bi morali razmisliti o tem, kako bi lahko zaposlenim pomagali pri kritju stroškov dela od doma, na primer z dodeljevanjem dodatkov za opremo ali subvencijami za internet.

Hkrati pa se morajo zaposleni zavedati svojih pravic in odgovornosti ter se zavestno odločiti, ali je delo od doma res prava izbira zanje. Delo od doma namreč ne sme postati način zniževanja stroškov za podjetja ...