Trenuten pregled po naboru prostih delovnih mest pokaže, da se številne mariborske in okoliške šole soočajo z iskanjem novih sodelavcev, ki bi zapolnili luknje v kolektivih. Tako je trenutno na voljo mnogo prostih delovnih mest za vse, ki bi si želeli službe v šolstvu, vzgoji in izobraževanju.

Učitelj matematike

Kje? Osnovna šola Dušana Flisa Hoče

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata vključujejo visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali prejšnjo visokošolsko univerzitetno izobrazbo s specializacijo za učitelje. Kandidat ne potrebuje delovnih izkušenj, vendar mora imeti osnovna računalniška znanja, vključno z urejanjem besedil, delom s preglednicami, bazami podatkov in računalniškim oblikovanjem.

Poleg tega mora kandidat priložiti dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in izjavo, da ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja.

Kaj te čaka? Novega učitelja matematike išče Osnovna šola Dušana Flisa Hoče v Hočah. Delovne naloge vključujejo poučevanje matematike in dopolnjevanje v oddelku podaljšanega bivanja. Delovni čas je polni, 40 ur na teden, in zaposlitev je za nedoločen čas. Poskusno delo ni zahtevano. Dodatne bonitete vključujejo stabilno zaposlitev v prijetnem delovnem okolju.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Vzgojitelj

Kje? Dijaški dom Drava

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata vključujejo visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali prejšnjo visokošolsko univerzitetno izobrazbo.

Delovne izkušnje niso zahtevane, kandidat pa mora imeti vozniško dovoljenje kategorije B in dobro znanje slovenskega jezika (razumevanje, govorjenje in pisanje). Osnovna računalniška znanja vključujejo urejevalnike besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov in računalniško oblikovanje. Delo je dvoizmensko z neenakomerno razporejenim delovnim časom.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo izvajanje neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela, priprave na vzgojno-izobraževalno delo, delo v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter opravljanje drugih nalog po letnem delovnem načrtu in navodilih ravnatelja. Delovni čas je polni, 40 ur na teden, zaposlitev pa je za določen čas 10 mesecev. Poskusno delo traja 3 mesece.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Učitelj praktičnega pouka ekonomije

Kje? Srednja šola za trženje in dizajn Maribor

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata vključujejo visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali prejšnjo visokošolsko univerzitetno izobrazbo na področju ekonomije.

Delovne izkušnje niso zahtevane. Kandidat mora imeti tekoče znanje slovenskega jezika (razumevanje, govorjenje in pisanje) ter osnovna računalniška znanja, vključno z urejanjem besedil, delom s preglednicami, poznavanjem računalniških omrežij in računalniškim oblikovanjem.

Kandidati morajo posredovati potrdilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da niso v kazenskem postopku, in potrdilo o spolni nedotakljivosti.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo poučevanje ekonomskih predmetov in modulov. Delovni čas je polni, 40 ur na teden, z delom v dopoldanskem času. Zaposlitev je za nedoločen čas in začne veljati od 1. septembra 2024, pri čemer pa velja izpostaviti, da poskusno delo ni zahtevano.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Učitelj glasbene umetnosti, delo v oddelku podaljšanega bivanja

Kje? Osnovna šola Tabor I Maribor

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto učitelja glasbene umetnosti in v oddelku podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Tabor I Maribor so zahtevani naslednji pogoji: visokošolska izobrazba druge stopnje ali prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba s specializacijo za učitelje, vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju ter dobro znanje slovenskega jezika v vseh oblikah (razumevanje, govorjenje, pisanje).

Kandidati morajo priložiti dokazila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit), izobrazba pa mora biti univerzitetna 2. stopnje, prof. glasbene umetnosti.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo poučevanje glasbene umetnosti v kombinaciji z delom v oddelku podaljšanega bivanja, izvajanje nalog v skladu s predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest šole ter letnim delovnim načrtom šole, v skladu z navodili vodstva šole.

Delovni čas je polni, 40 ur na teden, zaposlitev pa je za določen čas do 31. avgusta 2025. Poskusno delo ni zahtevano.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Knjižničar

Kje? Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto knjižničarja na Osnovni šoli Toneta Čufarja Maribor so zahtevani naslednji pogoji: visokošolska izobrazba druge stopnje ali prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti.

Zaželene so izkušnje, vendar pa te niso obvezne. Kandidat mora imeti dobro znanje slovenskega jezika v vseh aspektih (razumevanje, govorjenje, pisanje). Poleg tega mora kandidat izpolnjevati druge specifične zahteve glede pedagoških znanj in sposobnosti organizacije dela.

Kaj te čaka? Novega knjižničarja si želijo v Osnovni šoli Toneta Čufarja v Mariboru. Delovne naloge vključujejo strokovno delo v knjižnici: nabava in strokovna obdelava knjižničnega gradiva, vodenje statistike izposoje, svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito uporabo knjižničnega gradiva ter sodelovanje na šolskih aktivnostih in konferencah.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Učitelj strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka ter laborant

Kje? Srednja šola za oblikovanje Maribor

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto učitelja strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka ter dela laboranta pri Srednji šoli za oblikovanje Maribor so zahtevani naslednji pogoji: visokošolska izobrazba druge stopnje ali prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba s področja modnega oblikovanja, oblikovanja prostora in industrijskega oblikovanja.

Poleg tega je potrebno 1 leto delovnih izkušenj ter znanje šivanja, krojenja, modeliranja, poznavanja programske opreme za modno oblikovanje in krojenje, delo s tekstilom in drugimi materiali, fine motorične spretnosti, timsko delo, projektno delo ter zaželen portfolio izdelkov. Prijava vključuje tudi potrebo po pedagoško-andragoških znanjih in opravljenem strokovnem izpitu.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo poučevanje strokovnih predmetov in praktičnega pouka v programu Izdelovalec oblačil ter delo laboranta pri modnem oblikovanju v programu Tehnik oblikovanja. Pričakujete lahko zaposlitev za nedoločen čas za polni delovni čas, pri čemer je poskusna doba 3 mesece.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Učitelj predmetnega pouka v mednarodnem programu – Tehnika in tehnologija, Računalništvo

Kje? Osnovna šola Leona Štuklja

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata vključujejo visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, izkušnje v IB programih vsaj 6 mesecev ter odlično znanje angleškega jezika. Poleg tega je potrebno poznavanje računalniških programov in urejevalnikov besedil na zahtevni ravni.

Kaj te čaka? Delovno mesto na OŠ Leona Štuklja Maribor vključuje opravljanje nalog in del v skladu z veljavnimi predpisi ter letnim delovnim načrtom šole. Zaposlitev je za nedoločen čas s 9 urami dela na teden, brez poskusnega dela.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Učitelj predmetnega pouka – slovenščina

Kje? Osnovna šola Starše

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto učitelja na OŠ Starše so zahtevani visokošolska izobrazba 2. stopnje s specializacijo za učitelje, znanje slovenskega jezika na tekoči ravni ter vozniško dovoljenje kategorije B.

Dodatno se pričakuje osnovno znanje dela z urejevalniki besedil, preglednicami in bazami podatkov.

Kaj te čaka? Delo vključuje poučevanje slovenščine in izvajanje ur razširjenega programa, skladno s sistemizacijo dela in letnim delovnim načrtom šole. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden), brez poskusnega dela.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Učitelj strokovno-teoretičnih predmetov ter teoretičnega in praktičnega dela strokovnih modulov za področje elektrotehnike in mehatronike

Kje? Tehniški šolski center Maribor

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto v Tehniškem šolskem centru Maribor so zahtevani visokošolska izobrazba prve ali druge stopnje s področja elektrotehnike in energetike, ter vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike in/ali mehatronike.

Poleg tega je potrebno dobro znanje slovenskega jezika in napotitev kandidatov iz evidenc Zavoda za zaposlovanje.

Kaj te čaka? Delo vključuje poučevanje strokovno-teoretičnih predmetov ter praktičnega pouka, prilagojenega področju elektrotehnike in/ali mehatronike. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in obveznim 3-mesečnim poskusnim delom. Urnik dela je gibljiv.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!