V svežem TOP ŠIHT izboru prostih delovnih mest smo skušali na kup zbrati zanimiva, raznovrstna prosta delovna mesta, pri tem pa smo naleteli na prepoznavna podjetja, kot so Mercator, Pošta Slovenije, Emil Frey avtocenter … Se med prostimi delovnimi mesti morda najde katero prav za vas?

Zavarovalni zastopnik - specialist za prodajo zavarovanj preko telefona

Kje? Smart Money Solutions d.o.o.

Si za to delovno mesto? Za to delovno mesto se iščejo posamezniki z odličnimi komunikacijskimi spretnostmi in sposobnostjo vzpostavljanja pristnih odnosov s strankami.

Kandidati morajo biti profesionalni, zanesljivi in pozitivno naravnani ter imeti osnovno poznavanje računalniških orodij in pripravljenost za učenje novih znanj. Zahtevana je vsaj V. stopnja izobrazbe. Izkušnje so dobrodošle, a niso pogoj. Samoiniciativnost, natančnost, zanesljivost in timsko delo so ključne lastnosti, medtem ko je licenca AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja zaželena, a ne nujna.

Kaj te čaka? Pričakuje zaposlitev v podjetju Smart Money Solutions d.o.o. Naloge novega sodelavca bodo komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi strankami preko telefona za sklepanje zavarovanj ter razvijanje in vzdrževanje odnosov s strankami s poudarkom na kakovosti in profesionalnosti.

Delovni čas je fleksibilen, kar pomeni, da lahko novi sodelavci delajo takrat, ko jim najbolj ustreza, brez večizmenskega dela in dela med vikendi. Podjetje ponuja konkurenčno plačo, ki je višja od minimalne, s stimulacijami za dosežke. Delovno okolje je stabilno in predvidljivo, kar omogoča delo od doma in čas za pomembnejše stvari, kot je družina.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Finančni analitik

Kje? SG Automotive d.o.o.

Si za to delovno mesto? Za to delovno mesto se iščejo posamezniki z diplomo iz financ, računovodstva, ekonomije ali sorodnega področja (zaželen je magisterij). Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta izkušenj na področju financ, računovodstva ali podobnih področjih.

Prav tako morajo imeti strokovno znanje o orodjih za finančno modeliranje in analizo podatkov. Organiziranost in učinkovitost pri delu ter prijazen, ustrežljiv in dostopen komunikacijski slog so ključne lastnosti.

Kaj te čaka? Čaka vas zaposlitev v podjetju SG Automotive d.o.o., ki se nahaja v Slovenskih Konjicah. Naloge novih zaposlenih bodo priprava temeljitih analiz računovodskih izkazov, tržnih trendov in podatkov o uspešnosti za namene priprave predlogov za vodstvene odločitve.

Prav tako boste pripravljali izčrpna poročila in predstavitve za različne deležnike, tako notranje kot zunanje. Podjetje nudi konkurenčen plačilni paket, prijazno in prilagodljivo delovno okolje ter delo v finančno stabilnem, rastočem podjetju v cvetoči in uspešni elektronski industriji.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Strokovni koordinator (področje računovodstva)

Kje? Pošta Slovenije d.o.o.

Si za to delovno mesto? Za to delovno mesto se iščejo kandidati z visokošolsko izobrazbo druge stopnje (univerzitetni študijski program) ali magisterijem stroke (2. bolonjska stopnja). Kot alternativa se sprejme visokošolsko strokovno izobraževanje in 5 let delovnih izkušenj.

Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju računovodstva ali na enakih oziroma podobnih delih. Priporočena znanja vključujejo poznavanje računovodskih standardov, Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, davčne in finančne zakonodaje ter osnovno poznavanje informacijskega sistema SAP. Zahteva se osnovno znanje programa Word, nadaljevalno znanje Excela in obvladovanje Outlooka.

Kandidati morajo imeti tudi vozniški izpit B kategorije, znanje angleškega jezika na ravni A2 in visoko raven slovenskega jezika. Pogoj je tudi potrdilo o nekaznovanosti.

Kaj te čaka? Naloge bodo vključevale strokovno koordiniranje aktivnosti na področju računovodstva, knjiženje poslovnih dogodkov, spremljanje terjatev in obveznosti ter usklajevanje odprtih postavk. Prav tako bodo novi sodelavci opravljali dela s področja obračunavanja davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb ter pripravo mesečnih, medletnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov.

Pripravljali boste različna poročila in poročali finančnim, statističnim in drugim državnim organom. V okviru delovnih nalog bodo tudi vodenje in usklajevanje glavne knjige in pomožnih knjig, sodelovanje pri zaključni reviziji in pripravi letnega poročila ter spremljanje predpisov s področja računovodstva.

Podjetje nudi dinamično delo v raznolikem okolju, dodatne ugodnosti, kot so ponudba počitniških nastanitev, aktivnosti na področju promocije zdravja, družabne aktivnosti in srečanja zaposlenih. Kot prejemniki osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje zagotavljajo tudi zaupno in brezplačno zunanjo psihološko pomoč ter podporo za zaposlene in njihove družinske člane, novoletno obdaritev otrok zaposlenih do sedmega leta starosti in obdarovanje novorojenčkov zaposlenih. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusnim delom do 6 mesecev.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Prodajni svetovalec

Kje? Emil Frey Avtocenter d.o.o.

Si za to delovno mesto? Za to delovno mesto se iščejo kandidati z dokončano V. stopnjo izobrazbe. Kandidati morajo imeti pasivno znanje enega tujega jezika, zaželeno pa je najmanj 1 leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu. Pomembne so sposobnosti timskega in samostojnega dela, smisel za delo z ljudmi, komunikativnost in dinamičnost. Prav tako morajo biti pripravljeni na stalno učenje in spoznavanje novosti, biti računalniško pismeni in imeti vozniški izpit B kategorije.

Kaj te čaka? Obeta se vam zaposlitev v podjetju Emil Frey Avtocenter d.o.o., ki se nahaja v Mariboru. Naloge novega zaposlenega bodo tekoče in pisno opominjanje in razčiščevanje terjatev s poslovnimi partnerji, evidentiranje reklamacij v zvezi z nabavo, reševanje manj zahtevnih reklamacij, vodenje ustreznih evidenc, spremljanje zadovoljstva kupcev in pospeševanje prodaje.

Prav tako boste sprejemali stranke v salonu, predstavljali ponudbo blaga, pomagali pri odločitvah, nameščali blago v salon in na prodajne police ter urejali prodajni prostor. Izdelovali bodo ponudbe, predračune, predpogodbe za prodajo blaga, zbirali in evidentirali naročila ter druge potrebe po informacijah, pridobili blago za stranke, pregledovali blago pred izdajo in ga predajali strankam.

Naloge bodo tudi izdelava računov, potrdil, blagajniških prejemkov, reševanje reklamacij kupcev, vodenje ustreznih evidenc, izvajanje poprodajnih aktivnosti, kontrola cen in zaloge ter informiranje in poročanje o prodaji. Prav tako bodo uvajali nove delavce.

Podjetje nudi zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, urejeno delovno okolje, stimulativno nagrajevanje, uvajanje v delo z mentorjem, delo v prijetnem kolektivu, druženje in povezovanje ob piknikih, zabavah, športnih dejavnostih, dodatne dneve dopusta, dodatno pokojninsko zavarovanje in zavarovanje Specialisti+, izobraževanja in druge razvojne možnosti znotraj skupine Emil Frey, ugoden najem ali nakup vozil hišnih znamk ter ostalih izdelkov in storitev skupine Emil Frey ter številne ugodnosti in pozornosti, zaradi katerih so zaposleni zadovoljni.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Gradbeni delovodja

Kje? Cestno podjetje Ptuj d.d.

Si za to delovno mesto? Za to delovno mesto se iščejo kandidati z najmanj V. stopnjo izobrazbe s področja gradbeništva. Kandidati morajo imeti vsaj 1 leto delovnih izkušenj v gradbeništvu. Pomembne so lastnosti, kot so komunikativnost, strokovnost, zanesljivost in zmožnost samostojnega izvajanja vseh opravil. Prav tako morajo imeti sposobnost za timsko delo.

Kaj te čaka? Na voljo je zaposlitev v podjetju Cestno podjetje Ptuj d.d., ki se nahaja na Ptuju. Naloge bodo vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzor delovnih procesov na nivoju delovodje v skladu s projektno dokumentacijo, načrti za gradnjo in dovoljenji.

V novi vlogi boste planirali potrebne kadre in skrbeli za razporejanje in odrejanje del zaposlenim skladno s pripravljenim terminskim planom. Naloge vključujejo tudi organizacijo lastnega dela in dela delovne skupine, samostojno izvajanje zahtevnejših delovnih postopkov, skrb za produktivnost in optimiranje stroškov, izračun opravljenega dela po skupinah ter vodenje dnevne evidence opravljenih del.

Prav tako boste izvajali meritve na gradbišču in vodili evidence izmer, obvladovali tehnike reševanja problemov, iskali rešitve na projektih ter učinkovito ustno in pisno komunicirali ter vodili evidence in druga administrativna dela. Sodelovali boste z nadrejenimi, naročniki – investitorji, podizvajalci in kooperanti ter sosednjimi lastniki zemljišč.

Podjetje nudi zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev, redno plačilo in vse dodatke v skladu z veljavno kolektivno pogodbo ter dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Arhitekt

Kje? Lumar IG d.o.o.

Si za to delovno mesto? Za to delovno mesto se iščejo kandidati z univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo arhitekturne smeri.

Kandidati morajo imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju arhitekture. Prednost imajo tisti, ki imajo opravljen strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta in znanje vsaj enega tujega jezika. Prav tako je zaželeno poznavanje dela z CAD programi (ACAD, ArchiCad, ...) in Microsoft Office programi. Kandidati morajo imeti sposobnost timskega dela in izdelave realističnih vizualizacij in/ali znanja BIM programov.

Kaj te čaka? Pričakujete lahko zaposlitev v podjetju Lumar IG d.o.o., ki se nahaja v Mariboru. Naloge bodo obsegale sodelovanje s strankami za pridobitev potrebnih informacij za pripravo projektnih rešitev, izdelavo končnih idejnih izrisov in realističnih vizualizacij, pripravljanje podlag za pridobivanje gradbenih dovoljenj ter sodelovanje pri postopkih za pridobitev teh dovoljenj. Prav tako bodo zadolženi za kontrolo usklajenosti projektne dokumentacije, izdelavo PZI projektov ter sodelovanje, koordinacijo in nadzor vseh projektantov pri pripravi PZI projekta in predajo PZI v izvedbo. Poleg tega bodo sodelovali pri razvoju novih tipov hiš in objektov. Podjetje nudi zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, karierni in osebni razvoj v mednarodnem podjetju, možnost dolgoročne zaposlitve v stabilnem in uspešnem podjetju ter možnost internih in eksternih izobraževanj na strokovnem področju. Delali bodo v kreativnem delovnem okolju in dinamičnem kolektivu.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Komercialist

Kje? Center tehnike in gradnje Slovenska Bistrica, Mercator

Si za to delovno mesto? Mercator center tehnike v Slovenski Bistrici išče kandidate z VI. stopnjo izobrazbe, pozitivno naravnanostjo ter odprtimi rokami do novih priložnosti ter učenja v okviru delovnega mesta.

Kaj te čaka? Podjetje Mercator d.o.o. išče komercialista za delo v Centru tehnike in gradnje Slovenska Bistrica. Delovne naloge vključujejo naročanje in prodajo blaga, skrb za stalen sortiment in gospodarno ravnanje z zalogami, reševanje reklamacij, pripravo cenikov, ponudb, poročil ter sodelovanje pri pospeševalnih aktivnostih.

Podjetje nudi zaposlitev za nedoločen čas, redno plačilo, kolektivno pokojninsko zavarovanje, ugodne oblike zavarovanj, ter dodatne ugodnosti, kot so točke na Pika kartico, počitniške enote, izobraževanja, dodaten dan dopusta za uvajanje otroka v vrtec, darila ob koncu leta in ob posebnih priložnostih.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Prodajni svetovalec

Kje? Volvo Center Maribor

Si za to delovno mesto? Za to delovno mesto se zahteva vsaj V. stopnja izobrazbe, izkušnje na področju prodaje vozil in dobro poznavanje blagovne znamke Volvo. Pomembne so tudi dobro razvite komunikacijske veščine, veselje do dela s strankami ter sposobnost samostojnega in timsko usmerjenega dela.

Kaj te čaka? V Volvo Centru Maribor kandidata čaka priložnost, da postane prodajni svetovalec za prestižne avtomobile blagovne znamke Volvo. Delovne naloge vključujejo svetovanje strankam, predstavitev vozil, vodenje testnih voženj ter izdelavo ponudb.

Delovni čas je polni delovni čas po dogovoru v pogodbi o zaposlitvi. Poleg konkurenčnega plačila ponujajo stimulativno nagrajevanje glede na uspeh, redno zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom ter druge bonitete, ki jih prinaša delo v njihovem podjetju.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Referent prodaje

Kje? Europapier Alpe

Si za to delovno mesto? Za delo referenta prodaje v poslovni enoti podjetja Europapier Alpe d.o.o., v Mariboru, podjetje pričakuje najmanj V. stopnjo izobrazbe (zaželena ekonomska ali druga ustrezna smer), najmanj eno leto izkušenj na področju prodaje in svetovanja, odlične komunikacijske spretnosti, napredno znanje dela z računalnikom, znanje angleškega ali nemškega jezika, zaželene izkušnje s programom SAP ter vozniški izpit kategorije B.

Kaj te čaka? Pri podjetju Europapier Alpe d.o.o. vas čaka delo referenta prodaje v Mariboru. Delovne naloge vključujejo prodajo blaga iz prodajnega programa podjetja, zbiranje in obdelavo naročil ter pripravo ponudb, oddajanje in obdelavo povpraševanj ter naročil, pridobivanje novih strank in skrb za obstoječe stranke, spremljanje stanja zalog blaga ter lažja fizična dela. Delovni čas je polni delovni čas. Podjetje ponuja tudi redno plačilo, možnost dolgoročnega sodelovanja in brezplačno parkirno mesto.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Razvojni tehnolog

Kje? Salax

Si za to delovno mesto? Za delo razvojnega tehnologa v podjetju SALAX, posredovanje delovne sile, d.o.o., v Poljanah nad Škofjo Loko, pričakujemo kandidata z vsaj I. stopnjo bolonjskega študija smeri strojništvo, poznavanjem tehnologije brizganja plastike ter vsaj 5 let izkušenj na področju delovanja strojev za brizganje plastike.

Zahtevani so tudi standardi in APQP postopki, uporaba FMEA, izkušnje z uporabo poslovne programske opreme SAP ter osnovno znanje angleškega jezika.

Kaj te čaka? Pri podjetju SALAX, posredovanje delovne sile kandidata čaka delo razvojnega tehnologa v Poljanah nad Škofjo Loko. Delovne naloge vključujejo razvoj in dokumentiranje kompleksnejših procesov, pripravo in izvajanje razvojnih ter projektnih nalog, optimiziranje procesov in usposabljanje delavcev v brizganju plastike ter izdelavo tehnološke dokumentacije.

Delovni čas je polni delovni čas. Podjetje nudi zaposlitev za nedoločen čas, šestmesečno poskusno delo, odlično plačilo med 1.730 in 2.468 evrov bruto ter številne ugodnosti za zaposlene.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!