Evropska unija je sprejela nova pravila, ki naj bi pripomogla k večji preglednosti plačil in zagotovila enako plačilo za enako delo za moške in ženske. S tem pomembnim korakom EU krepi boj proti diskriminaciji pri plačilu ter zmanjšuje plačno vrzel med spoloma, ki je še vedno prisotna v številnih državah članicah.

Koristi za državljane in državljanke EU

Nova pravila o preglednosti plačil so oblikovana tako, da državljanom in državljankam EU prinašajo številne koristi. Z večjo preglednostjo plačil bodo zaposleni lažje uveljavljali svojo pravico do enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti.

Doslej je bila prav pomanjkanje preglednosti plačil ena glavnih ovir pri odpravi plačne vrzeli med spoloma, ki je leta 2020 v povprečju znašala 13 %. Z uvedbo novih pravil se pričakuje, da se bo ta vrzel začela manjšati, kar bo dolgoročno izboljšalo kakovost življenja žensk in zmanjšalo tveganje revščine ter pokojninske vrzeli, ki trenutno znaša okoli 30 %.

Izboljšana preglednost plačil in izvrševanje

Pomembna novost je tudi večja transparentnost informacij. Delodajalci bodo namreč morali kandidatom za zaposlitev razkriti začetno plačo ali razpon plačila že v fazi obveščanja o prostem delovnem mestu ali pred razgovorom.

Poleg tega delodajalci ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovih prejšnjih plačilih, kar bo zmanjšalo možnosti za diskriminacijo že v fazi zaposlovanja.

Nova direktiva prinaša še nekaj novosti. Podjetja z več kot 250 zaposlenimi bodo morala letno poročati o razliki v plačilu med spoloma. Manjša podjetja bodo to morala storiti vsaka tri leta, za podjetja z manj kot 100 zaposlenimi pa ta obveznost ne bo veljala. Če bo razlika v plačilu med spoloma presegala 5 % in je ne bo mogoče upravičiti z objektivnimi merili, bodo podjetja morala ukrepati.

Žrtve diskriminacije pri plačilu bodo lahko prejele odškodnino, vključno s povračilom zapadlih plačil in dodatkov. Dokazno breme bo na delodajalcih, ki bodo morali dokazati, da niso kršili pravil o enakem plačilu in preglednosti plačil.

Pravni in socialni okvir

Pravica do enakega plačila za enako delo je zapisana v členu 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in v Direktivi 2006/54/ES o enakem plačilu. Kljub temu je izvajanje tega načela pogosto oteženo zaradi pomanjkanja preglednosti plačil.

Nova direktiva, vključena v strategijo EU za enakost spolov za obdobje 2020–2025, je bila oblikovana kot odgovor na pozive k večji preglednosti plačil in krepitvi ukrepov za odpravo plačne vrzeli, sprejeta pa je bila letošnjo pomlad.

Direktiva bo začela veljati po objavi v Uradnem listu EU, države članice pa bodo imele na voljo tri leta za prilagoditev svoje nacionalne zakonodaje novim pravilom