Ne, Univerza v Mariboru ne išče le profesorjev z doktorati. Na njihovem seznamu razpisanih prostih delovnih mest se najdejo priložnosti za različne profile posameznikov, zato je, sploh, če iščete prosto delovno mesto, vredno tu in tam preleteti njihov seznam ter preveriti, ali se prosto delo najde tudi za vas.

Tako smo se v tem tednu posvetili univerzitetnim prostim delovnim mestom, izbrskali nekaj raznovrstnih ter vam razkrili, kje najdete vsa trenutno aktualna.

Visokošolski učitelj matematike

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto visokošolskega učitelja v Mariboru je zahtevana izobrazba doktorat znanosti iz matematike. Pričakujejo se tudi organizacijske sposobnosti ter računalniška znanja, kot so MS Windows, MS Office in elektronsko poslovanje ter še nekatere druge kvalifikacije.

Kaj te čaka? Delovno mesto visokošolskega učitelja na Univerzi v Mariboru obsega neposredno in posredno pedagoško delo, sodelovanje pri oblikovanju učnih načrtov, mentorstvo študentom ter sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu. Zaposlitev je za nedoločen čas s 20 urami dela na teden.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Samostojni strokovni delavec v finančno-računovodski službi Univerzitetne knjižnice Maribor

Si za to delovno mesto? Delovno mesto samostojnega strokovnega delavca v finančno-računovodski službi Univerzitetne knjižnice Maribor zahteva visokošolsko izobrazbo druge stopnje smeri ekonomska ter vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja financ in računovodstva in še nekatere druge veščine ter znanja. Poleg tega so zaželena tudi računalniška znanja.

Kaj te čaka? Na tem delovnem mestu boš odgovoren za sodelovanje pri izdelavi zaključnega računa, vodenje analitičnega in stroškovnega računovodstva, izvajanje nalog za obračun in plačilo DDV ter DDPO, knjiženje poslovnih dogodkov v računovodstvu, knjiženje plačilnega prometa in še več. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Mladi raziskovalec

Si za to delovno mesto? Delovno mesto mladega raziskovalca na Univerzi v Mariboru zahteva visokošolsko izobrazbo druge stopnje smeri naravoslovno-matematična, tehniška, medicinska, biotehniška ali družboslovna. Poleg tega so potrebna računalniška znanja, kot so MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta in elektronsko poslovanje.

Kaj te čaka? Na tem delovnem mestu boš izvajal projekte znanstvenega in raziskovalnega dela, sodeloval pri oblikovanju raziskovalnih programov ter pripravljal poročila in elaborate o raziskavah. Zaposlitev je za določen čas, 48 mesecev ali do pridobitve doktorata znanosti, s polnim delovnim časom.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Še več prostih delovnih mest na Univerzi v Mariboru, na njenih članicah ter v njenih institucijah najdete tukaj.

Pomočnik tajnika v finančno-računovodski službi Študentskih domov

Si za to delovno mesto? Delovno mesto pomočnika tajnika članice v finančno računovodski službi Študentskih domov Univerze v Mariboru zahteva visokošolsko izobrazbo druge stopnje smeri ekonomija ter vsaj pet let delovnih izkušenj v vodenju in organiziranju dela.

Poleg tega so potrebna računalniška znanja, vodstvene in organizacijske sposobnosti, poznavanje visokošolske zakonodaje ter opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in izkušnje s področja finančno računovodske zakonodaje. Aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika je prav tako zahtevano.

Kaj te čaka? Na tem delovnem mestu boš usklajeval in organiziral delo na finančno računovodskem področju, izdeloval finančne načrte, spremljal realizacijo finančnih načrtov ter izvajal analize stanj in pripravljal podlage za odločanje poslovodstva. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Samostojni strokovni delavec v projektni pisarni

Si za to delovno mesto? Gre za delovno mesto samostojnega strokovnega delavca VII/2 v projektni pisarni na Univerzi v Mariboru.

Kandidati morajo imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja administrativnih in računovodskih del ter dela z računalnikom. Poleg tega morajo imeti dobro znanje angleškega jezika in računalniških programov ter opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo pregled razpisne dokumentacije, pripravo finančnih načrtov projektov, pripravo dokumentacije za različne vrste projektov, knjiženje zahtevkov za povračilo stroškov, spremljanje realizacije projektov ter pripravo poročil in statističnih podatkov. Trajanje zaposlitve je določeno za 12 mesecev, polni delovni čas, s 3-mesečnim poskusnim delom. Možnost dolgoročnejše zaposlitve je odvisna od izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Še več prostih delovnih mest na Univerzi v Mariboru, na njenih članicah ter v njenih institucijah najdete tukaj.