Pri pripravi tedenskega izbora zanimivih prostih delovnih mest, ki je pred vami, smo ostali na domačih tleh ter pokukali v karierni center Javnega holdinga Maribor.

Je v tokratnem izboru vaš novi TOP ŠIHT?

Nadzornik

Kje? Marprom

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata so srednja poklicna izobrazba in podobna izobrazba ali nižja poklicna in podobna izobrazba ali osnovnošolska izobrazba; opravljen vozniški izpit kategorije B; obvladovanje dnevnih psihičnih naporov; sposobnost koncentracije ob neugodnih pogojih dela; vestnost, natančnost, skrbnost, vztrajnost.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo dnevni nadzor plačevanja parkirnine na plačljivih parkiriščih na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinskih cest, upravljanje z evidenco plačila parkirnine na plačljivih parkiriščih na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinskih cest, uvedbo predpisanega postopka ob ugotovljenem neplačilu parkirnine (fotografiranje vozila, izpolnitev in namestitev obvestila nadzornika na vetrobransko steklo vozila), sestavljanje poročil o dnevnih nadzorih plačevanja parkirnin ter opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega. Delovni čas je nedoločen, polni delovnik.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Vodja zavetišča

Kje? Snaga

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata so srednje strokovno ali srednje splošno izobraževanje veterinarske smeri ali višje izobraževanje veterinarske smeri ali specializacija po višješolskih programih ali visokošolsko strokovno izobraževanje oz. visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobraževanje (po »bolonjskih« programih, diploma prve stopnje) veterinarske smeri ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetno izobraževanje oz. magisterij stroke veterinarske smeri; najmanj 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih z živalmi; pridobljena veterinarska licenca …

Zaželeno je tudi, da ima kandidat vozniški izpit kategorije B; dobro znanje računalništva; organizacijske sposobnosti; obvladovanje in poznavanje predpisov strokovnega dela področja; dobro pisno in pogovorno izražanje; komunikativnost, samoiniciativnost, urejenost; zaželeno aktivno znanje angleščine ali nemščine ...

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo načrtovanje, usmerjanje in usklajevanje delovanja službe, organiziranje in vodenje službe ter delovnega procesa, zastopanje in predstavljanje delokroga službe, sodelovanje pri izbiri sodelavcev v službi in usklajevanje nadomeščanj, kontroliranje uporabe in izkoriščenosti virov dejavnosti, izdelovanje analiz in poslovnih poročil za organe družbe, zagotavljanje in odgovornost za izvajanje varstva pri delu ter požarne varnosti za področje službe, pripravljanje predloga letnega načrta dela službe in zagotavljanje njegovega izvajanja, zagotavljanje zakonitosti poslovanja in strokovnosti v okviru delokroga, priprava podlag za komercialne potrebe dejavnosti, sodelovanje s strokovnimi organizacijami in združenji v okviru delokroga, organiziranje in vodenje proizvodnega in storitvenega dela v okviru službe (dnevna oskrba zapuščenih in drugih malih živali, veterinarska oskrba zapuščenih in drugih malih živali), samostojno strokovno delo v veterinarski ambulanti, sprejem prijave o zapuščenih živalih, zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču …

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Pogrebnik upepeljevalec

Kje? Pogrebno podjetje Maribor

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata so nižja poklicna in podobna izobrazba (III. stopnja) ter najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo pripravljalna tehnična dela za upepeljevanje, sprejemanje pokojnikov in urejanje dokumentacije, pripravljanje pokojnikov za upepelitev in izpolnjevanje dokumentacije, pripravljanje in opremljanje žare, urejanje, pripravljanje in čiščenje upepeljevalnice, vzdrževalna dela na pokopališču, ogled grobnega mesta, priprava groba za pogreb, izvedba in vodenje pogreba, ekshumacije, pomoč pri kamnoseških delih ter druga dela po pisnem ali ustnem navodilu nadrejenega.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Pomožni delavec

Kje? Nigrad

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata so izobrazba III. stopnja izobrazbe – nižja poklicna izobrazba ali II. stopnja izobrazbe – osnovnošolska izobrazba ali I. stopnja izobrazbe – nedokončana osnovnošolska obveznost ter zaželen vozniški izpit kategorije B.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo izvajanje enostavnih in pomožnih gradbenih ter drugih del, uporabo ročnega delovnega orodja, urejanje delovnega okolja (ročna in strojna košnja), upravljanje z lahko gradbeno mehanizacijo ter opravljanje drugih del, povezanih s procesom dela v skladu s strokovno izobrazbo in usposobljenostjo. Delo se bo izvajalo s polnim delovnim časom.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Kvalificirani delavec

Kje? Nigrad

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata so izobrazba III. stopnja izobrazbe – nižja poklicna izobrazba ali II. stopnja izobrazbe – osnovnošolska izobrazba ali I. stopnja izobrazbe – nedokončana osnovnošolska obveznost, vozniški izpit kategorije F (traktor) ter zaželen vozniški izpit kategorije B in rokovanje z motorno žago.

Kaj te čaka? Delovne naloge vključujejo pripravljanje in samostojno izvajanje gradbenih in drugih del, usklajevanje in kontroliranje lastnega poteka dela, izpolnjevanje enostavne gradbene in druge dokumentacije, reševanje tehničnih in tehnoloških zastojev v procesu, pripravljanje strokovnih podlag, postopkov in ukrepov za izvajanje del, urejanje delovnega okolja (delo na zelenem programu – ročna in strojna košnja, zahtevnejši obrez grmovnic, trajnic, zasaditev), opravljanje drugih del, povezanih s procesom dela v skladu s strokovno izobrazbo in usposobljenostjo ter opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oziroma pooblastilu ali sklepu direktorja.

Delo se bo izvajalo s polnim delovnim časom.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Monter I

Kje? Mariborski vodovod

Si za to delovno mesto? V podjetju si želijo kandidata, ki ima izobrazbo IV. Stopnje, vozniški izpit kategorije B ter izkušnje na področju montažnih del pri popravilu in rekonstrukciji cevne mreže ter spojnih vodov.

Kaj te čaka? Delo Monterja I v Mariborskem vodovodu obsega izvajanje montažnih del pri popravilu in rekonstrukcijah cevne mreže ter spojnih vodov, odkrivanje napak na omrežju, postavljanje zaščite gradbišča, upravljanje vozil, vodenje transportne dokumentacije, prevzem in vračanje materiala, izvajanje predpisov varstva pri delu ter opravljanje dežurne službe.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Žičničar – vzdrževalec

Kje? Marprom

Si za to delovno mesto? Za žičničarja-vzdrževalca se pričakuje srednja poklicna ali podobna izobrazba, usposobljenost za voznika krožne žičnice (obvezno le pri osnovnošolski izobrazbi), vozniški izpit kategorije B (neobvezno), komunikativnost, strokovnost, zanesljivost ter sposobnost izvajanja vseh opravil, vključno s samostojnim odločanjem.

Kaj te čaka? Na delovnem mestu žičničarja-vzdrževalca v podjetju Javno podjetje Marprom, d. o. o., te čaka dinamično delo polnega delovnega časa, s poskusnim delom trajajočim tri mesece. Naloge vključujejo vzdrževanje žičniških naprav, sistema zasneževanja, smučišča in kolesarskega parka, ter opravljanje vzdrževalnih del poleti in pozimi.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Avtoelektričar – mehatronik

Kje? Marprom

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto avtoelektričarja-mehatronika se pričakuje srednja poklicna izobrazba v smeri avtoelektrikarja ali mehatronika ter vozniški izpit kategorije B. Poleg tega je potrebna sposobnost koncentracije ob delu v neugodnih pogojih ter vestnost, natančnost in vztrajnost pri delu.

Kaj te čaka? Na delovnem mestu avtoelektričarja-mehatronika v podjetju Javno podjetje Marprom, d. o. o., te čaka dinamično delo polnega delovnega časa, s poskusnim delom trajajočim tri mesece. Naloge vključujejo montažo, servisiranje in vzdrževanje električnih naprav ter opreme cestnih vozil in delovnih strojev, iskanje ter odpravljanje napak ter uporabo ustrezne opreme.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Mehanik

Kje? Marprom

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto mehanika se pričakuje srednja poklicna izobrazba v smeri mehanika ter vozniški izpit kategorije B. Poleg tega je potrebna sposobnost koncentracije ob delu v neugodnih pogojih ter vestnost, natančnost in vztrajnost pri delu.

Kaj te čaka? Na delovnem mestu mehanika v podjetju Javno podjetje Marprom, d. o. o., te čaka dinamično delo polnega delovnega časa, s poskusnim delom trajajočim tri mesece. Naloge vključujejo tekoče vzdrževanje, sprotna in generalna popravila avtobusov, razstavljanje in popravljanje posameznih sklopov avtobusa ter skrb za urejenost delovnega mesta.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!