Od vloge voznika rektorja in operaterja na laserskem oziroma upogibnem stroju do učitelja glasbe, naravovarstvenika ali vzgojitelja v dijaškem domu. Sveži tedenski TOP ŠIHT izbor prostih delovnih mest dokazuje, da zanimivih delovnih priložnosti na trgu dela trenutno ne manjka.

Se morda v katerem od predstavljenih prostih delovnih mest prepoznate tudi sami?

Operater na laserskem oz. upogibnem stroju

Kje? Lasertehnik

Si za to delovno mesto? Priznano mariborsko podjetje Lasertehnik v svojo ekipo na delovnem mestu operaterja na laserskem oziroma upogibnem stroju vabi kandidata z dokončano poklicno oziroma srednjo strokovno šolo ter znanjem s področij strojništva, metalurgije ali rudarstva.

Naj dodamo, da bodo v podjetju poskrbeli za vsa dodatna znanja, ki jih boste na delovnem mestu potrebovali. V kolikor imate specifične izkušnje iz laserskega razreza ali upogibanja, boste za samostojno delo opravili le postopek uvajanja (od 1 do 4 tedne).

Če imate le splošne izkušnje in poznate tehnološke postopke obdelave pločevine, boste za samostojno delo opravili le krajši postopek usposabljanja in uvajanja (od 1 do 2 mesece). Če pa izkušenj še nimate, naj vas to od prijave na razpisano prosto delovno mesto ne odvrne, saj vas bodo za samostojno delo v podjetju Lasertehnik postopoma usposobili in uvedli.

Mimogrede, v ekipo podjetja Lasertehnik so vabljene tudi ženske!

Kaj te čaka? Podjetje, ki se ukvarja z obdelavo pločevine in beleži vrsto let izkušenj, ob možnosti za karierni razvoj ponuja redno zaposlitev za polni delovni čas, pri čemer bo zaposlitev sklenjena za določen čas.

Ob tem delo v podjetju Lasertehnik prinaša nadstandardno in dinamično delovno okolje, zanimivo in raznoliko delo, možnost nadpovprečnega osebnega razvoja in razvijanja lastnega potenciala ter redno plačilo in nagrajevanje osebnega napredka.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT?

Če vas delo v kovinski branži veseli in zanima, vas v podjetju Lasertehnik vabijo, da pošljete svojo prijavo z življenjepisom na naslov Lasertehnik Marfin,d.o.o., Cesta k Tamu 57, 2000 Maribor s pripisom "Operater" ali na e-naslov: [email protected] (v zadevi: Operater).

Sodelavec za kontrolo najemnih pogodb

Kje? TEDI BETRIEBS

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto sodelavca za kontrolo najemnih pogodb v podjetju TEDi BETRIEBS, d.o.o. se išče kandidat z najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo.

Alternativno je zaželjena visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba prejšnjega sistema ali izobrazba s področja ekonomije. Od kandidata se pričakujejo napredna znanja dela z urejevalniki besedil, preglednicami in bazami podatkov. Delovne izkušnje niso zahtevane.

Kaj te čaka? TEDi ponuja delo v Mariboru, kjer bo kandidat preverjal in kontroliral prejete račune za obratovalne stroške in najemnino v skladu z najemno pogodbo.

Med naloge sodijo tudi organizacija dobaviteljev in ponudnikov storitev, komunikacija z najemodajalci in upravljalci najemnih objektov za izvedbo pogodbenih določil, priprava poročil ter sestava preglednic stroškov po posameznem objektu.

Kandidat bo redno poročal nadrejenim o projektih in stanju najemnih pogodb ter stroškov. Vključena je tudi kontrola in obračun indeksacije cen najemnin v skladu z najemnimi pogodbami. Delovno mesto ponuja zaposlitev za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Poskusno delo ni zahtevano.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Vzgojitelj

Kje? Dijaški dom Drava Maribor

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto vzgojitelja v Dijaškem domu Drava Maribor se išče kandidat z najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo prejšnjega sistema.

Delovne izkušnje niso zahtevane, pričakuje pa se znanje slovenskega jezika na dobri ravni za razumevanje, govorjenje in pisanje. Kandidat mora imeti tudi vozniško dovoljenje kategorije B ter osnovna znanja uporabe urejevalnikov besedil, preglednic, baz podatkov in računalniškega oblikovanja.

Kaj te čaka? V Dijaškem domu Drava Maribor bo kandidat izvajal neposredno vzgojno-izobraževalno delo, priprave na vzgojno-izobraževalno delo ter druge naloge po letnem delovnem načrtu in navodilih ravnatelja.

Delo vključuje tudi izvajanje nalog povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom. Zaposlitev je za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Poskusno delo traja 3 mesece. Delodajalec spodbuja tudi prijave kandidatov iz evidenc Zavoda za zaposlovanje.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Učitelj glasbe

Kje? III. gimnazija Maribor

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto učitelja glasbe na III. gimnaziji Maribor se išče kandidat z najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo prejšnjega sistema, usmerjeno v izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo.

Kandidat mora imeti vsaj eno leto delovnih izkušenj ter opraviti strokovni izpit VIZ. Prav tako so potrebna potrdila o nekaznovanju in da kandidat ni v kazenskem postopku.

Kaj te čaka? Na III. gimnaziji Maribor bo kandidat izvajal pouk glasbe ter druge oblike organiziranega dela z dijaki po letnem delovnem načrtu zavoda. Med naloge sodijo tudi vodenje krožkov in drugih dejavnosti na šoli, ocenjevanje dijakov ter druga dela po navodilih vodstva zavoda.

Delovno mesto ponuja zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Poskusno delo traja 3 mesece.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Tehnični delavec in voznik rektorja

Kje? Univerza v Mariboru

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto tehničnega delavca V (I) in voznika rektorja na Univerzi v Mariboru se išče kandidat z najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo. Zahtevana je enoletna delovna izkušnja na področju prometa.

Kandidat mora imeti opravljen izpit za poklicne voznike ter vozniško dovoljenje kategorij B in C. Prav tako je potrebno potrdilo o zdravstveni sposobnosti za poklicnega voznika in izpit iz varstva pri delu.

Zahtevano je tudi pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika oziroma enega komunikacijskega jezika Evropske skupnosti. Računalniška znanja obsegajo uporabo MS Windows, Worda, Excela, interneta, e-pošte in elektronskega poslovanja. Kandidat bo opravil preizkus spretnosti vožnje in obnašanja v prometu.

Kaj te čaka? Na Univerzi v Mariboru bo kandidat prevažal rektorja in goste univerze doma in v tujini ter racionalno organiziral in izvedel te prevoze. Skrbel bo za brezhibnost službenega vozila, vključno s servisnimi pregledi in čiščenjem vozila. Med naloge sodijo tudi natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje blaga ter osebne prtljage potnikov.

Kandidat bo opravljal operativna in operativno-administrativna opravila, povezana s potovanji in transportom, vodil različne podatke, evidence, knjige in dnevnike, ter skrbel za ustrezno dokumentacijo in registracijo vozila. Poleg tega bo spremljal zakone in predpise s področja prometne varnosti, plačeval gorivo in cestnine ter sestavljal urnike prevozov in izbiral optimalne prevozne poti.

Kandidat bo spremljal informacije o stanju na cestah in prevoznosti cest ter opravljal manjša popravila na avtomobilu univerze. Prav tako bo pridobil vso dokumentacijo za službena potovanja z vozilom v tujino ter opravljal prevoze v protokolarne namene za strokovne službe rektorata. Zaposlitev je za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom 40 ur na teden in poskusnim delom 2 meseca.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Naravovarstveni svetovalec

Kje? Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto naravovarstvenega svetovalca na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave se išče kandidat z najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo prejšnjega sistema na področju gozdarstva in lova, alternativno pa tudi na področju bioloških in sorodnih ved.

Kandidat mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj in vozniško dovoljenje kategorije B. Zahteva se dobro znanje angleškega jezika za razumevanje, govorjenje in pisanje, ter osnovna znanja uporabe urejevalnikov besedil, preglednic in baz podatkov.

Kaj te čaka? Na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave bo kandidat opravljal naloge naravovarstvenega svetovalca. Celoten opis delovnega mesta z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta in navodili za prijavo je dostopen na spletni strani zavoda. Delovno mesto ponuja zaposlitev za določen čas 24 mesecev s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Poskusno delo ni zahtevano.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Višji svetovalec za stanovanjske zadeve II v sektorju za investicije in vzdrževanje

Kje? Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Si za to delovno mesto? Za delovno mesto višjega svetovalca za stanovanjske zadeve II v sektorju za investicije in vzdrževanje na Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor se išče kandidat z najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo prejšnjega sistema na področju gradbeništva, poslovnih in upravnih ved ali drugih tehniških ali družboslovnih smeri.

Kandidat mora imeti vsaj osem mesecev delovnih izkušenj, vozniško dovoljenje kategorije B, tekoče znanje slovenskega jezika in napredna znanja uporabe urejevalnikov besedil in preglednic ter osnovna znanja dela z bazami podatkov, računalniškimi omrežji in operacijskimi sistemi.

Kaj te čaka? Na Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor bo kandidat opravljal naloge vodenja in izvajanja vseh del za ohranjanje stanovanjskih stavb in stanovanj v dobrem stanju, skladno s pravilnikom o standardih vzdrževanja.

Delo vključuje analiziranje, načrtovanje in organiziranje vzdrževalnih del, komuniciranje z najemniki, izvajalci storitev in upravnimi organi, ter samostojno vodenje posameznih vzdrževalnih del.

Ponujena je zaposlitev za določen čas, predvidoma do 1. decembra 2025, z delovnim časom 40 ur na teden in bruto plačo 1.804,80 EUR mesečno. Poskusno delo traja pet mesecev.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Operater in vzdrževalec strojnih inštalacij

Kje? Mariborski vodovod

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata vključujejo: srednjo strokovno ali splošno izobrazbo s področja metalurgije, strojništva ali kovinarstva, najmanj 3 leta delovnih izkušenj, vozniško dovoljenje kategorije B ter želeno poznavanje osnov elektrotehnike.

Kaj te čaka? Mariborski vodovod ponuja delo operaterja in vzdrževalca strojnih inštalacij. Delovne naloge vključujejo spremljanje in izvajanje procesa obdelave odpadne vode, vzdrževanje naprav, opreme in strojnih inštalacij, izvajanje laboratorijskih analiz ter redno in intervencijsko čiščenje opreme in prostorov, tudi v zimskih razmerah. Delovni čas je 40 ur na teden, delo poteka dopoldan.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Kulinarik - chef

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata vključujejo: srednjo poklicno izobrazbo s področja hotelirstva in gostinstva, alternativno srednjo strokovno ali splošno izobrazbo s področja živilske tehnologije, najmanj 3 leta delovnih izkušenj, vozniško dovoljenje kategorije B ter osnovno znanje orodij MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Kaj te čaka? Ponuja se delovno mesto kulinarika - chefa v vzhodni Sloveniji. Delovne naloge vključujejo delo na terenu na območju od Novega mesta, Celja do Murske Sobote, pomoč kuhinjam pri kuhanju, naročanju in pripravi jedilnikov, planiranje in organiziranje proizvodnega procesa, spoštovanje HACCP pravil ter vodenje, razporejanje in interno usposabljanje zaposlenih. Delo poteka enoizmensko, 40 ur tedensko.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Kuhar

Kje? Restavracija Vnukec

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata vključujejo: srednjo poklicno izobrazbo s področja hotelirstva in gostinstva, ali osnovnošolsko izobrazbo, vsaj 1 leto delovnih izkušenj v hotelirstvu ali gostinstvu.

Kaj te čaka? Restavracija Vnukec v Limbušu ponuja delovno mesto kuharja. Delovne naloge vključujejo samostojno pripravo toplih in hladnih jedi. Delo poteka dopoldan, 40 ur na teden, z 2 do 3 prostimi dnevi na teden, od srede do nedelje.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!