Kaj pravite na to, da bi v letu 2024 postavili nov karierni mejnik in morda menjali službo? Če vas vleče na področje bančništva in financ, je tokratni TOP ŠIHT izbor kot nalašč za vas! Na katero področje dela se podamo prihodnjič?

Preverite prosta delovna mesta tega tedna!

Samostojni strokovni delavec v Sektorju za finance in računovodstvo

Kje? Javni holding Ljubljana d.o.o.

Si za to delovno mesto? Zahtevani pogoji za kandidata so 7. raven izobrazbe - univerzitetni programi/2. bolonjska stopnja ekonomske ali druge ustrezne smeri glede na področje dela in 3 leta delovnih izkušenj ali 6. raven izobrazbe - visokošolski strokovni programi/1. bolonjska stopnja ekonomske ali druge ustrezne smeri glede na področje dela in 5 let delovnih izkušenj.

Kaj te čaka? Delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca v Sektorju za finance in računovodstvo (Služba za računovodstvo) pri podjetju JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. obsega spremljanje zakonodaje in implementacija sprememb v poslovne procese, organiziranje in spremljanje delovnih in poslovnih procesov s področja dela, sodelovanje pri zahtevnejših projektih, priprava rednih obdobnih poročil in letnega poročila, sodelovanje in usklajevanje z revizorji, davčnimi in drugimi zunanjimi institucijami, priprava podatkov za notranje in zunanje potrebe, neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov s področja dela, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv s področja dela, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah ter druge naloge s področja dela. Delovni čas je polni delovni čas.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Pomožni finančni svetovalec

Kje? Finančna hiša d.o.o.

Si za to delovno mesto? Zahtevana je izobrazba VI/1., VI/2., VII. stopnje ter do eno leto delovnih izkušenj.

Kaj te čaka? Delovno mesto pomožni finančni svetovalec pri podjetju Finančna hiša d.o.o. v Mariboru vključuje naloge naložbenega svetovanja in finančnega načrtovanja strankam na že v naprej dogovorjenih poslovnih sestankih pri podjetnikih.

Delo se opravlja na terenu na vnaprej dogovorjenih sestankih pri podjetnikih, kjer pomagate ljudem do finančne neodvisne prihodnosti z pravimi naložbami, načrtovanjem in varčevanji. Poleg tega boste uživali na teambuildingih in seminarjih.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Strokovni delavec finančno računovodske službe

Kje? Slovenijales trgovina d.o.o.

Si za to delovno mesto? Zahtevana izobrazba je V. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske smeri, skupaj z 6 meseci izkušenj v finančni ali računovodski operativi ter znanjem za uporabo računalnika in programskih orodij.

Kaj te čaka? Delovno mesto strokovni delavec finančno računovodske službe II. pri podjetju Slovenijales trgovina d.o.o. v Ljubljani vključuje samostojno izvajanje zahtevnih strokovnih del na področju financ in računovodstva.

Naloge obsegajo izvajanje operativnih nalog s področja financ in računovodstva, izdelavo temeljnic, knjiženje, kontrola in usklajevanje glavne knjige, izdelavo mesečnih likvidnostnih načrtov, poročanje o realizaciji, skrb za plačilni promet, izterjavo in posredovanje informacij komerciali, izdelavo statističnih poročil, sodelovanje pri revizijah in drugih oblikah nadzora ter opravljanje drugih nalog sodelavcev v času nadomeščanja.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Knjigovodja

Kje? Weiler Abrasives d.o.o

Si za to delovno mesto? Zahtevana izobrazba je VI/1., VI/2., VII., skupaj z zahtevanimi delovnimi izkušnjami od 1 do 3 let.

Kaj te čaka? Delovno mesto knjigovodje pri podjetju WEILER Abrasives d.o.o. v Zrečah vključuje izdelavo in obdelavo knjigovodskih listin povezanih z analitičnimi in sintetičnimi knjigovodskimi ter davčnimi evidencami, izvajanje notranjih kontrol, izvajanje logičnih kontrol, operativna dela s področja knjigovodstva osnovnih sredstev in materialnega knjigovodstva, sodelovanje z revizorji, spremljanje sprememb na področju davčne zakonodaje in druge zakonodaje povezane z osebnimi prejemki.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Strokovni sodelavec v financah

Kje? Brinox d.o.o.

Si za to delovno mesto? Zahtevana izobrazba je minimalno VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, brez zahtevanih delovnih izkušenj.

Kaj te čaka? Delovno mesto strokovni sodelavec v financah pri podjetju Brinox d.o.o. v Medvodah vključuje podporo internim naročnikom iz področja nabave materiala in storitev, kar zajema skrb za pravočasna plačila dobaviteljem in pripravo planov plačil, izvajanje plačilnega prometa, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev ter usklajevanje terjatev in obveznosti, skrb za izterjavo zapadlih terjatev, pripravo vlog za izdajo garancij in skrb za vodenje garancij, komuniciranje z bankami in zavarovalnicami vezano na izdajo garancij, pripravo podatkov za banke in zavarovalnice, pripravo poročil za vodstvo družbe, sodelovanje z zunanjimi davčnimi svetovalci ter opravljanje drugih del in nalog po navodilih nadrejenega.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Koordinator za računovodstvo, finance in kontroling

Si za to delovno mesto? Zahtevana izobrazba je zaključena VI/2. - VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri,, z zahtevanimi delovnimi izkušnjami od 6 do 9 let.

Kaj te čaka? Delovno mesto koordinatorja za računovodstvo, finance in kontroling vključuje poročanje oz. zagotavljanje podpore regionalnemu finančnemu direktorju in drugim članom lokalnega in regionalnega vodstva, zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (IFRS), vodenje glavne knjige, pripravo računovodskih izkazov za namene skupine, pomoč pri načrtovanju proračuna, planiranju in letnem revizijskem procesu ter nadzor plačil in terjatev.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Referent v računovodstvu

Kje? JKPS d.o.o.

Si za to delovno mesto? Zahtevana izobrazba je minimalno V. stopnja izobrazbe, z zahtevanimi delovnimi izkušnjami od 1 do 3 let. Pričakujejo poznavanje osnovnih knjigovodskih in računovodskih opravil, napredno znanje MS Office, analitično razmišljanje, natančnost in samoiniciativnost.

Kaj te čaka? Delovno mesto referenta v računovodstvu pri podjetju JKPS d.o.o. vključuje knjiženje bančnih izpiskov in kartičnih provizij, knjiženje terjatev in obveznosti, knjiženje prejetih računov, materialno poslovanje, usklajevanje kontov ter opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega.

Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas, prilagodljiv delovnik in možnost dela od doma, dinamično delo polno izzivov, velikonočnico in božičnico, delo v urejenem in prijetnem kolektivu, fleksibilno delovno okolje ter možnost napredovanja in izpopolnjevanja.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Specialist kontaktnega centra

Kje? NLB d.d.

Si za to delovno mesto? Pričakovanja za delovno mesto vključujejo 5. stopnjo izobrazbe, 1 leto delovnih izkušenj, uporabo standardnih in specializiranih orodij za računalnik ter pasivno znanje tujega jezika. Ključne kompetence vključujejo zanesljivost, odgovornost, etičnost, samoiniciativnost, sodelovanje ter usmerjenost na stranko.

Kaj te čaka? Delovno mesto specialista kontaktnega centra pri NLB d.d. vključuje proaktivno trženje enostavnih bančnih storitev, pridobivanje komitentov, opravljanje poslov osnovnega bančništva, finančno svetovanje komitentom, opravljanje poslov po nalogu komitentov, poslov plačilnega prometa, spremljanje zapadlih neplačanih terjatev, podpora izterjavi, spremljanje sumljivih transakcij, vsebinska in tehnično-tehnološka pomoč, reševanje reklamacij, predlaganje in/ali uvajanje izboljšav, mentorstvo, koordiniranje delovnega procesa ter sodelovanje v projektih in delovnih skupinah.

Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom v podjetju, ki skrbi za strokovni in osebni razvoj ter omogoča pridobivanje novih znanj. Možnosti vključujejo tudi delo v članicah NLB Skupine, športno udejstvovanje v internem športnem društvu ter ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Delo poteka v Ljubljani.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!

Bančni blagajnik

Kje? JKPS d.o.o.

Si za to delovno mesto? Pričakovanja za delovno mesto vključujejo veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost, odgovornost pri delu z denarjem, pripravljenost na učenje, prodajno naravnanost, vsaj peto stopnjo izobrazbe ter pasivno znanje vsaj enega tujega jezika.

Kaj te čaka? Delovno mesto bančnega blagajnika pri JKPS d.o.o. vključuje opravljanje blagajniških in menjalniških poslov, negotovinskih transakcij, sklepanje pasivnih in nevtralnih bančnih storitev, operativno in administrativno podporo, evidentiranje, obdelovanje in arhiviranje dokumentacije, pripravo podatkov za odločanje, poročanje o izvrševanju nalog ter druge naloge po navodilu vodje.

Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas v eni izmed najuspešnejših bank, vstopno točko v svet bančništva, urejen delovnik, mentorski proces uvajanja, stimulativni nagrajevalni sistem ter okolje, kjer je dobro počutje zaposlenih na prvem mestu. Delo poteka v Osrednjeslovenski regiji v Ljubljani, s poskusnim delom v trajanju 2 meseca.

Prijavi se! Je to tvoj novi TOP ŠIHT? Klik za več!