Svet se spreminja hitreje kot kdaj koli prej. Tehnologija, globalizacija, podnebne spremembe, demografske spremembe in družbene spremembe ustvarjajo nove izzive in priložnosti za človeštvo.

Da bi lahko uspevali v tem dinamičnem okolju, bomo morali razviti nove veščine, znanja in sposobnosti, ki bodo ustrezale potrebam prihodnosti.

Poklici, ki so danes priljubljeni in iskani, morda ne bodo več obstajali ali bodo v naslednjih desetletjih popolnoma spremenjeni. Po drugi strani pa se bodo pojavili novi poklici, ki bodo zahtevali drugačne kompetence in kvalifikacije.

Kateri so poklici prihodnosti, ki jih morate poznati?

1. AI oziroma UI inženir

AI inženir je poklic, ki se ukvarja z razvojem, testiranjem, uvajanjem in vzdrževanjem umetnointeligenčnih rešitev, ki rešujejo različne probleme in potrebe.

AI inženir mora imeti dobro poznavanje matematike, statistike, računalništva, strojnega učenja, globokega učenja, nevronskih mrež, naravnega jezikovnega procesiranja, računalniškega vida, optimizacije, etike in drugih področij, ki so povezana z umetno inteligenco. AI inženir mora biti tudi sposoben komunicirati z drugimi strokovnjaki, strankami in uporabniki ter razumeti njihove potrebe in pričakovanja.

Gre za poklic, ki je je eden izmed najbolj iskanih in najbolje plačanih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala Glassdoor je povprečna letna plača AI inženirja v ZDA 114.121 dolarjev, v Sloveniji pa 48.000 evrov. Pričakuje se, da bo povpraševanje po AI inženirjih še naprej raslo, saj se bo umetna inteligenca še bolj razvijala in uporabljala v različnih sektorjih in industrijah.

2. Biotehnolog

Biotehnolog je poklic, ki se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo, testiranjem, nadzorom kakovosti, regulacijo in trženjem biotehnoloških izdelkov ali storitev, ki rešujejo različne probleme in potrebe.

Biotehnolog mora imeti dobro poznavanje biologije, kemije, genetike, mikrobiologije, molekularne biologije, bioinformatike, bioinženirstva, imunologije, farmakologije, toksikologije, etike in drugih področij, ki so povezana z biotehnologijo, hkrati pa mora biti tudi sposoben komunicirati z drugimi strokovnjaki, strankami in uporabniki ter razumeti njihove potrebe in pričakovanja.

Biotehnolog je eden izmed najbolj perspektivnih in inovativnih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala PayScale je povprečna letna plača biotehnologa v ZDA 71.306 dolarjev, v Sloveniji pa 30.000 evrov. Pričakuje se, da bo povpraševanje po biotehnologih še naprej raslo, saj se bo biotehnologija še bolj razvijala in uporabljala v različnih sektorjih in industrijah.

3. Kibernetski varnostnik

Kibernetski varnostnik je poklic, ki se ukvarja z načrtovanjem, izvajanjem, nadzorom, ocenjevanjem in izboljševanjem kibernetskih varnostnih politik, standardov, protokolov, sistemov, orodij, tehnik in strategij, ki zagotavljajo varnost informacij, sistemov, mrež, naprav, programov in podatkov.

Imeti mora dobro poznavanje računalništva, matematike, kriptografije, omrežij, programiranja, operacijskih sistemov, zaznavanja vdorov, forenzike, etičnega hekanja, etike in drugih področij, ki so povezana s kibernetsko varnostjo. Hkrati mora biti kibernetski varnostnik sposoben komunicirati z drugimi strokovnjaki, strankami in uporabniki ter razumeti njihove potrebe in pričakovanja.

Kibernetski varnostnik je eden izmed najbolj pomembnih in najbolje plačanih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala Glassdoor je povprečna letna plača kibernetskega varnostnika v ZDA 99.834 dolarjev, v Sloveniji pa 40.000 evrov.

4. Robotik

Robotik je poklic, ki se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo, testiranjem, uvajanjem in vzdrževanjem robotskih rešitev, ki rešujejo različne probleme in potrebe.

Posameznik, ki bo opravljal delo kot robotik, bo moral imeti dobro poznavanje mehanike, elektronike, računalništva, programiranja, umetne inteligence, strojnega učenja, senzorike, aktuatorike, komunikacije, etike in drugih področij, ki so povezana z robotiko. Robotik mora biti tudi sposoben komunicirati z drugimi strokovnjaki, strankami in uporabniki, ter razumeti njihove potrebe in pričakovanja.

Robotik je eden izmed najbolj zanimivih in ustvarjalnih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala PayScale je povprečna letna plača robotika v ZDA 82.423 dolarjev, v Sloveniji pa 35.000 evrov.

5. Nanotehnolog

Nanotehnolog je poklic, ki se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo, testiranjem, uvajanjem in vzdrževanjem nanotehnoloških rešitev, ki rešujejo različne probleme in potrebe.

Nanotehnolog mora imeti dobro poznavanje fizike, kemije, biologije, materialov, inženirstva, mikroskopije, spektroskopije, sinteze, karakterizacije, modeliranja, simulacije, etike in drugih področij, ki so povezana z nanotehnologijo. Hkrati mora biti posameznik v tem poklicu sposoben komunicirati z drugimi strokovnjaki, strankami in uporabniki ter razumeti njihove potrebe in pričakovanja.

Nanotehnolog je eden izmed najbolj naprednih in revolucionarnih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala PayScale je povprečna letna plača nanotehnologa v ZDA 77.968 dolarjev, v Sloveniji pa 32.000 evrov.

6. Strokovnjak za virtualno resničnost

Strokovnjak za virtualno resničnost je poklic, ki se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo, testiranjem, uvajanjem in vzdrževanjem virtualnih resničnostnih rešitev, ki rešujejo različne probleme in potrebe.

Imeti mora dobro poznavanje računalništva, programiranja, grafičnega oblikovanja, animacije, zvoka, interaktivnosti, uporabniške izkušnje, psihologije, etike in drugih področij, ki so povezana z virtualno resničnostjo, hkrati pa mora biti tudi sposoben komunicirati z drugimi strokovnjaki, strankami in uporabniki, ter razumeti njihove potrebe in pričakovanja.

Strokovnjak za virtualno resničnost je eden izmed najbolj zabavnih in navdušujočih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala Glassdoor je povprečna letna plača v ZDA 75.593 dolarjev, v Sloveniji pa 30.000 evrov.

7. Podatkovni znanstvenik

Podatkovni znanstvenik je poklic, ki se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo, testiranjem, uvajanjem in vzdrževanjem podatkovnih znanstvenih rešitev, ki rešujejo različne probleme in potrebe.

Posameznik v tem poklicu mora imeti dobro poznavanje matematike, statistike, računalništva, programiranja, strojnega učenja, umetne inteligence, baze podatkov, vizualizacije, naravnega jezikovnega procesiranja, računalniškega vida, optimizacije, etike in drugih področij, ki so povezana s podatkovno z znanostjo.

Podatkovni znanstvenik je eden izmed najbolj cenjenih in najbolje plačanih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala Glassdoor je povprečna letna plača podatkovnega znanstvenika v ZDA 113.309 dolarjev, v Sloveniji pa 45.000 evrov.

8. Strokovnjak za trajnostni razvoj

Strokovnjak za trajnostni razvoj je poklic, ki se ukvarja z raziskovanjem, razvojem, proizvodnjo, testiranjem, uvajanjem in vzdrževanjem trajnostnih razvojnih rešitev, ki rešujejo različne probleme in potrebe.

Posameznik na tem delovnem mestu mora imeti dobro poznavanje ekonomije, sociologije, politologije, geografije, ekologije, inženirstva, tehnologije, etike in drugih področij, ki so povezana s trajnostnim razvojem, ob tem pa mora biti zmožen komunicirati z drugimi strokovnjaki, strankami in uporabniki, ter razumeti njihove potrebe in pričakovanja.

Gre za enega eden izmed najbolj pomembnih in odgovornih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala PayScale je povprečna letna plača trajnostnega razvojnika v ZDA 71.191 dolarjev, v Sloveniji pa 30.000 evrov.

9. Kreativni direktor

Kreativni direktor je poklic, ki se ukvarja z vodenjem, usmerjanjem, nadzorom in ocenjevanjem kreativnega dela, ki se izvaja v različnih organizacijah, kot so oglaševalske agencije, medijske hiše, filmske produkcije, modne hiše, glasbene založbe, muzeji, gledališča in drugo.

V vlogi kreativnega direktorja je posameznik odgovoren za ustvarjanje, razvijanje, izvajanje in predstavljanje kreativnih konceptov, idej, strategij, kampanj, projektov, dogodkov, izdelkov, storitev in vsebin, ki rešujejo različne probleme in potrebe, hkrati pa mora imeti dobro poznavanje umetnosti, dizajna, komunikacije, marketinga, psihologije, kulture, trendov, inovacij, etike in drugih področij, ki so povezana s kreativnim delom.

Kreativni direktor je eden izmed najbolj prestižnih in najbolje plačanih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala Glassdoor je povprečna letna plača kreativnega direktorja v ZDA 133.839 dolarjev, v Sloveniji pa 50.000 evrov.

10. Življenjski trener

Življenjski trener je poklic, ki se ukvarja z nudenjem osebne in profesionalne podpore, svetovanja, mentorstva, motivacije, navdiha, usmeritve, ciljev, strategij, akcijskih načrtov, povratnih informacij in spremljanja ljudem, ki želijo izboljšati svoje življenje, kariero, zdravje, odnose, samozavest, srečo, ravnovesje, smisel in drugo.

Tovrstni trener pomaga ljudem, da odkrijejo svoje potenciale, talente, strasti, vrednote, poslanstvo, vizijo in namen, ter jim pomaga, da premagajo ovire, izzive, težave, strahove, dvome, omejitve in blokade, ki jim preprečujejo, da bi dosegli svoje želene rezultate.

Posameznik mora imeti kot življenjski trener dobro poznavanje psihologije, sociologije, filozofije, komunikacije, pedagogike, andragogike, coachinga, etike in drugih področij, ki so povezana z življenjskim trenerstvom.

Življenjski trener je eden izmed najbolj človeških in najbolj zadovoljujočih poklicev v sodobnem svetu. Po podatkih spletnega portala PayScale je povprečna letna plača življenjskega trenerja v ZDA 46.678 dolarjev, v Sloveniji pa 25.000 evrov.