10. karierna tržnica UM: »Kako je bilo iti na hitri zmenek z delodajalcem?«

Uredništvo , 25.04.23 ob 03:00

V preteklih dneh je potekala jubilejna karierna tržnica Univerze v Mariboru s številnimi dogodki, med katerimi so gotovo izstopali hitri “zmenki” oziroma razgovori z delodajalci. Kaj vse se je dogajalo in kaj pravijo udeleženci?

10. karierna tržnica UM: »Kako je bilo iti na hitri zmenek z delodajalcem?«

V tednu med 17. in 21. aprilom 2023 je na rektoratu Univerze v Mariboru potekala jubilejna, že 10. karierna tržnica v živo, ki jo je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor in Ptuj, organiziral Karierni center Univerze v Mariboru.

Namen dogodka je bila predvsem krepitev vezi med delodajalci in študenti, diplomanti Univerze v Mariboru ter drugimi mladimi brezposelnimi osebami, letošnji jubilejni program pa je bil še prav posebej bogat.

Celotedensko dogajanje, ki ga je ponudila karierna tržnica je bilo razdeljeno v več sklopov – med 17. in 20. aprilom je tako potekalo več delavnic za osebni in poklicni razvoj študentov, 18. in 19. aprila so na stojnicah potekale predstavitve delodajalcev, mladi pa so se lahko udeležili tudi prav posebej priljubljenih hitrih zmenkov z delodajalci, ves čas dogajanja pa je pred Univerzo v Mariboru potekal karierni kažipot. Vsebinsko bogato dogajanje je nadgradil še spremljevalni program z zanimivimi gosti, študentskim večerom, okroglo mizo za delodajalce in študente …

»Zdelo se mi je precej zanimivo, saj so tudi ponudniki na stojnicah izkazali veliko zanimanja in bili pripravljeni na pogovor,« svojo izkušnjo sprehoda med stojnicami različnih delodajalcev opiše magistrski študent strojništva, David: »Takšen tip vzpostavitve kontakta z morebitnimi bodočimi delodajalci se mi zdi zelo prijeten, saj je spontan, neformalen, zgolj informativen pogovor pa se mi zdi najboljša strategija, da študentje spoznajo podjetja kot svoje bodoče delodajalce.«

»Kako je bilo iti na hitri zmenek z delodajalcem?«

Dogodkov, ki jih je obsegala 10. karierna tržnica, se je udeležila tudi magistrska študentka sociologije, Jerneja, ki je obiskala delavnico priprave na hitre razgovore, kasneje pa se je v okviru hitrega razgovora srečala tudi z nekaterimi od delodajalcev.

»Hitri razgovori z delodajalci so v resnici izpeljanka hitrih zmenkov. V zgolj petih minutah smo imeli tako mladi kot delodajalci priložnost drug o drugem izvedeti čim več, kar je pomenilo, da moraš kot posameznik na trgu dela dobro premisliti o tem, kaj želiš o sebi povedati in na kak način se želiš potencialnemu delodajalcu predstaviti,« pojasnjuje Jerneja:

»Na pripravi na hitre razgovore nas je tako Vida Lerš iz Zavoda RS za zaposlovanje poučila, kako hitri zmenek z delodajalcem kar najbolje izkoristiti. Naučili smo se, kako učinkovito in privlačno pripraviti svoj 2-minutni »pitch« oziroma govor, s katerim smo se na dejanskem razgovoru delodajalcu predstavili, Vida Lerš pa nas je opozorila tudi na ključne elemente vsakega zaposlitvenega razgovora, na katere je dobro biti pozoren – najpogostejša vprašanja, izpostavljanje kompetenc in šibkih točk, primerna oblačila, pravila rokovanja, nebesedna govorica in podobno.«

Kako je torej iti na »hitri zmenek« z delodajalcem in kakšen vtis je pustila karierna tržnica? »Neponovljiva izkušnja,« pove magistrska študentka Jerneja: »Razgovori so bili načrtovani tako, da so se lahko mladi udeležili čim več razgovorov s potencialnimi delodajalci, pogled po dvorani, kjer so »hitri zmenki« potekali, pa je pokazal, da so tako delodajalci kot mladi povsem zatopljeni v pogovor in spoznavanje.«

Povedati vse v le 2 minutah

Pa njena izkušnja? »Sama sem upoštevala nasvete za pripravo dvominutnega »pitcha«, kar mi je zares olajšalo sam začetek hitrega zaposlitvenega razgovora. Zavedam se, da bodo tudi vsi bodoči zaposlitveni razgovori potekali po podobnem principu, saj tudi sicer večina delodajalcem začne z vprašanjem »Povejte mi nekaj o sebi.« Tako se mi zdi ključno, da znaš na privlačen, jedrnat način predstaviti tako svoje izkušnje in znanja kot svoje kompetence, pa tudi razlog, zakaj si se na neko delovno mesto sploh prijavil, saj je lahko prav tisti odločilen.«

Študentka še zaključi: »Celotna izkušnja je bila nad pričakovanji in zelo pozitivna, prinesla pa je tudi rezultat v obliki izmenjanih kontaktov. Tudi sama karierna tržnica je bila res dobrodošel dogodek in škoda je, da se je ne udeleži še več študentov.«

Organizatorji več kot zadovoljni

Ozirajoč se na teden, poln dogodkov, 10. karierno tržnico komentirajo tudi v Kariernem centru Univerze v Mariboru: »Z izvedbo dogodka smo zelo zadovoljni, saj smo zagotovili vrsto priložnosti mladim za mreženje in za povezovanje z delodajalci, hkrati pa z bogatim spremljevalnim programom zagotovili, da smo v enem tednu aktivno predstavili pomen karierne orientacije in kariernega razvoja, ponudili vrsto delavnic s tega področja, opomnili na posebne skupine študentov in na aktivnosti, ki jih tako na področju kariernega razvoja kot širše ponujamo študentom v sklopu projekta Celostni KC UM. Hkrati smo ponudili priložnost predstavitve tudi drugim organizacijam, ki mladim lahko nudijo oporo pri kariernem razvoju in pri težavah, s katerimi se soočajo pri študiju in širše.«

»Z izvedbo dogodka smo zelo zadovoljni, saj smo zagotovili vrsto priložnosti mladim za mreženje in za povezovanje z delodajalci, hkrati pa z bogatim spremljevalnim programom zagotovili, da smo v enem tednu aktivno predstavili pomen karierne orientacije in kariernega razvoja, ponudili vrsto delavnic s tega področja, opomnili na posebne skupine študentov in na aktivnosti, ki jih tako na področju kariernega razvoja kot širše ponujamo študentom v sklopu projekta Celostni KC UM. Hkrati smo ponudili priložnost predstavitve tudi drugim organizacijam, ki mladim lahko nudijo oporo pri kariernem razvoju in pri težavah, s katerimi se soočajo pri študiju in širše.«

V Kariernem centru UM dodajajo, da so na izvedbo izjemno ponosni: »Ponosni smo na vse dogodke, ob načrtovanju dogodka pa smo se osredotočili na krovne, top dogodke, s katerimi smo želeli na zabaven, privlačen in zanimiv način predstaviti aktivnosti, ki jih izvajamo oziroma pri katerih nudimo podporo.«

»Na sploh so vsi dogodki predstavljali zaključeno enoto, s katero smo v enem tednu aktivno predstavili vse naše aktivnosti in skupaj s soorganizatorjem (Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor in OS Ptuj) ponudili resnično veliko in celostno ponudbo mladim študentom in tudi drugim mladim, ki iščejo priložnosti za karierni razvoj,« še povedo.

PREBERITE ŠE: Motivacijsko pismo ni nepotreben dodatek. Naučite se ga napisati!

Mladi vedo, da trenutno zaposlitve so

Karierne tržnice se je udeležilo kar nekaj mladih, odzvalo pa tudi precej delodajalcev, a v Kariernem centru povedo, da je bila udeležba nekoliko manjša kot v preteklosti, kar da je najverjetneje posledica relativno nizke brezposelnosti in tega, da se študenti zavedajo veliko priložnosti za zaposlitev po zaključku študija.

»V sklopu dogodkov in promocije smo želeli aktivno opominjati na pomen raziskovanja različnih priložnosti in posledično pomembnosti izbire najustreznejše priložnosti. Ta lahko zelo vpliva na posameznikovo zadovoljstvo pri delu in na njegov nadaljnji karierni uspeh,« pojasnjujejo zasnovo karierne tržnice in nadaljujejo:

»Delodajalci so na drugi strani bili zelo zainteresirani za sodelovanje in smo sejemski del prvič izvedli v dveh zaporednih dneh. Na dogodku se je tako predstavilo 40 različnih delodajalce. Večina teh je izvedla tudi hitre zaposlitvene razgovore, kjer so v kratkih, 5 minutnih razgovorih dobili priložnost, da se spoznajo in po potrebi oziroma želji izvedejo nadaljnje razgovore, tudi vzpostavijo sodelovanje v obliki zaposlitve.«

TOP ŠIHT zaposlitveni nasvet Kariernega centra Univerze v Mariboru

Izpostavili bi, da tudi v času, ko je na trgu veliko priložnosti za zaposlitev in deluje, kot da področju kariernega razvoja ni potrebno namenjati časa in energije, temu po našem mnenju ni tako. Ključno je, da ob vrsto priložnosti izberemo tisto, ki je za nas najprimernejša, najboljša.

To lahko izvedemo, če smo aktivni in raziskujemo možnosti, se seznanimo s tem, kaj različni delodajalci ponujajo, kakšne so priložnosti za nadaljnji karierni razvoj in kaj si želimo. V sklopu predhodno navedenega izpostavljamo, da študentom nudimo brezplačno karierno svetovanje, vrsto dogodkov s področja kariernega razvoja, svetovanje v primeru različnih težav študentov, ki so tudi drugovrstne narave (v tem primeru se povežemo s pristojnimi organizacijami in jih napotimo na strokovno pomoč), povezovanje z delodajalci (organizacija kariernega sejma, predstavitve delodajalcev v prostorih UM, obiski delovnih okolij, izvedba projektnih nalog, kjer študenti rešujejo realne izzive delodajalcev in še vrsto drugega).

Mladi na delovna mesta vnašajo svežo energijo in nova znanja

Kaj so 10. karierni tržnici, obisku študentov in hitrih razgovorih povedali delodajalci? »Celotna izkušnja karierne tržnice je bila izjemno pozitivna, s kolegico, ki me je spremljala, pa sva uspeli srečati več mladih, ki se nama uspeli predstaviti na resnično impresiven način. Prav neverjetno je, koliko znanj in izkušenj premorejo številni mladi in kako željni dela ter še novih, dodatnih znanj si želijo. Dogodek smo v našem podjetju zapustili z novimi kontakti in dogovori o morebitnem sodelovanju, tako da se bomo podobnih dogodkov tudi v prihodnje z veseljem udeležili,« pojasnjuje ena od predstavnic delodajalcev, ki so bili na dogodku prisotni, ki nadaljuje:

»Delodajalci se več kot zavedamo, da je trenutno na trgu dela brezposelnost nekoliko manjša, zato se tudi številna podjetja soočajo s pomanjkanjem kadra, zato je ključno, da se med bodočimi zaposlenimi in slovenskimi podjetji ustvarijo dobre, pozitivne vezi, ki bodo obojestransko koristne.«

»Tudi delodajalci zato močno delamo v smeri izboljšanja delovnih okolij, krepitve pomena duševnega zdravja na delovnem mestu, mentorstev, zdravih delovnih odnosov, jasnega postavljanja mej med delom in zasebnim življenjem in podobno. Prav to je tisto, na kar nas mladi velikokrat opozorijo, zato se zavedamo, da se moramo kot delodajalci temu – torej novi generaciji zaposlenih – deloma prilagoditi.«