Komisija DZ za nadzor javnih financ je na današnji seji pozvala ministrstvo za digitalno preobrazbo, naj ji v sedmih delovnih dneh predloži poročilo o izvedbi razpisa za nakup 13.000 prenosnih računalnikov in seznam prejemnikov. Podporo sklepu so izrazili tudi na ministrstvu, kjer vztrajajo, da so razpis izvedli transparentno.

NSi z obtožbami o razpisu brez jasnih kriterijev

Seja komisije DZ je potekala na zahtevo NSi, kjer ministrstvu očitajo, da je 13.000 računalnikov naročilo, čeprav ni vedelo za koga in za kakšen namen. “Obstaja več resnih sumov, da je bil razpis izpeljan brez jasnih ciljev, meril in kriterijev, kar lahko pomeni netransparentno in neučinkovito porabo javnih sredstev,” je v imenu predlagatelja poudaril poslanec NSi Jožef Horvat.

Nedavna pojasnila ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, da bodo kupljeni računalniki namenjeni trem skupinam prebivalstva – to so ranljive skupine, ki jih bodo prejele prek mehanizma za brezplačno izposojo, vrtci in osnovne šole ter pravne osebe javnega prava, ki so jim nedavne poplave uničile oz. poškodovale računalniško opremo – poslancev NSi niso prepričale.

Horvat je spomnil, da je predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan o nakupu računalnikov izvedel iz medijev, da je ministrstvo za izobraževanje že lani šolam namenilo dva milijona evrov za nakup računalniške opreme ter da so poplave Slovenijo prizadele nekaj tednov po objavi razpisa.

Komisija DZ je podprla sklep NSi, naj ji ministrstvo poda natančno poročilo o izvedbi razpisa, o njegovih ciljih, merilih in kriterijih, da predstavi razdelilnik za nabavljeno računalniško opremo po posameznih upravičencih in terminski plan izvedbe razdelitve opreme.

Ministrica vztraja, da razpis ni sporen

Podporo sklepu je na seji izrazila tudi ministrica Stojmenova Duh, ki vztraja, da razpis ni sporen in da so bili vsi postopki transparentni. Kot je pojasnila, so bili ti računalniki primarno kupljeni za računalniški sklad oz. mehanizem za brezplačno izposojo računalnikov, ki ga vzpostavlja novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. V okviru mehanizma imajo dostop do računalniške opreme prejemniki varstvenega dodatka ali izredne denarne socialne pomoči, prejemniki otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, otroci s potrebnimi posebnimi potrebami, invalidi in upokojenci z nizkimi pokojninami.

Ker se po besedah ministrice prioritete spreminjajo in je treba najprej pomagati pomoči potrebnim, so z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov med upravičence vključili tudi pravne osebe javnega prava, prizadete v ujmi. Nekaj računalnikov so prizadetim občinam že razdelili.

Glede na to, da se je v preteklosti na ministrstvo obrnilo več šol in vrtcev in jih opozorilo, da potrebujejo računalniško opremo, so so na oktobrskem sestanku s predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje tem pojasnili, da razpolagajo z večjim številom računalnikov, ki bi jih lahko dobili tudi omenjeni zavodi. To je potrdila tudi državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jasna Rojc, ki je ob tem pojasnila, da ni šlo za konkretno ponudbo, ampak zgolj za začetek pogovorov.

“Prenosnike smo nabavili za točno določeno skupino upravičencev in vemo, kaj si želimo”

Stojmenova Duh je zavrnila očitke, da gre za stare in nezmogljive računalnike. Ti med drugim vsebujejo procesorje 12. generacije, medtem ko računalniki, ki jih uporablja 95 odstotkov državne uprave, vsebuje procesorje 10. in 11. generacije.

“Prenosnike smo nabavili za točno določeno skupino upravičencev in vemo, kaj si želimo. Ne gre za to, da bodo ti upravičenci igrali igrice, ampak gre za to, da jih lahko uporabljajo pri šolanju, pri delu in ti prenosniki, če pogledate razne teste, so povsem povsem zadostni in nikakor ne gre za nezmogljive računalnike,” je dejala ministrica.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je javno naročilo za nakup računalnikov objavilo 21. julija, razdeljeno je bilo na štiri sklope, uspešni pa so bili ponudniki Lancom, Unistar, Gambit trade in Acord-92. Na ta nekaj manj kot 6,5 milijona evrov vreden nakup je konec oktobra opozoril portal preiskovalno.si z zapisom, da gre za povprečne, če ne slabše in cenovno bolj ugodne prenosne računalnike, neprimerne za resno delo.

STA