V Kazinski dvorani SNG Maribor so na Ministrstvu za digitalno preobrazbo podelili naziv DigiVzornik.si 2023 desetim ustanovam za njihove izjemne prispevke pri digitalni preobrazbi družbe in gospodarstva v Sloveniji. Priznanja Ministrstva za digitalno preobrazbo so tokrat podelili prvič z namenom, da poleg javnega priznanja in zahvale za izjemne prispevke spodbudimo tudi prihodnje inovacije pri digitalizaciji.

Stojmenova Duh: Sodobne tehnologije, kakršna je umetna inteligenca, so naša orodja

V uvodnem nagovoru je ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh opozorila, da poleg določenih negativnih vzorov v digitalnem svetu (zlonamerna uporaba umetne inteligence, lažne novice, kibernetski napadi, kraje podatkov, sovražni govor) ta prinaša tudi ogromno pozitivnega. »S pomočjo sodobnih digitalnih tehnologij so naša vsakdanja opravila lažja in enostavnejša, kvaliteta našega bivanja je višja, storitve so boljše in bolj učinkovite. Svet še nikoli ni bil tako dobro povezan in dostop do neskončne zakladnice znanja še nikoli ni bil tako dosegljiv, kakor je danes. Sodobne tehnologije, kakršna je umetna inteligenca, so naša orodja. Pomagajo nam, da smo bolj ustvarjalni, svobodni, sodelovalni in solidarni

»Področja, na katerih je strokovna komisija izbrala digi vzornike, niso naključna. So prioritetne točke naše krovne strategije Digitalna Slovenija 2030 in povezane tvorijo celoto digitalne preobrazbe naše družbe in gospodarstva,« je dejala ministrica Stojmenova Duh in predstavila dejavnosti ministrstva, od gradnje infrastrukture do številnih projektov usposabljanj in izobraževanj, ozaveščanja o pomenu vključenosti, sistematičnega povečevanja števila javnih storitev, ki jih je mogoče opraviti po elektronski poti ter zagotavljanja praktičnih pomoči, kakršne so Digi info točke po vsej državi.

»Lastnosti, ki nekoga delajo za vzornika in so vredne občudovanja in posnemanja, ter cilji, ki smo si jih postavili na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, so vsi povezani s temeljnimi vrednotami, kot so solidarnost, empatija, ustvarjalnost, sodelovanje in družbena odgovornost. Na kratko – biti motivacija in opora drugim na skupni poti v prihodnost,« je zaključila ministrica Stojmenova Duh.

Nagrajence je izbrala strokovna komisija Mojca Štruc (predsednica), Mojca Jarc, Špela Kern, Tjaša Sobočan, Tadej Gabrijel (vsi MDP) in Marjan Kavčič (URSIV). Odločitve o zmagovalcih je komisija sprejela soglasno.

DigiVzorniki 2023 so:

INTERNET INSTITUT d.o.o. za privatni 5G sistem (kategorija: gigabitna in druga infrastruktura). Gre za napredno mobilno rešitev, ki jo je podjetje razvilo s pomočjo evropskih raziskovalno-inovacijskih sredstev in v celoti sestoji iz komponent in podsistemov, ki so evropskega porekla. Sistem temelji na najnovejših generacijah odprtih specifikacij, uporablja najsodobnejše tehnološke rešitve in podpira najnovejše varnostne mehanizme.

Strokovna komisija je ocenila, da sistem izboljšuje procese in izkazuje odlično sposobnost za reševanje aktualnih izzivov.

Zavod Risa za projekt DIGI-SCENA (kategorija: digitalne kompetence in vključenost). Odprtokodna aplikacija oziroma spletna klepetalnica, prilagojena za uporabo ljudem z ovirami oziroma invalidnostmi, kot so težave v duševnem zdravju, avtizem, pridobljena poškodba možganov ali druge kognitivne ovire, pa tudi starejšim in posameznikom, ki želijo poenostavljeno uporabniško izkušnjo medmrežja v slovenskem jeziku.

Rešitev predstavlja inovativen pristop in spodbuja enakopraven dostop do digitalne družbe za vse.

NoprintZ za projekt izdaje in prejema digitalnega računa na prodajnih mestih (kategorija: digitalna preobrazba gospodarstva). Rešitev na inovativen način odpravlja potrebo po tiskanju računov, saj se po nakupu in plačilu račun v digitalni obliki posreduje iz blagajne v sistem noprintZ, kjer je na voljo uporabniku. Račun se ne izgubi in ne zbledi s časom, temveč trajno ostane na voljo kupcu v izvirni obliki.

Možna je dvosmerna komunikacija med prodajalcem in kupcem, kar ima pozitiven vpliv na izdajatelje in prejemnike računov. Projekt uporabnikom poenostavi poslovanje, pregled in finančno spremljanje ter arhiviranje računov, uveljavljanje servisnih storitev in garancij, je med drugim presodila komisija.

Mestna občina Kranj za projekt Katalog živil za javno naročanje (kategorija: pot v pametno družbo 5.0). MOK želi povečati lokalno prehransko samooskrbo in uporabo lokalno pridelane hrane v javnih zavodih (šole in vrtci). Občina se je povezala z Gospodarsko zbornico Slovenije – zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, ki je razvila produkt Katalog živil za javno naročanje. V Katalogu živil, ki deluje kot digitalna platforma, so vpisani ponudniki z izdelki in atributi, ki so potrebni za javno naročilo. Katalog živil omogoča pregled in izračune vseh naročenih živil, predvsem pa delež naročenih ekoloških živil.

Po oceni komisije je pri projektu izkazana inovativnost v vseh elementih, tudi trajnost in odpornost, zlasti pa omogoča zagotavljanje kakovostne in varne hrane.

Mestna občina Kranj za projekt Mestna podatkovna platforma (kategorija: digitalne javne storitve). S podatkovno platformo je občina dobila novo, močno orodje, ki na eni strani ponuja boljše upravljanje mesta, na drugi strani pa občanom omogoča s podatki podprt pregled nad delom uprave ter stanjem mesta. Zbrani podatki so na voljo tudi izvajalcem javnih služb ter zainteresirani javnosti, kar omogoča razvoj novih in inovativnih rešitev na podlagi realnih podatkov.

Projekt prispeva k optimizaciji in poenostavitvi procesov, spodbuja enakost možnosti za vse ter vključenost ranljivih skupin in je usmerjen k ciljem doseganja podnebno nevtralnih in pametnih mest, je presodila strokovna komisija.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za projekt CyberLab (kategorija: kibernetska varnost). V odprti platformi za spremljanje kibernetske varnosti Cyberlab profilirajo taktike, tehnike in procedure napadalcev. V ta namen so vzpostavili celovito platformo za zbiranje in zlivanje podatkov iz različnih senzorskih sistemov, vab in podatkovnih baz. Platforma omogoča klasifikacijo in analizo podatkov ter interaktivno vizualizacijo napadov za učinkovitejše preprečevanje napadov in zaščito sistemov.

Rešitev je plod dela različnih raziskovalcev in deluje na velikem številu podatkov. Omogoča uporabo digitalnih dvojčkov za preventivno testiranje resničnih naprav in povezavo z umetno inteligenco, z dvigom ozaveščenosti o kibernetski varnosti pa spodbuja tudi rabo drugih digitalnih rešitev.

Znanstveno društvo Sledilnik za projekt zdravniki.sledilnik.org (kategorija: civilna družba). Portal se je izkazal kot odlična praksa zaradi svoje odzivnosti na potrebe javnosti v času, ko so ažurne informacije ključnega pomena. V Znanstvenem društvu Sledilnik so ustvarili enostavno dostopno orodje, ki olajšuje iskanje zdravnikov na primarnem nivoju. Sledilnik je v svojem kratkem delovanju uspel premakniti razumevanje javnosti in utrditi prepričanje o tem, da so odprti podatki dobri za delovanje države.

Izredno inovativna in učinkovita, trajnostno in okoljsko usmerjena, jasno izboljšuje procese in je nedvomno v pomoč ljudem, je v oceni nagrajene rešitve med drugim zapisala strokovna komisija.

Mestna občina Ljubljana za Strategijo digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana v obdobju 2023–2027 (kategorija: javni sektor). Gre za prvi celoviti strateški dokument mesta na področju digitalizacije in je rezultat skupnega dela strokovnih sodelavk in sodelavcev z izkušnjami na področju trajnostnega urbanega razvoja in praksami pri internetni in multimedijski tehnologiji. Proces oblikovanja te strategije je trajal osemnajst mesecev, v postopek priprave strategije pa so bili vključeni meščanke in meščani, mestna uprava, strokovna javnost in politični odločevalci.

Strategija je inovativna po nastanku in po vsebini, dobro zasleduje digitalne strateške cilje in politike ter pozitivno vpliva tudi na druge.

A1 in Taktik za projekt Spletne brihte (kategorija: zasebni sektor). A1 Slovenija je z zavodom Varni internet za osnovnošolce oblikoval izobraževalna doživetja Spletne brihte, ki razkrivajo skrite pasti digitalnega življenja. Izobraževalnih delavnic se je udeležilo skoraj 9000 otrok, program pa je bil nadgrajen s poučnim spletnim kvizom v živo na kanalu YouTube ter s posebno motivacijo – podreti Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu. Sodelovalo je 194 osnovnih šol iz vseh slovenskih regij, podiranje rekorda pa je nadziral uradni razsodnik, ki je ob koncu razkril, da so slovenski osnovnošolci podrli Guinnessov rekord, ob tem pa se veliko naučili o spletnih prevarah, spletnem nadlegovanju, odgovorni rabi družbenih omrežij in drugih aktualnih temah.

Po mnenju komisije je projekt dosegel veliko število mladih in izpostavil pomembne družbene teme.

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje za Vzorčno mesto oziroma Pattern City (kategorija: izobraževanje). Vzorčno mesto je ekosistem za razvijanje sposobnosti, raziskave in razvoj inovacij ob povezovanju in sodelovanju izobraževalne sfere in gospodarstva, ki deluje po principu kroženja znanja. Obiskovalci Vzorčnega mesta na najsodobnejši način raziskujejo, ustvarjajo in širijo obzorja ter prek interaktivnih orodij spoznavajo sodobno znanost in izvajajo poskuse pri raznih temah, denimo, Robolektrika, 10.000 milj, Vojne sveta, Pozabljeni svet. Na Ljubnem ob Savinji pa sta zaživeli še interaktivna flosarska zbirka (zasnovana tako, da biskovalci sami raziskujejo in se svobodno gibljejo po prostoru) in prva Pametna podeželska učilnica v Sloveniji.

Po oceni strokovne komisije Vzorčno mesto uvaja inovativen pristop k poučevanju naprednih digitalnih vsebin, spoznavanju digitalnih orodij in z drugačno didaktiko približa IKT mladim. Hkrati je učenje in spoznavanje naprednih digitalnih rešitev prilagojeno različnim stopnjam digitalne pismenosti, vsakomur pa je dana možnost, da rešitev spozna.

Prireditev je povezoval Jurij Drevenšek, v spremljevalnem programu pa so nastopili učenci in dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor Luna Vešligaj, Pia Robič, Emina Latifić, Martin Duh, Kerim Latifić, Aja Gerbec, Mila Pirc, Zoja Solar Rajh, Rok Dolenšek, Julija Jurgec, Eva Peserl, Val Vešligaj ter Andrej Hrvatin in dijakinji in dijak II. gimnazije Maribor Nina Gvardjančič, Sara Namestnik, Janez Ivačič.